Thứ Tư, Tháng Chín 30, 2020
- Quảng cáo -
Trang chủ Từ khóa 43ha đất công

Từ khóa nội dung: 43ha đất công

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Bình Dương xin từ nhiệm:...

Khu đất 43ha tại Bình Dương không phải là đất công, DN nhà nước tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chuyển...
- Quảng cáo -