AD: Telegram

4

Cập nhật bản đồ quy hoạch, điều kiện tách thửa tại các địa phương mới nhất

Telegram: Tham gia nhóm để không bỏ lỡ các thông tin quy hoạch, chính sách, bản đồ mới cập nhật. Tham gia ngay »