Khu công nghiệp Tây Giang (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định)

Thông tin dự án Khu công nghiệp Tây Giang (Bình Định)
Thông tin dự án Khu công nghiệp Tây Giang (Bình Định)
Nhấn để theo dõi Duan24h.net

Khu công nghiệp Tây Giang có quy mô diện tích theo quy hoạch khoảng 300ha tại thôn Nam Giang, Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có ý kiến chỉ đạo bằng Văn bản số 7816/UBND-KT đối với việc quy hoạch phát triển khu công nghiệp Tây Giang, huyện Tây Sơn.

Theo đó, xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc đề xuất quy hoạch phát triển Khu công nghiệp Tây Giang, huyện Tây Sơn và thực hiện kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 13/12/2022 liên quan quy hoạch phát triển Khu công nghiệp Tây Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thống nhất về chủ trương quy hoạch Khu công nghiệp Tây Giang, huyện Tây Sơn, với quy mô diện tích khoảng 300ha tại thôn Nam Giang và thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, theo phương án 2 như đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Văn bản nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh để trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Xem toàn văn :

Tính đến thời điểm tháng 11/2022, tổng số dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế tỉnh Bình Định là 122 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 128.730 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện khoảng 32.613 tỷ đồng. Trong đó có 15 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 616,8 triệu USD.

Bên cạnh đó còn có 280 dự án đăng ký đầu tư vào các Khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư khoảng 16.195 tỷ đồng. Trong đó có 25 dự án FDI, vốn đăng ký đầu tư 208 triệu USD.

Với hơn 14.308 ha đất trong khu kinh tế và các khu công nghiệp ngoài khu kinh tế thì kết quả thu hút đầu tư các dự án trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, khu công nghiệp.


💢 Điểm tin bất động sản ngày 08/02/2023


Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ngành liên quan thực hiện tốt một số nội dung có liên quan./.

Theo Môi trường & Đô thị

DANH SÁCH QUAN TÂM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây