Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bình Thuỷ, Cái Răng, Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh.

Cập nhật: Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phạm vi ranh giới quy hoạch

Trong phạm vi ranh giới hành chính của TP Cần Thơ. Tổng diện tích tự nhiên: 1.438,96 km2. Trên phạm vi 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 5 quận và 4 huyện, gồm các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Răng và các huyện: Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và Thới Lai.

  • Phía Bắc tiếp giáp với tỉnh An Giang;
  • Phía Nam tiếp giáp với tỉnh Hậu Giang;
  • Phía Đông tiếp giáp với tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long;
  • Phía Tây tiếp giáp với tỉnh Kiên Giang.

Tọa độ địa lý TP Cần Thơ từ 9°55’08’’ đến 10°19’38’’ vĩ độ Bắc và 105°13’38’’ đến 105°50’35’’ kinh độ Đông.

Phạm vi ranh giới nghiên cứu

Nghiên cứu vai trò TP Cần Thơ trong mối quan hệ phát triển với các lãnh thổ lân cận có tác động trực tiếp đến TP bao gồm các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, tất cả các tỉnh còn lại của ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh

Mục tiêu lập quy hoạch TP Cần Thơ

– Quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp TP Cần Thơ sử dụng để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển. Tổ chức không gian phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch TP. Là cơ sở để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch đầu tư công từng giai đoạn 05 năm và hàng năm trên địa bàn TP Cần Thơ, đảm bảo tính khách quan, khoa học.

– Cụ thể hóa mục tiêu trong quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng ĐBSCL ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia và tuân thủ các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết (WTO, CTPPP, APTA, EVFTA, RCEP…) Phấn đấu để Cần Thơ là TP sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL. Là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

– Là căn cứ để các doanh nghiệp, cộng đồng và người dân đầu tư, kinh doanh, sinh sống, làm việc cũng như giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch của TP Cần Thơ, góp phần tạo ra nhiều việc làm, ổn định sinh kế, hạn chế bất bình đẳng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

– Xây dựng khung phát triển về không gian, tạo nền tảng cơ sở cho xây dựng và kết nối đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các loại hình quy hoạch. Loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, ảnh hưởng đến định hướng và đầu tư phát triển, giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn TP hiện nay và định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lý các điều kiện bên trong và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài. Đảm bảo sự phù hợp với kết nối giao thông, kết nối hạ tầng với các vùng lân cận tại ĐBSCL, cảng biển.

Nhà ở xã hội TP mới Bình Dương ✅, LOẠI THẤP TẦNG (1 TRỆT, 1 LẦU GỒM ĐẤT) hỗ trợ tư vấn làm hồ sơ trả góp lãi suất 4,8%/năm qua Ngân hàng chính sách, liên hệ 0888 266 898 (Ms Ngoan, cập nhật lúc 10:11 AM, 23/04/2024)


– Tối ưu hóa và bảo đảm tính khả thi, bền vững trong quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng các nguồn lực phục vụ phát triển. Ưu tiên phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm thích ứng với BĐKH và giảm thiểu tiêu cực từ thiên tai, phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế của Việt Nam, trong đó có cam kết về biến đổi khí hậu.

– Tận dụng cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn 2021-2030 và tạo nền tảng phát triển cho các giai đoạn tiếp theo, có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050.

Tài liệu và bản đồ tham khảo

Chú ý: Hồ sơ quy hoạch Thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 rà soát sau thẩm định

Báo cáo tóm tắt QH thành phố Cần Thơ

Báo cáo thuyết minh tổng hợp QH thành phố Cần Thơ

1_Bản đồ vị trí và các mối quan hệ của thành phố

2.1_Bản đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên

2.2_Bản đồ hiện trạng phát triển kinh tế – xã hội

2.3_Bản đồ hiện trạng phát triển khu công nghiệp

2.4_Bản đồ hiện trạng phát triển cụm công nghiệp

2.5_Bản đồ hiện trạng phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản

2.6_Bản đồ hiện trạng phát triển dịch vụ

2.7_Bản đồ hiện trạng phát triển du lịch

2.8_Bản đồ hiện trạng phát triển văn hóa, thể thao

2.9_Bản đồ hiện trạng phát triển giáo dục và đào tạo_ giáo dục nghề nghiệp

2.10_Bản đồ hiện trạng phát triển y tế

2.11_Bản đồ hiện trạng phát triển an sinh xã hội

2.12_Bản đồ hiện trạng hạ tầng viễn thông thụ động

2.13_Bản đồ hiện trạng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn

2.14_Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

2.15_Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi

2.16_Bản đồ hiện trạng phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải

2.17_Bản đồ hiện trạng phát triển mạng lưới cấp điện tỉnh

2.18_Bản đồ hiện trạng phát triển thông tin và truyền thông tỉnh

2.19_Bản đồ hiện trạng môi trường, thiên nhiên và đa dạng sinh học

2.20_Bản đồ hiện trạng thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên

2.21_Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước

2.22_Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

2.23_Bản đồ hiện trạng phát triển khoa học và công nghệ

2.24_Bản đồ hiện trạng di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và đối tượng đã được kiểm kê di tích

3_Bản đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng

4_Bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn

5_Bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng_v1

5_Bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng_v2

6.1_Bản đồ phương án phát triển dịch vụ

6.2_Bản đồ phương án phát triển du lịch

6.3_Bản đồ phương án phát triển văn hóa, thể thao

6.4_Bản đồ phương án phát triển giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp

6.5_Bản đồ phương án phát triển y tế

6.6_Bản đồ phương án phát triển an sinh xã hội

6.7_Bản đồ phương án phát triển khoa học và công nghệ

6.8_Bản đồ phương án phát triển khu công nghiệp

6.9_Bản đồ phương án phát triển cụm công nghiệp

7.1_Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

7.2_Bản đồ phương án phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải

7.3_Bản đồ phương án phát triển mạng lưới cấp điện

7.4_Bản đồ phương án phát triển thông tin và truyền thông

7.5_Bản đồ phương án phát triển hạ tầng viễn thông thụ động

7.6_Bản đồ phương án thoát nước xử lý chất thải rắn và nghĩa trang

8_Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030

9.1_Bản đồ phương án thăm dò khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên

9.2_Bản đồ phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước

10.1_Bản đồ phương án bảo vệ môi trường, thiên nhiên và đa dạng sinh học

10.2_Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai, thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu

11_Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng huyện

12_Bản đồ vị trí các dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện

Bản đồ quy hoạch phân khu quận Bình Thủy

Bản đồ quy hoạch phân khu Cái Răng

Bản đồ quy hoạch phân khu quận Ninh Kiều

Bản đồ quy hoạch phân khu Ô Môn

Bản đồ quy hoạch phân khu Thốt Nốt

Tổng hợp bởi Duan24h.net

4.7/5 - (4 bình chọn)


Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
TIKTOK | ZALO | TELEGRAM
| FACEBOOK
Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ.

Dữ liệu được chúng tôi cập nhật liên tục và chia sẻ (tải về) miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng OCB / Số TK : 0017107777799999 / Chủ TK : Lê Quang Khải
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0813 830 830 hoặc quét mã QR dưới đây:

Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG 0934.569.938 (ZALO 247)

Bài trướcBản đồ quy hoạch, kế hoạch Quận 12 (TP HCM)
Bài tiếp theoQuy hoạch Thành phố Hải Phòng thời kỳ đến năm 2030

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây