Xác nhận giáp ranh thửa đất xin cấp sổ mới (kèm theo mẫu đơn)

Trường xin xác nhận giáp ranh để cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trường xin xác nhận giáp ranh để cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Nhấn để theo dõi Duan24h.net

Trường hợp phải xin xác nhận giáp ranh từ hàng xóm (các thửa liền kề) khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm mục đích chứng minh đât là đất không có tranh chấp.

Đây là thủ tục bắt buộc để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bởi thửa đất khi không giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc đổi sổ do sổ cũ quá lâu và chủ sở hữu không xác  nhận được chính xác vị trí đất.

Mẫu đơn ký giáp ranh giữa các thửa đất liền kề và cách ghi

Mẫu đơn xác nhận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày…. tháng…. Năm 20….
 GIẤY XÁC NHẬN GIÁP RANH THỬA ĐẤT
 

Hôm nay, ngày…. tháng…năm 20…, chúng tôi gồm có:

Ông/bà:…………………………………………………………………..

Đang sử dụng đất tại:

Xã/phường/thị trấn:………………………………Huyện/quận:…………………….


💢 Điểm tin bất động sản ngày 09/02/2023


Thành phố/tỉnh:…………………………………………………………………

Thửa đất số:…………..…….. Tờ bản đồ số:…………………………..

Và những người sử dụng đất liền kề:

1………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………..Bạn cần tìm một nội dung khác, hãy nhập nội dung vào ô tìm kiếm bên dưới:3……………………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………………….

Chúng tôi lập Biên bản này để xác nhận ranh giới giữa các thửa đất và xác nhận không có tranh chấp giữa những người sử dụng đất liền kề.

Người sử dụng đất liền kề ký, ghi rõ họ tên:

1. ……………………………………………. 2. ………………………………………………
3. ……………………………………………. 4. ………………………………………………
NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT(ký, ghi rõ họ tên)

TẢI VỀ MẪU ĐƠN

Cách ghi mẫu đơn

(1) Ghi họ tên của người đang sử dụng đất và địa chỉ thửa đất (ghi địa chỉ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh nơi có thửa đất).

(2) Ghi họ và tên tất cả người sử dụng đất liền kề với thửa đất cần ký giáp ranh và thông tin về số thửa, số tờ bản đồ (nếu có).

(3) Ký và ghi rõ họ tên của từng người sử dụng đất (đây là nội dung quan trọng nhất của đơn ký giáp ranh vì thể hiện việc đồng ý của người sử dụng đất về việc không có tranh chấp ranh giới).

Nếu hàng xóm không chịu ký giáp ranh có làm được sổ mới không ?

Khoản 11 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định các trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, trong đó nêu rõ:


Khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án; khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất;.

Như vậy, dù hàng xóm (người sử dụng đất liền kề) không ký giáp ranh hoặc có ý định không ký giáp ranh thì cơ quan tiếp nhận vẫn nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Căn cứ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định Luật Đất đai 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành (như Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai 2013 và các Điều 20, 21, 23, 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP,…), có thể thấy không có quy định nào từ chối cấp Giấy chứng nhận vì người sử dụng đất không chịu ký giáp ranh.

Thực tế cho thấy nhiều người dân bị từ chối hoặc chưa được cấp Giấy chứng nhận dù cơ quan nhà nước đã nhận hồ sơ với lý do người sử dụng đất liền kề không chịu ký giáp ranh thì lý do ở đây có thể do tranh chấp.

Tuy nhiên, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định rõ chỉ cần đủ điều kiện cấp sẽ được cấp. Điều này rất hợp lý vì nếu quy định từ chối cấp Giấy chứng nhận với lý do hàng xóm không chịu ký giáp ranh thì không phù hợp, bởi lẽ họ có thể lấy lý do cá nhân như mâu thuẫn, ganh ghét để cản trở người sử dụng đất hợp pháp được cấp Giấy chứng nhận.Nói cách khác, không thể vì lý do cá nhân mà có quyền cản trở, gây khó khăn đối với quyền được cấp Giấy chứng nhận của người sử dụng đất hợp pháp và có đủ điều kiện theo quy định.

Nếu có tranh chấp thì phải gửi đơn hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; nếu hòa giải không thành thì gửi đơn khởi kiện hoặc gửi đơn đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết theo quy định.

Chỉ khi nào nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai thì khi đó mới chưa cấp Giấy chứng nhận (giải quyết tranh chấp trước, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận sau).

Theo Luat Viet Nam

Bài viết tham khảo : Quy định mốc giới giữa các thửa đất liền kề, hướng xử lý tranh chấp


Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
GOOGLE NEWS | ZALO GROUP | TELEGRAM GROUP

Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ, Duan24h.net xin cảm ơn !!
4.7/5 - (12 bình chọn)
DANH SÁCH QUAN TÂM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây