Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 với phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính huyện Kim Sơn có quy mô khoảng 23.978,21ha.

Tính chất quy hoạch

Là khu vực kinh tế tổng hợp công nghiệp, dịch vụ du lịch, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, vận tải biển, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Bình.

Link Download bản đồ tại cuối bài viết (nếu có)

Là vùng trọng điểm khai thác phát triển du lịch của tỉnh, có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch văn hoá, tâm linh; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hệ thống di tích và truyền thống lịch sử lâu đời.

Là đầu mối giao thông quan trọng kết nối Ninh Bình với các tỉnh ven biển cũng như các khu vực kinh tế ven biển.

Chỉ tiêu, dự báo phát triển vùng huyện Kim Sơn

Cơ cấu kinh tế

 • Năm 2030: Nông nghiệp: 21% – Công nghiệp Xây dựng: 54% – Dịch vụ: 25%
 • Năm 2050: Nông nghiệp: 18% – Công nghiệp Xây dựng: 55% – Dịch vụ: 27%

Quy mô dân số

 • Dự báo đến năm 2030: Khoảng 230.000 người; dân số đô thị khoảng 97.000 người; tỷ lệ đô thị hóa 42,17%.
 • Dự báo đến năm 2050: khoảng 320.000 người; dân số đô thị khoảng 144.000 người; tỷ lệ đô thị hóa 45%.

Dự báo nhu cầu đất xây dựng

Đến năm 2030: Dự báo đất xây dựng toàn huyện: Khoảng 5.527ha bình quân 240m2
/người. Đất xây dựng đô thị: Khoảng 3.187ha bình quân 329m2 /người. Đất xây dựng các điểm dân cư nông thôn: Khoảng 2.340ha, bình quân đạt khoảng 176m2 /người.

Đến năm 2050: Dự báo đất xây dựng toàn huyện: Khoảng 7.104ha bình quân 222m2 /người. Đất xây dựng đô thị: Khoảng 4.569ha bình quân 317m2 /người. Đất xây dựng các điểm dân cư nông thôn: Khoảng 2.535ha, bình quân đạt khoảng 144m2 /người.

Nhà ở xã hội TP mới Bình Dương ✅, LOẠI THẤP TẦNG (1 TRỆT, 1 LẦU GỒM ĐẤT) hỗ trợ tư vấn làm hồ sơ trả góp lãi suất 4,8%/năm qua Ngân hàng chính sách, liên hệ 0888 266 898 (Ms Ngoan, cập nhật lúc 12:54 AM, 03/03/2024)


Định hướng phát triển không gian vùng

Khung cấu trúc phát triển không gian vùng

Mô hình chuỗi đô thị trung tâm từ Bắc xuống Nam với 03 đô thị trung tâm và 2 hành lang kinh tế:


03 trung tâm bao gồm:

 • Đô thị Phát Diệm: Là đô thị huyện lỵ, là trung tâm hành chính chính trị, thương mại, dịch vụ và du lịch.
 • Đô thị Binh Minh: Là trung tâm thương mại, dịch vụ gắn với trục đường ven biển.
 • Đô thị Cồn Nổi: Là trung tâm đa ngành, bao gồm công nghiệp, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản, chế biến lấy kinh tế biển làm trọng tâm, là trung tâm du lịch biển đảo.

02 hành lang kinh tế:

 • Hành lang công nghiệp, logistic dọc đường ven biển
 • Hành lang dịch vụ thương mại và đô thị dọc QL10, QL 21B và ĐT 481

Phân vùng phát triển

Phân vùng Bắc (PVB):

Quy mô diện tích của phân vùng Bắc khoảng 11.361,64 ha

PVB nằm ở phía Bắc của huyện Kim Sơn lấy Đô thị Phát Diệm là trung tâm bao gồm địa giới hành chính các xã: Lai Thành, Yên Lộc, Tân Thành, Thượng Kiệm, Lưu Phương, Quang Thiện, Kim Chính, Đồng Hướng, Như Hoà, Hùng Tiến, Ân Hoà, Kim Định, Chất Bình, Xuân Chính, Hồi Ninh và thị trấn Phát Diệm.

Động lực:

 • PVB có đô thị Phát Diệm là thị trấn huyện lỵ; là đô thị lịch sử, cảnh quan đặc trưng hấp dẫn.
 • Dân cư đông đúc, tốc độ đô thị hóa cao, đặc biệt là dọc QL 21B và ĐT 481.
 • Hệ thống giao thông đối ngoại thuận lợi: QL10, QL12B, QL21B, ĐT 481, ĐT 482, giao thông đường thuỷ theo sông Đáy.
 • Không gian nông nghiệp rộng lớn, màu mỡ.

Định hướng:

 • Mở rộng đô thị Phát Diệm hiện hữu, cải tạo chỉnh trang thị trấn Phát Diệm hiện có, tập trung nguồn lực đầu tư cho các vùng mở rộng thành đô thị văn minh hiện đại, đáng sống trong tương lai.
 • Hoàn thiện nâng hệ thống HTKT, đặc biệt nâng cấp và xây mới các tuyến giao thông đối ngoại: ĐT 481, ĐT 482.
 • Phát triển các vùng nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ áp dụng công nghệ cao.

Phân vùng Trung (PVT):

Quy mô diện tích khoảng 3.918,02 ha

PVT nằm ở giữa của huyện Kim Sơn, gồm địa giới của các đơn vị hành chính là: TT. Bình Minh và các xã Cồn Thoi, Kim Mỹ, Văn Hải, Định Hoá, Kim Tân.

Động lực:

 • Đô thị Bình Minh hiện hữu có quỹ đất trống lớn.
 • Tuyến đường ven biển đi qua thị trấn Bình Minh.

Định hướng:

 • Cải tạo chỉnh trang thị trấn Bình Minh theo hướng đô thị công nghiệp.
 • Phát triển quỹ đất công nghiệp dọc tuyến đường ven biển.
 • Phát triển các vùng nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ áp dụng công nghệ cao.

Phân vùng Nam (PVN):

Quy mô diện tích khoảng 8.698,55ha

PVN nằm ở phía Nam của huyện Kim Sơn, bao gồm địa giới của các đơn vị hành chính các xã: Kim Đông, Kim Hải, Kim Trung và khu vực từ đê Bình Minh II đến Cồn Nổi.

Động lực:

 • Sở hữu nhiều giá trị cảnh quan tự nhiên: rừng ngập mặn, biển và đảo.
 • Phần diện tích đất ngày càng mở rộng do quá trình lấn biển.
 • Khu vực nuôi trồng thủy sản rộng lớn và ngày càng phát triển.

Định hướng:

 • Bảo tồn rừng ngập mặn.
 • Hình thành đô thị Cồn Nổi.
 • Hình thành trung tâm du lịch tại đảo Cồn Nổi.
 • Phát triển nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ cao.
 • Phát triển công nghiệp, vận tải thủy.

Định hướng không gian phát triển đô thị

Lộ trình phát triển đô thị:

Năm 2020 (hiện trạng): Kim Sơn có 2 đô thị: Đô thị Phát Diệm, đô thị Bình Minh.

Năm 2020 – 2030: Dự kiến mở rộng vùng đô thị Phát Diệm vẫn giữ là đô thị loại V; Cải tạo chỉnh trang đô thị Bình Minh, vẫn giữ là đô thị loại V; Hình thành đô thị Cồn Nổi là đô thị loại V.

Năm 2030 – 2050: Toàn huyện trở thành thị xã.

a) Đô thị Phát Diệm

Tính chất: Là đô thị huyện lỵ của huyện Kim Sơn; là trung tâm hành chính chính trị, văn hóa xã hội, dịch vụ, thương mại và công nghiệp của huyện Kim Sơn. Là đô thị loại V (đạt tiêu chí đô thị loại IV)

Quy mô diện tích: 4.239,94ha

Quy mô dân số:

 • Đến năm 2030: Khoảng 84.000 người.
 • Đến năm 2050: Khoảng 122.000 người.

b) Đô thị Bình Minh

Tính chất: Là đô thị dịch vụ thương mại gắn với tuyến đường ven biển.

Quy mô diện tích: 910,67 ha

Quy mô dân số:

 • Đến năm 2030: Khoảng 6.000 người.
 • Đến năm 2050: Khoảng 11.000 người.

c) Đô thị Cồn Nổi

Tính chất: Là đô thị đa ngành: công nghiệp, dịch vụ-du lịch, vận tải thủy, nuôi trồng thủy sản, chế biến…. Là đô thị loại V.

Quy mô diện tích: Khoảng 9.000ha.

Quy mô dân số:

 • Đến năm 2030: Khoảng 6.000 người
 • Đến năm 2050: Khoảng 11.000 người

Định hướng phát triển công nghiệp

a) Đối với KCN

Quy hoạch KCN Kim Sơn với quy mô khoảng 310ha: thu hút các dự án chiến lược, sản xuất công nghệ cao, khu du lịch Cồn Nổi, đồng thời với tạo điều kiện mặt bằng, xây dựng sớm các dự án hạ tầng khung chiến lược sẽ sớm thúc đẩy thực hiện dự án theo quy hoạch tổng thể. Khuyến khích các mô hình công nghiệp xanh, thân thiện môi trường không mẫu thuẫn với du lịch.

b) Đối với CCN

 • Mở rộng CCN Đồng Hướng quy mô khoảng 73ha
 • Quy hoạch CCN Chất Bình và Xuân Chính với quy mô mỗi khu khoảng 75ha
 • Quy hoạch CCN Chất Bình và Xuân Chính với quy mô mỗi khu khoảng 75ha

c) Đối với các khu vực phát triển công nghiệp khác

Phát triển khu vực công nghiệp quy mô khoảng 60ha, phía tây đô thị Bình Minh. Định hướng phát triển mô hình kho bãi, logistic.

Định hướng quy hoạch giao thông huyện Kim Sơn

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Kim Sơn đến năm 2030
Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Kim Sơn đến năm 2030

a) Đường bộ

Quốc lộ: Thực hiện nâng cấp, cải tạo các tuyến quốc lộ (QL.10, 12B, 21B, đường ven biển) theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Quy hoạch điều chỉnh phát triển hệ thống giao thông tỉnh Ninh Bình. Các trục giao thông động lực của tỉnh (Đường trục Đông – Tây, đường Bái Đính – Kim Sơn) theo các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư. Đảm bảo hành lang cách ly theo quy định; các đoạn đi qua khu vực đô thị xây dựng theo quy hoạch đô thị.

Tỉnh lộ: ĐT.476C, ĐT.481B, ĐT.481D, ĐT.482, ĐT.482B, ĐT.482C, ĐT.482D đi qua huyện thực hiện các dự án nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới theo quy hoạch phát triển hệ thống giao thông được phê duyệt đảm bảo kết nối đến các khu du lịch, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các đô thị mới.

Đường giao thông nông thôn: Hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo các quy hoạch xây dựng nông thôn và phù hợp với chiến lược phát triển giao thông tỉnh Ninh Bình. Nâng cấp, bổ sung các tuyến đường kết nối các khu chức năng với hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ.

Đến năm 2030 đảm bảo 100% GTNT được cứng hóa. Hệ thống đường huyện tối thiểu đạt cấp IV, quy mô 2 làn xe. Đường xã, liên xã tối thiểu đạt loại A tiêu chuẩn GTNT.

Đường đô thị: Đầu tư phát triển, từng bước đồng bộ, hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống giao thông theo quy hoạch đô thị.

Các công trình phục vụ giao thông:

 • Duy trì 04 bến xe khách hiện có (bến xe Kim Sơn, Bình Minh, Lai Thành, Kim Đông);
 • Xây dựng bến xe khách Tân Thành tại điểm giao cắt QL.10 với ĐT480D, đạt tiêu chuẩn bến xe loại 1.
 • Duy tu cải tạo hệ thống cầu trên các tuyến đường theo cấp hạng đường quy hoạch;
 • Xây dựng 02 cầu vượt sông Đáy đi tỉnh Nam Định trên tuyến QL.21B, đường bộ ven biển;
 • Xây dựng cầu vượt sông Càn đi Thanh Hóa trên tuyến đường bộ ven biển.
 • Quy hoạch các điểm trung chuyển, bãi tập kết hàng hóa phục vụ các KCN, CCN và các khu du lịch.

b) Đường thủy: Tuân thủ định hướng Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình; Quy hoạch các bến thuyến du lịch tại khu vực thị trấn Phát Diệm, khu đô thị Cồn Nổi.

Quy hoạch H. Kim Sơn 2030 (14 files)

(Quy hoạch huyện Kim Sơn 2030)

Bài viết tham khảo : Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Kim Sơn mới nhất

4.7/5 - (7 bình chọn)


Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
TIKTOK | ZALO | TELEGRAM
| FACEBOOK
Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ. Lượt xem trang web trong ngày 03/03/2024 là 1628

Dữ liệu được chúng tôi cập nhật liên tục và chia sẻ (tải về) miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng OCB / Số TK : 0017107777799999 / Chủ TK : Lê Quang Khải
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0813 830 830 hoặc quét mã QR dưới đây:

Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG 0934.569.938 (ZALO 247)

Bài trướcCảng hàng không (sân bay) Quảng Trị | Thông tin dự án
Bài tiếp theoKhu phức hợp Lotte Eco Smart City | Tập đoàn Lotte

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây