Thứ Sáu, Tháng Chín 25, 2020
- Quảng cáo -
Trang chủ Từ khóa đất lối đi chung

Từ khóa nội dung: đất lối đi chung

Lối đi chung, tranh chấp, hướng giải quyết theo pháp luật

Hỏi: Tôi có một miếng đất 67m2 có diện tích sử dụng chung là 18m2.Phần đất dùng chung 18m2 (có thể hiện trên giấy...
- Quảng cáo -