Trang chủ Từ khóa Chất lượng thấp

Từ khóa nội dung: chất lượng thấp

Cư dân phản ánh nhiều bất cập tại nhà ở xã...

Chất lượng công trình nhà ở kém, thu phí chồng phí, tự ý cắt điện nước không báo trước, ban quản trị lạm quyền…...
- Quảng cáo -