Khu công nghiệp Mỹ Phước 3

  13

  Khu công nghiệp Mỹ phước 3 được thành lập theo Quyết định thành lập: số 1316/TTg-CN ngày 28/8/2006 do Thủ tướng Chính phủ v/v cho phép thành lập KCN Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương; số 3920/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của Chủ tịch UBND v/v thành lập và phê duyệt dự án đầu tư và xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương.

  1.    Thông tin về chủ đầu tư

  –  Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC)
  –  Địa chỉ: 230 Đại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  –  Điện thoại: (84) 650 3822655 – (84) 650 3811777
  –  Fax: (84) 650 3822713 – (84) 650 3811666
  –  Website: www.becamex.com.vn
  –  E-mail: vninvest@becamex.vn
  –  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/kinh doanh:
  –  Ngành nghề đăng ký đầu tư/kinh doanh: đầu tư và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, Khu dân cư, Đô Thị và hạ tầng giao thông, chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, xây dựng, thương mại, bất động sản, dịch vụ, viễn thông – công nghệ thông tin, sản xuất bê tông, vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, dược phẩm, y tế và giáo dục.

  XEM CHI TIẾT KCN >>

  Address:

  Unnamed Road, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam