Nhấn để theo dõi Duan24h.net

Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Thành phố Sóc Trăng, Thị xã Vĩnh Châu, Thị xã Ngã Năm, các huyện : Mỹ Xuyên, Trần Đề, Long Phú, Kế Sách, Cù Lao Dung, Châu Thành, Mỹ Tú, Thạnh Trị.

Mục tiêu lập quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

– Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng ĐBSCL ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

⬇️ Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

– Tạo ra cơ ở pháp lý để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Tạo ra căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ xã hội, an ninh, an toàn, văn minh; Tạo ra bộ chỉ tiêu định hướng để phấn đấu đến năm 2030, trình độ phát triển của tỉnh đạt và vượt khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

– Xây dựng phương án phát triển đảm bảo vừa phát triển kinh tế, vừa gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển các giá trị văn hóa mới.

Quan điểm phát triển tỉnh Sóc Trăng

Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, đảm bảo thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực quốc gia; Quy hoạch vùng ĐBSCL, với các quan điểm sau đây:

Quan điểm về phát triển kinh tế: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Trong đó, phát triển nhanh trên cơ sở tập trung nguồn lực để phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng có lợi thế; Phát triển bền vững theo hướng tăng trưởng xanh và xây dựng nông thôn mới, trong đó lấy con người là trung tâm, khoa học công nghệ là động lực phát triển. Tận dụng tốt nhất cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0.

Quan điểm về tổ chức hoạt động kinh tế – xã hội: Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế toàn tỉnh trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, nhất là tăng dần kinh tế số. Phát triển mạnh kinh tế biển.

Quan điểm về sắp xếp không gian các hoạt động kinh tế-xã hội: Xây dựng hệ thống đô thị thành các trung tâm kinh tế, đô thị thông minh; các khu cụm công nghiệp và dịch vụ. Trung tâm đầu mối (TTĐM). Ứng dụng khoa học công nghệ và lựa chọn phát triển những điểm đột phá xanh trong các cụm ngành trọng điểm.

Quan điểm về phát triển kết cấu hạ tầng: Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển các lĩnh vực xã hội, giáo dục – đào tạo, y tế, văn hoá gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đẩy mạnh công tác giảm nghèo và hỗ trợ xã hội bền vững, giảm chênh lệch về phát triển xã hội giữa các khu vực và giữa các nhóm dân tộc trong tỉnh.

Khu nhà ở Thuận Lợi 2 ✅, NHÀ Ở XÃ HỘI, ĐẤT NỀN liền kề KCN VSIP 2, Vành đai 4, Thành phố mới Bình Dương, giao đất ngay, giá bán ưu đãi, hỗ trợ trả góp.


Quan điểm về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường: Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động thích nghi, ứng phó với biến đổi khí hậu.


Quan điểm về quốc phòng-an ninh: Phát triển kinh tế có gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới trên biển; tăng cường mở rộng hội nhập quốc tế.

Tài liệu và bản đồ quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo tổng hợp | Báo cáo tóm tắt

DANH MỤC BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỈNH SÓC TRĂNG
TT TÊN BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1 Bản đồ vị trí và các mối quan hệ của tỉnh Sóc Trăng 1:1.000.000
2 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng năm 2020 1:50.000
3 Bản đồ hiện trạng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn tỉnh Sóc Trăng năm 2020 1:50.000
4 Bản đồ hiện trạng phát triển Nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản tỉnh Sóc Trăng năm 2020 1:50.000
5 Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng xã hội: Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Sóc Trăng năm 2020 1:50.000
6 Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng xã hội: Giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; Y tế; khoa học và công nghệ; an sinh xã hội tỉnh Sóc Trăng năm 2020 1:50.000
7 Bản đồ hiện trạng phát triển Khu công nghiệp, cụm công nghiệp và dịch vụ thương mại tỉnh Sóc Trăng năm 2020 1:50.000
8 Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng năm 2020 1:50.000
9 Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Mạng lưới thủy lợi, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải; xử lý chất thải rắn và nghĩa trang tỉnh Sóc Trăng năm 2020 1:50.000
10 Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Mạng lưới cấp điện, kho xăng dầu, khí đốt tỉnh Sóc Trăng năm 2020 1:50.000
11 Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Thông tin và truyền thông, hạ tầng viễn thông tỉnh Sóc Trăng năm 2020 1:50.000
12 Bản đồ hiện trạng thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên tỉnh Sóc Trăng năm 2020 1:50.000
13 Bản đồ hiện trạng bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Sóc Trăng năm 2020 1:50.000
14 Bản đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng tỉnh Sóc Trăng năm 2020 1:50.000
15 Bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:50.000
16 Bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:50.000
17 Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội: Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:50.000
18 Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội: Giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, an sinh xã hội; Y tế; khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:50.000
19 Bản đồ phương án phát triển Khu công nghiệp, cụm công nghiệp và dịch vụ thương mại tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:50.000
20 Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:50.000
21 Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Mạng lưới thủy lợi, cấp nước, thoát nước mặt, xử lý nước thải; xử lý chất thải rắn và nghĩa trang tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:50.000
22 Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Mạng lưới cấp điện, kho xăng dầu, khí đốt tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:50.000
23 Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Thông tin và truyền thông; hạ tầng viễn thông tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:50.000
24 Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:50.000
25 Bản đô phương án thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:50.000
26 Bản đồ phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:50.000
27 Bản đồ phương án phát triển Nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:50.000
28 Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:50.000
29 Bản đồ vị trí các dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:50.000

Tổng hợp bởi Duan24h.net


Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
GOOGLE NEWS | ZALO GROUP | TELEGRAM GROUP

Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ, Duan24h.net xin cảm ơn !!

Dữ liệu được chúng tôi cập nhật liên tục và chia sẻ (tải về) miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng OCB / Số TK : 0017107777799999 / Chủ TK : Lê Quang Khải
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0813 830 830 hoặc quét mã QR dưới đây:

CĂN HỘ TRUNG TÂM TP THUẬN AN (BÌNH DƯƠNG), GIÁ RẺ NHẤT PHÂN KHÚC
DIỆN TÍCH TỪ 32M2 - 60M2 CĂN HỘ LEGACY PRIME THUẬN AN

Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG 0934.569.938 (ZALO 247)

4.8/5 - (5 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây