Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng dự án bất động sản

Mẫu đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
Mẫu đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
Nhấn để theo dõi Duan24h.net

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản. Mẫu chuẩn ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 01/03/2022.

Đơn đề nghị nhận chuyển nhượng dự án BĐS


Mẫu số 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢNKính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố…

1. Thông tin bên nhận chuyển nhượng dự án

– Tên doanh nghiệp: ………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………….

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………


💢 Điểm tin bất động sản ngày 04/02/2023


– Người đại diện theo pháp luật: …………………….Chức vụ:

– Điện thoại: ……………………… Fax:………………………. Email: ……………………

2. Năng lực về tài chính

(Về vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vn,…………………. kèm theo giấy tờ, tài liu chứng minh)

3. Năng lực kinh nghiệm (nếu có)Bạn cần tìm một nội dung khác, hãy nhập nội dung vào ô tìm kiếm bên dưới:(Các dự án tương tự đã và đang triển khai về quy mô, vốn đầu tư, ……………….., số năm kinh nghim trong lĩnh vực đầu tư bất động sản ………….. kèm theo giấy tờ, tài liệu chứng minh): ……. ……………………………………………

Đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án …………………….. với các nội dung chính như sau:

4. Những nội dung cơ bản của dự án

a) Nội dung chính của dự án (dự án chuyển nhượng) đã được phê duyệt (ghi rõ nội dung này đối với tất cả trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản):

– Tên dự án: ……………………………………………………………..– Địa chỉ: ………………………………………………………………

– Diện tích đất: …………………………………………………………….

– Thông tin về quy hoạch sử dụng đất: ……………………………….

– Thông tin về quy hoạch xây dựng: ………………………………………

– Thông tin về công trình xây dựng:


(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cn mô tả thông tin này)

– Tổng mức đầu tư: ……………………………………………………..

– Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản: …………………………..i với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

– Tiến độ dự án: …………………………………………………………

– Các nội dung khác: …………………………………………………….b) Nội dung chính của phần dự án chuyển nhượng đã được phê duyệt gồm:

(Chỉ ghi nội dung này đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án bất động sản)

– Diện tích đất: ………………………………………………

– Nội dung về quy hoạch sử dụng đất: ………………………………………….

– Nội dung về quy hoạch xây dựng ……………………………………………….

– Nội dung về công trình xây dựng: ……………………………………………..

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cn mô tả thông tin này)

– Tổng vốn đầu tư: …………………………………………………..

– Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản: ………………………….. (Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cn mô tả thông tin này)

– Tiến độ thực hiện: ……………………………………………………..

– Các nội dung khác: …………………………………………………….

5. Cam kết:

Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép nhận chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án ……………………………………………………………….., Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau:

– Về kế hoạch triển khai tiếp dự án …………………………

– Về tiến độ thực hiện ………………………………………………..

– Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với khách hàng và các bên có liên quan …………………………………


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: ………

…, ngày… tháng …. năm…
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
GOOGLE NEWS | ZALO GROUP | TELEGRAM GROUP

Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ, Duan24h.net xin cảm ơn !!
4.7/5 - (8 bình chọn)
DANH SÁCH QUAN TÂM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây