Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng Phú (Bình Phước)

☑️ Bản đồ file khổ lớn được chia sẻ miễn phí từ Duan24h.net

12061
Quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng Phú (Bình Phước) cập nhật mới
Quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng Phú (Bình Phước) cập nhật mới

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng Phú (Bình Phước) cập nhật mới nhất năm 2020. Đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 và kế hoạch sử dụng đất của huyện năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 20/7/2020.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước năm 2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước năm 2020 (nhấn vào hình để xem size lớn)BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây