Trang chủ Từ khóa đất hnk là gì

Từ khóa nội dung: đất hnk là gì

Sự khác nhau giữa đất HNK và CLN, chuyển đổi mục...

Theo thông tư số 28/2004/TT-BTNMT ngày 1-11-2004 của Bộ Tài nguyên - môi trường, giải thích tên gọi các loại đất như sau: Xem thêm...
- Quảng cáo -