Trường quốc tế Việt Hoa (Thành phố mới Bình Dương)

    29

    Trường Quốc tế Việt Hoa có tổng diện tích xây dựng là 12.504m2, quy mô 882 học sinh mẫu giáo, tiểu học, dự kiến khai giảng vào tháng 9-2019. Nhà trường sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng phổ thông để giảng dạy và áp dụng phương pháp giáo dục Montessori, một phương pháp giáo dục nâng cao khả năng sáng tạo của học sinh được đánh giá cao trên toàn thế giới.

    Trường được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa ông Tạ Minh Huy, Chủ tịch trường Quốc tế Việt Hoa (nguyên Hội trưởng hội thương mại Đài Loan), tập đoàn Tokyu Nhật Bản, kết hợp với Công ty TNHH Becamex Tokyu và các nhà đầu tư khác.

    Address:

    Phó Cơ Điều, Phú Chánh, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam