Cụm công nghiệp Uyên Hưng

  14

  1. Thông tin chủ đầu tư

  • Công ty Cổ phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương;
  • Địa chỉ: 612 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
  • Điện thoại: 0274 822 612 – 0274 822 243;
  • Fax: 0274 824 113
  • Email: genimex@genimex.com.vn;
  • Website: http://www.genimex.com.v.

  2. Thông tin về Cụm công nghiệp

  • Phê duyệt quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng phê duyệt tháng 8/2005;
  • Địa điểm: thị trấn Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;
  • Cụm công nghiệp thị trấn Uyên Hưng nằm vị trí thuận lợi, cạnh khu thương mại – dịch vụ – dân cư Uyên Hưng đã hình thành với diện tích 22,5 ha. Cụm công nghiệp thị trấn Uyên Hưng nằm ở khu vực có hệ thống giao thông phát triển;
  • Vốn đầu tư: tổng vốn đầu tư là 202,545 tỷ đồng;
  • Diện tích quy hoạch: 158 ha (UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tháng 8/2009 với diện tích 122,296 ha, trong đó đất dành cho công nghiệp 78,1143ha);
  • Về thu hút đầu tư: lập dự án đầu tư và thủ tục thuê đất diện tích 90,89519 ha. Đã ký hợp đồng thuê đất cho 03 dự án với diện tích 14,7 ha;
  • Xử lý nước thải: Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn I công suất 1.500 m3/ngày đêm (công suất thiết kế 3.000 m3/ngày đêm) đã hoàn thiện phần xây dựng, chuẩn bị lắp đặt và đưa vào hoạt động tháng 01/2013.

  Address:

  ĐT747, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam