Chợ Vinh Sơn

    26

    Địa chỉ: Trần Văn Ơn, Phú Hoà, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
    Chợ chưa được đầu tư, chỉ che tạm phần mái bằng tôn và khung sắt đơn giản.

    Address:

    158 Trần Văn Ơn, Phú Hòa, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam