Thứ Sáu, Tháng Chín 25, 2020
- Quảng cáo -
Trang chủ Từ khóa đất khu công nghiệp

Từ khóa nội dung: đất khu công nghiệp

Bình Dương, Đồng Nai dẫn đầu thị trường BĐS Khu công...

Theo JLL, thị trường Bình Dương và Đồng Nai vẫn là những thị trường dẫn đầu, chiếm gần 60% tổng diện tích thuê tại...
- Quảng cáo -