Cụm công nghiệp An Thạnh

  13
  1. Thông tin chủ đầu tư
  • Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Và phát triển Công nghiệp ( Becamex IDC);
  • Địa chỉ: 230 Đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương;
  • Điện thoại: (84) 274 3 822655;
  • Fax: (84) 274 3822713;
  • Email: info@becamex.com.vn.
  1. Thông tin cụm công nghiệp
  • Địa điểm: Phường An Thạnh, thị xã Thuận An;
  • Năm thành lập: 2001;
  • Quy hoạch chi tiết xây dựng phê duyệt tháng 4/2001;
  • Tổng vốn đầu tư là 73,320 tỷ đồng;
  • Diện tích quy hoạch 46,1 ha, trong đó đất xây dựng công nghiệp 30,5 ha, tỷ lệ 65,1% diện tích đất quy hoạch;
  • Nhà máy xử lý nước thải tập trung: Chưa xây dựng
  • Về thu hút đầu tư: Cụm công nghiệp đã lấp kín với 04 dự án đang hoạt động;
  1. Ngành nghề thu hút đầu tư
  • Ngành nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp: Giày, sắt thép, kho bãi, gỗ.

  Address:

  Hồ Văn Mên, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam