Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thuận An (Bình Dương)

279

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thuận An (Bình Dương) kèm theo các văn bản :
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thuận An
Thông báo về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Chỉ tiêu QHSDĐ thị xã Thuận An năm 2020.

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thuận An (Bình Dương)
Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thuận An (Bình Dương)BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây