Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương

  169
  • Tên cơ sở: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương
  • Địa chỉ: 31 Yersin, Phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
  • Website: bvphcnbinhduong.vn
  • Email: bvphcn@gmail.com
  • Điện thoại/Fax: 0274.3822338
  Lịch sử hình thành

  – Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương có nguồn gốc là Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em dị tật tỉnh Bình Dương (Làng Hòa Bình). Làng Hòa Bình đã đuợc Cộng Hòa Liên Bang Đức tài trợ tái thiết cơ sở vật chất từ xưởng sản xuất thuốc của công ty Dược Bình Dương và đưa vào sử dụng tháng 01/1992.

  – Theo Quyết định số 77/QĐ –UB ngày 12 tháng 07 năm 2004 của UBND tỉnh Bình Dương, Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương bắt đầu đi vào hoạt động với chức năng, nhiệm vụ của một Bệnh viện từ tháng 07/2004 và đến ngày 07/8/2014 Bệnh viện được chính thức đổi tên là Bệnh viện Phục hồi chức năng theo Quyết định số 1895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương:

  Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-SYT ngày 08 tháng 10 năm 2017 của Sở Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phục hồi chức năng tình Bình Dương:

  Chức năng:

  Bệnh viện có chức năng tham mưu, chỉ đạo, quản lý và thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh, Phục hồi chức năng (PHCN), tổ chức an dưỡng cho người bệnh và đối tượng khác có nhu cầu; được tiếp nhận người có thể bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; tiếp nhận người bệnh từ các tuyến chuyển đến.

  Nhiệm vụ – quyền hạn:

  – Căn cứ vào kế hoạch phát triển sự nghiệp của tỉnh và sự chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện xây dựng kế hoạch hàng năm , dài hạn về công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, tổ chức an dưỡng cho người bệnh và các đối tượng khác có nhu cầu, trình Giám đốc Sở Y tế và triển khai kế hoạch sau khi được phê duyệt.

  – Khám bệnh, chữa bệnh, PHCN theo các hình thức nội trú, nội trú ban ngày, ngoại trú và tổ chức an dưỡng.

  – Đào tạo nhân lực .

  – Nghiên cứu khoa học.

  – Chỉ đạo tuyến về PHCN và PHCN dựa vào cộng đồng.

  – Phòng bệnh.

  – Truyền thông giáo dục sức khỏe.

  Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về PHCN, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp, tạo cơ hội cho người bệnh tự lập trong cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

  – Thực hiện quy chế dược bệnh viện theo quy định hiện hành

  – Quản lý kinh tế

  – Hợp tác kinh tế

  – Tổ chức sản xuất, cung cấp và hướng dẫn sử dụng hiệu quả dụng cụ trợ giúp cho người bệnh. Hướng dẫn người dân sản xuất và sử dụng dụng cụ trợ giúp đơn giản cho người bệnh tại cộng đồng.

  – Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên môn theo quy định và nhiệm vụ khác liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Address:

  31 Yersin, Phú Cường, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam