Khu công nghiệp Tân Bình

  33

  Khu công nghiệp Tân Bình được thành lập theo Quyết định số: 252/QD-UBND của UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 02/02/2012 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu Công Nghiệp Tân Bình tại xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

  1. Thông tin về chủ đầu tư

  CÔNG TY CỔ PHẦN KCN TÂN BÌNH

  Địa chỉ: Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
  Tel: (0650) – 6 566 668 / 3 687 888 – Fax: (0650) – 3 687 888
  Email: tanbinh@tanbinhip.com – Website: http://www.tanbinhip.com

  – Do 3 Cổ đông lớn góp vốn thành lập:

  + Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa: 80%
  + Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên: 15%
  + Công ty TNHH Đức Việt: 5%

  –  Ngày thành lập: 09-07-2012.

  XEM CHI TIẾT KCN >>

  Address:

  Đường tỉnh 741, Phước Hoà, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam