Khu công nghiệp Sóng Thần 3

  12

  Khu công nghiệp Sóng Thần 3 thành lập theo Quyết định số 912/QĐ-TTg ngày 01/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án tổng thể đầu tư và phát triển Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị Bình Dương; số 3505/QĐ-UBND ngày 01/8/2006 của UBND tỉnh Bình Dương v/v thành lập và phê duyệt dự án đầu tư kinh doanh CSHT KCN Sóng Thần 3.

  1.      Thông tin về chủ đầu tư

  –  Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đại Nam
  –  Địa chỉ: 1765 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp An,
  –  Điện thoại: (84.650) 3845845 – 3845878 – 3829605
  –  Fax: (84.650) 3512391 – 3845804 – 3821734
  –  Website: www.laccanhdainamvanhien.vn
  –  E-mail: hd.group@hcm.vnn.vn
  –  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/kinh doanh: số 3700147268 đăng ký lần đầu ngày 27/3/1996 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, thay đổi lần thứ 34 ngày 24/8/2010.
  –  Ngành nghề đăng ký đầu tư/kinh doanh: Hoạt dộng khu du lịch, kinh doanh địa ốc, nhà xưởng, đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công ngiệp, khu dân cư, đô thị …

  XEM CHI TIẾT KCN >>

   

  Address:

  Đường N3, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam