Biểu mẫu kèm theo TT02/2019/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp

489
Mẫu văn bản trong các thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin doanh nghiệp
Mẫu văn bản trong các thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin doanh nghiệp

Tải về biểu mẫu kèm theo TT 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi bổ sung TT 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn các  thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thay đổi cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh uy tín tại Bình Dương (Liên hệ : 0813 830 830 )

I. Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và danh sách kèm theo

PHỤ LỤC I1_Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân.docx
View Download

PHỤ LỤC I2_Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên.docx
View Download

PHỤ LỤC I3_Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên.docx
View Download

PHỤ LỤC I4_Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần.docx
View Download

PHỤ LỤC I5_Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh.docx
View Download

PHỤ LỤC I6_Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.docx
View Download

Nhà ở xã hội TP mới Bình Dương ✅, LOẠI THẤP TẦNG (1 TRỆT, 1 LẦU GỒM ĐẤT) hỗ trợ tư vấn làm hồ sơ trả góp lãi suất 4,8%/năm qua Ngân hàng chính sách, liên hệ 0888 266 898 (Ms Ngoan, cập nhật lúc 10:06 AM, 23/04/2024)


PHỤ LỤC I7_Danh sách cổ đông sáng lập.docx
View Download

PHỤ LỤC I8_Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.docx
View Download

PHỤ LỤC I9_Danh sách thành viên công ty hợp danh.docx
View Download

PHỤ LỤC I10_Danh sách người đại diện theo ủy quyền.docx
View Download

II. Mẫu thông báo và các văn bẳn khác do doanh nghiệp phát hành

PHỤ LỤC II1_Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download

PHỤ LỤC II2_Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.docx
View Download

PHỤ LỤC II3_Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.docx
View Download

PHỤ LỤC II4_Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.docx
View Download

PHỤ LỤC II5_Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download

PHỤ LỤC II6_Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân.docx
View Download

PHỤ LỤC II7_Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ.docx
View Download

PHỤ LỤC II8_Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp,chi nhánh,vpdd.docx
View Download

PHỤ LỤC II9_Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu,số lượng con dấu của dn,chi nhánh,vpdd.docx
View Download

PHỤ LỤC II10_Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp,chi nhánh,vpdd.docx
View Download

PHỤ LỤC II11_Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, vpdd, lập ddkd.docx
View Download

PHỤ LỤC II12_Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.docx
View Download

PHỤ LỤC II13_Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh,vpdd,ddkd.docx
View Download

PHỤ LỤC II14_Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Gcndkdn, Gxn về việc thay đổi nội dung đăng ký dn, Gcn đk hoạt động chi nhánh, vpdd, Gcn dk ddkd.docx
View Download

PHỤ LỤC II15_Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hddn.docx
View Download

PHỤ LỤC II16_Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download

PHỤ LỤC II17_Giấy đề nghị cấp đổi sang Gcn đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Gcn dkkd hoặc Gcn đăng ký kd và dk thuế.docx
View Download

PHỤ LỤC II18_Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.docx
View Download

PHỤ LỤC II19_Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, vpdd, ddkd của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Gcnđt.docx
View Download

PHỤ LỤC II20_Giấy đề nghị cấp lại Gcn đăng ký doanh nghiệp,Gcn dkhd cn,vpdd, Gcn đăng ký địa điểm kd.docx
View Download

PHỤ LỤC II21_Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh,tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp,chi nhánh,vpdd, ddkd.docx
View Download

PHỤ LỤC II22_Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh,vpdd,địa điểm kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC II23_Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.docx
View Download

PHỤ LỤC II24_Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.docx
View Download

PHỤ LỤC II25_Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download

III. Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh

PHỤ LỤC III1_Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC III2_Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC III3_Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC III4_Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC III5_Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.docx
View Download

PHU LỤC III6_Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download

IV. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD, ĐDKD

PHỤ LỤC IV1_Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân.docx
View Download

PHỤ LỤC IV2_Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên.docx
View Download

PHỤ LỤC IV3_Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên.docx
View Download

PHỤ LỤC IV4_Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần.docx
View Download

PHỤ LỤC IV5_Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh.docx
View Download

PHỤ LỤC IV6_Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh,văn phòng đại diện.docx
View Download

PHỤ LỤC IV7_Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.docx
View Download

V. Mẫu thông báo và các văn bản khác của phòng ĐKKD cấp tỉnh

PHỤ LỤC V1_Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download

PHỤ LỤC V2_Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh,vpdd,địa điểm kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC V3_Thông báo về cơ quan thuế quản lý.docx
View Download

PHỤ LỤC V4_Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download

PHỤ LỤC V5_Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp.docx
View Download

PHỤ LỤC V6_Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong Gcndkdn, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cn, vpdd,Gcn đăng ký ddkd.docx
View Download

PHỤ LỤC V7_Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp.docx
View Download

PHỤ LỤC V8_Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.docx
View Download

PHỤ LỤC V9_Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC V10_Giấy xác nhận về việc cn,vpdd,ddkd đăng ký tạm ngừng hoạt động.docx
View Download

PHỤ LỤC V11_Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn.docx
View Download

PHỤ LỤC V12_Giấy xác nhận về việc chi nhánh,vpdd, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn.docx
View Download

PHỤ LỤC V13_Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân.docx
View Download

PHỤ LỤC V14_Thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ.docx
View Download

PHỤ LỤC V15_Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Gcndkdn,Gcndkhd,Giấy chứng nhận đăng ký ddkd.docx
View Download

PHỤ LỤC V16_Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download

PHỤ LỤC V17_Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download

PHỤ LỤC V18_Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh,vpdd, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC V19_Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download

PHỤ LỤC V20_Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh,vpdd,địa điểm kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC V21_Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp.docx
View Download

PHỤ LỤC V22_Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể,chấm dứt tồn tại.docx
View Download

PHỤ LỤC V23_Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cn, vpdd, địa điểm kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC V24_Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.docx
View Download

PHỤ LỤC V25_Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp.docx
View Download

PHỤ LỤC V26_Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download

PHỤ LỤC V27_Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong các trường hợp khác).docx
View Download

PHỤ LỤC V28_Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download

PHỤ LỤC V29_Thông báo về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ.docx
View Download

VI. Mẫu văn bản quy định cho cơ quan ĐKKD cấp Huyện

PHỤ LỤC VI1_Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC VI2_Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC VI3_Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC VI4_Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC VI5_Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC VI6_Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.docx
View Download

PHỤ LỤC VI7_Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC VI8_Thông báo về việc yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC VI9_Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa điểm kinh doanh.docx
View Download

VII. Phụ lục khác

PHỤ LỤC VII1_Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp,đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp,địa điểm kinh doanh,hộ kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC VII2_Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC VII3_Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy.docx
View Download

Nguồn : Dazpro

4.8/5 - (13 bình chọn)


Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
TIKTOK | ZALO | TELEGRAM
| FACEBOOK
Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ.

Dữ liệu được chúng tôi cập nhật liên tục và chia sẻ (tải về) miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng OCB / Số TK : 0017107777799999 / Chủ TK : Lê Quang Khải
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0813 830 830 hoặc quét mã QR dưới đây:

Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG 0934.569.938 (ZALO 247)

Bài trướcCảng hàng không (sân bay) Hải Dương
Bài tiếp theoMua nhà đất qua vi bằng có được cấp sổ đỏ không ?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây