Thứ Ba, Tháng Chín 29, 2020
- Quảng cáo -
Trang chủ Từ khóa Biên bản hòa giải

Từ khóa nội dung: biên bản hòa giải

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đo đạc, lập...

Hỏi: Hiện nhà tôi đã được xây dựng trên thửa đất có diện tích 127,6m2, trong đó đất ở là 100m2, đất trồng cây hàng...
- Quảng cáo -