Hộ kinh doanh được tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn

28
Hộ kinh doanh được tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn từ ngày 04/01/2021
Hộ kinh doanh được tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn từ ngày 04/01/2021

Nghị định 01/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04/01/2021 đã quy định về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định 01 có hiệu lực ngay ngày ký ban hành.

Theo Điều 91 Nghị định này:Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Trong khi đó, theo quy định cũ, thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.

Như vậy, từ ngày 04/01/2021, hộ kinh doanh được tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn, không bị giới hạn trong 01 năm như trước.

Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định, trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp thành viên hộ gia định về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh…
BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây