Chủ Nhật, Tháng Chín 27, 2020
- Quảng cáo -
Trang chủ Từ khóa Chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài tại Bình Phước

Từ khóa nội dung: Chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài tại Bình Phước

Chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài tại Bình Phước hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty Việt Nam.

Dịch vụ chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài
Dịch vụ chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài

Thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài có 2 trường hợp :

TH 1 :  Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty 100% vốn Việt Nam

Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty 100% vốn Việt Nam tại Phòng đăng ký đầu tư- Sở kế hoach và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Hồ sơ cần chuẩn bị

  • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.
  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người nước ngoài.
  • Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.

Trường hợp hồ sơ đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo quy định của pháp luật tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

TH 2 : Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Sau khi có văn bản thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Nếu công ty chưa tách Giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục tách và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm dấu pháp nhân mới tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Sau khi tách giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan cấp phép đầu tư.

Bước 4: Xin giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối.

Hotline tư vấn : 0813 830 830 (Hỗ trợ qua Zalo)

Dịch vụ chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài

Người nước ngoài muốn góp vốn vào Công ty Việt Nam thì cần căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam, các hiệp...
- Quảng cáo -