Thứ Sáu, Tháng Chín 18, 2020
- Quảng cáo -
Trang chủ Từ khóa đất đô thị

Từ khóa nội dung: đất đô thị

Tìm hiểu thời hạn sử dụng đất theo quy định pháp...

Thời hạn sử dụng đất được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật...

Bình Dương: Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất...

Ngày 20/6, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị công bố, công khai Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ về điều...

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa là 60m²...

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định 25 quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên...
- Quảng cáo -