Trang chủ Từ khóa Bệnh viện đa khoa bình dương

Từ khóa nội dung: bệnh viện đa khoa bình dương

Tiếp tục thi công siêu dự án bệnh viện công 1.500...

Nhà thầu đang chuẩn bị lán trại, vật liệu, máy móc để chính thức tiến hành thi công xây dựng siêu dự án bệnh viện...

TCT Xây dựng số 1 trúng thầu xây dựng bệnh viện...

Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương vừa cho biết, Tổng công ty (TCT) Xây dựng số 1...
- Quảng cáo -