Dịch vụ chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài

29
Dịch vụ chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài
Dịch vụ chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài

Người nước ngoài muốn góp vốn vào Công ty Việt Nam thì cần căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam, các hiệp định thương mại Việt Nam ký kết để xem với ngành nghề đó có cho người nước ngoài chuyển nhượng vốn trong công ty Việt Nam không và cho phép người nước ngoài được sở hữu tỷ lệ vốn tối đa bao nhiêu %.

HOTLINE TƯ VẤN : 0902 951 333 – 0813 830 830 (Hỗ trợ qua Zalo)

  Trường hợp nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty Việt Nam nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty Việt Nam hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
  • Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của Công ty Việt Nam trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong Công ty Việt Nam.

Những trường hợp khác, Công ty Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Hình thức góp vốn vào Công ty Việt Nam

  • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
  • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
  • Góp vốn vào Công ty Việt Nam khác không thuộc 02 trường hợp trên.

  Hình thức mua cổ phần, phần vốn góp của Công ty Việt Nam

  • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
  • Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
  • Mua phần vốn góp của thành viên Công ty Việt Nam khác không thuộc 03 trường hợp trên.

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH 24H hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các hồ sơ cần thiết và nhận ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến góp vốn, chuyển nhượng cổ phần của người nước ngoài đối với Công ty Việt Nam.BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây