Thứ Tư, Tháng Chín 30, 2020
- Quảng cáo -
Trang chủ Từ khóa Bộ kế hoạch và đầu tư

Từ khóa nội dung: bộ kế hoạch và đầu tư

Bình quân có hơn 500 công ty địa ốc ra đời...

5 tháng qua, cả nước có hơn 2.600 công ty địa ốc thành lập mới, đóng góp vào nền kinh tế số vốn gần...
- Quảng cáo -