Thứ Sáu, Tháng Chín 18, 2020
- Quảng cáo -
Trang chủ Từ khóa Chuyển đổi mục đích sử dụng đât

Từ khóa nội dung: chuyển đổi mục đích sử dụng đât

Có được chuyển đất trồng lúa sang đất ở?

Nhà tôi có thửa đất trồng lúa 500 m2 nằm sát khu dân cư. Nay tôi muốn chuyển đổi sang đất ở thì có...

Sự khác nhau giữa đất HNK và CLN, chuyển đổi mục...

Theo thông tư số 28/2004/TT-BTNMT ngày 1-11-2004 của Bộ Tài nguyên - môi trường, giải thích tên gọi các loại đất như sau: Xem thêm...
- Quảng cáo -