UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết định 1573/QĐ-UBND ngày 01/07/2022 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch thị xã Bến Cát đến năm 2040.

Diện tích lập quy hoạch là 23.435,4 ha (tổng diện tích đất tự nhiên toàn TX.Bến Cát). Ranh giới hành chính đô thị Bến Cát gồm 07 phường (Mỹ Phước, Thới Hòa, Tân Định, Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa, An Tây, An Điền) và 01 xã Phú An.

Tính chất đô thị 

 • Đô thị Bến Cát có vị trí trung tâm nối liền Thành phố Thủ Dầu Một, Thị xã Tân Uyên và các huyện Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương.
 • Định hướng Đô thị Bến Cát đến năm 2030 là đô thị công nghiệp – dịch vụ
 • Định hướng Đô thị Bến Cát đến năm 2040 là trung tâm đô thị có chức năng đô thị công nghiệp – dịch vụ – đầu mối giao thông (trong đó công nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp sạch có công nghệ cao).

Các giai đoạn nâng cấp đô thị

Giai đoạn 2020 – 2030 : Lộ trình nâng cấp đô thị như sau

 • Giai đoạn 2020 – 2025 : Thị xã Bến Cát ưu tiên nâng cấp 2 xã An Tây, An Điền thành phường; Phấn đấu Thị xã Bến Cát đạt tiêu chí đô thị loại 2.
 • Giai đoạn 2026 – 2030 : Phân đấu hoàn chỉnh tiêu chí đô thị loại 2

Giai đoạn 2031 – 2040 : Đạt tiêu chí đô thị loại 2, hướng tới đô thị hiện đại, văn minh sạch đẹp, thân thiện với môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Định hướng phát triển khu đô thị

Khu vực nội thành gồm toàn bộ ranh giới hành chính của 07 phường và 01 xã, được phân chia thành 06 phân khu đô thị như sau :

 • Khu đô thị 01 chức năng là khu trung tâm hành chính – dịch vụ – công nghiệp, vị trí thuộc phía Đông sông Thị Tính và được giới hạn trên cơ sở tuyến đường Vành đai 4 ở phía Nam, đường Mỹ Phước – Tân Vạn – Bàu Bàng ở phía Đông.
 • Khu đô thị 02 chức năng là khu đô thị dịch vụ – giáo dục – công nghiệp, vị trí thuộc phía Đông sông Thị Tính và được giới hạn  trên cơ sở tuyến đường Vành đai 4 ở phía Bắc, đường Mỹ Phước – Tân Vạn – Bàu Bàng ở phía Đông.
 • Khu đô thị 03 chức năng là khu đô thị công nghiệp – dịch vụ, vị trí được giới hạn trên cơ sở tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn – Bàu Bàng ở phía Tây, đường Vành đai 4 ở phía Nam.
 • Khu đô thị 04 chức năng là khu đô thị công nghiệp – dịch vụ, đầu mối hạ tầng kỹ thuật; vị trí được giới hạn trên cơ sở tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn – Bàu Bàng ở phía Tây, đường Vành đai 4 ở phía Nam.
 • Khu đô thị 05 chức năng là khu đô thị công nghiệp – dịch vụ, vị trí thuộc phía Tây sông Thị Tính đến giáp sông Sài Gòn và được giới hạn bởi tuyến đường Vành đai 4 ở phía Nam.
 • Khu đô thị 06 chức năng là khu đô thị cảng – dịch vụ; vị trí thuộc phía Tây sông Thị Tính đến giáp sông Sài Gòn và được giới hạn bởi tuyến đường Vành đai 4 ở phía Bắc.

TÀI LIỆU QUY HOẠCH THỊ XÃ BẾN CÁT 2040 ĐÃ PHÊ DUYỆT:

I. ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH PHÂN KHU (TỶ LỆ 1/2000) PHƯỜNG THỚI HÒA ĐẾN NĂM 2040

 1. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Thới Hòa đến năm 2040.

2. Hồ sơ được phê duyệt kèm theo Quyết định nêu trên bao gồm:

 • Thuyết minh tổng hợp theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Thới Hòa đến năm 2040.
 • Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Thới Hòa đến năm 2040.
 • Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ quy hoạch có liên quan.

3. Tài liệu kèm theo

Nhà ở xã hội TP mới Bình Dương ✅, LOẠI THẤP TẦNG (1 TRỆT, 1 LẦU GỒM ĐẤT) hỗ trợ tư vấn làm hồ sơ trả góp lãi suất 4,8%/năm qua Ngân hàng chính sách, liên hệ 0888 266 898 (Ms Ngoan, cập nhật lúc 11:58 AM, 21/05/2024)


II. ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH PHÂN KHU (TỶ LỆ 1/2000) PHƯỜNG TÂN ĐỊNH ĐẾN NĂM 2040

 1. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Tân Định đến năm 2040.

2. Hồ sơ được phê duyệt kèm theo Quyết định nêu trên bao gồm:

 • Thuyết minh tổng hợp theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Tân Định đến năm 2040.
 • Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Tân Định đến năm 2040.
 • Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ quy hoạch có liên quan.

3. Tài liệu kèm theo

III. ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH PHÂN KHU (TỶ LỆ 1/2000) PHƯỜNG HÒA LỢI ĐẾN NĂM 2040

 1. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Hòa Lợi đến năm 2040.

2. Hồ sơ được phê duyệt kèm theo Quyết định nêu trên bao gồm:

 • Thuyết minh tổng hợp theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Hòa Lợi đến năm 2040.
 • Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Hòa Lợi đến năm 2040.
 • Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ quy hoạch có liên quan.

3. Tài liệu kèm theo

IV. ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH PHÂN KHU (TỶ LỆ 1/2000) PHƯỜNG CHÁNH PHÚ HÒA ĐẾN NĂM 2040

 1. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Chánh Phú Hòa đến năm 2040.

2. Hồ sơ được phê duyệt kèm theo Quyết định nêu trên bao gồm:

 • Thuyết minh tổng hợp theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Chánh Phú Hòa đến năm 2040.
 • Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Chánh Phú Hòa đến năm 2040.
 • Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ quy hoạch có liên quan.

3. Tài liệu kèm theo

V. ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH PHÂN KHU (TỶ LỆ 1/2000) PHƯỜNG MỸ PHƯỚC ĐẾN NĂM 2040

 1. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Mỹ Phước đến năm 2040.

2. Hồ sơ được phê duyệt kèm theo Quyết định nêu trên bao gồm:

 • Thuyết minh tổng hợp theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Mỹ Phước đến năm 2040.
 • Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Mỹ Phước đến năm 2040.
 • Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ quy hoạch có liên quan

3. Tài liệu kèm theo

Tài liệu bổ sung năm 2023:

Tổng hợp bởi Duan24h.net


Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
TIKTOK | ZALO | TELEGRAM
| FACEBOOK
Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ.

Dữ liệu được chúng tôi cập nhật liên tục và chia sẻ (tải về) miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng OCB / Số TK : 0017107777799999 / Chủ TK : Lê Quang Khải
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0813 830 830 hoặc quét mã QR dưới đây [DANH SÁCH ỦNG HỘ]:

Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG 0934.569.938 (ZALO 247)

4.8/5 - (12 bình chọn)
Bài trướcÁ hậu Thủy Tiên, người dẫn chương trình Shark Tank mùa 6 là ai?
Bài tiếp theoCầu thủ Trần Thị Duyên là ai? Tiểu sử, đời tư và sự nghiệp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây