Quy hoạch khu, cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2030.

Hiện trạng công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khu công nghiệp

Trên địa bàn tỉnh có 16 khu công nghiệp (KCN) được đưa vào quy hoạch các khu công nghiệp đến năm 2020 với tổng diện tích 9.052,66 ha, trong đó có 14 khu công nghiệp đã được lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000; còn KCN dầu khí Long Sơn là chưa lập quy hoạch, KCN Vạn Thương (Long Hương cũ) đã lập quy hoạch phân khu nhưng chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, KCN – đô thị – dịch vụ HD mới bổ sung và chưa thành lập.

Link Download bản đồ tại cuối bài viết (nếu có)

Có 13 KCN đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào và thu hút các dự án sản xuất và dịch vụ, trong đó 06 KCN đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và 7 KCN tiếp tục triển khai; 05 KCN đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% và 8 KCN tiếp tục triển khai.

Diện tích đất đã cho thuê để đầu tư các dự án sản xuất và dịch vụ của 13 KCN đến cuối năm 2021 là 3.235,20 ha/5.111,49 đất công nghiệp – dịch vụ, đạt tỷ lệ lấp đầy 63,29%.

Trong đó, có 4 khu công nghiệp là Phú Mỹ 1, Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân A2 và Đá Bạc có tỷ lệ lấp đầy 100,0% diện tích quy hoạch đất công nghiệp – dịch vụ.

HIện trạng khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
HIện trạng khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Riêng KCN Mỹ Xuân B1 – Conac mở rộng với diện tích 110 ha (cùng chủ đầu tư hạ tầng) không thành lập mới như KCN độc lập. Khu công nghiệp – đô thị HD (xã Hắc Dịch) với diện tích 450 ha. Theo quy định tại khoản 3, điều 2, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018, diện tích KCN trong khu công nghiệp – đô thị HD sẽ không ít hơn 337,50 ha. Cả 2 KCN này đã được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam.

Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, đến nay các khu công nghiệp của tỉnh có 481 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó: có 231 dự án trong nước; 250 dự án nước ngoài.

Tổng diện tích đất cho thuê là 3.114 ha, đạt tỉ lệ lấp đầy là 53,17% trên tổng số khu công nghiệp và 63,21% trên số khu công nghiệp đã hoàn thiện xây dựng hạ tầng (13 khu công nghiệp).

Năm 2020, các dự án trong KCN trên địa bàn tỉnh đã tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp 354.081 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 3.560 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 5.259 triệu USD; nộp ngân sách đạt 670 triệu USD; thu hút thêm 3.400 lao động, tạo việc làm trực tiếp cho trên 64.418 lao động.

Nhà ở xã hội TP mới Bình Dương ✅, LOẠI THẤP TẦNG (1 TRỆT, 1 LẦU GỒM ĐẤT) hỗ trợ tư vấn làm hồ sơ trả góp lãi suất 4,8%/năm qua Ngân hàng chính sách, liên hệ 0888 266 898 (Ms Ngoan, cập nhật lúc 11:37 AM, 22/02/2024)


Cụm công nghiệp

Trên địa bàn tỉnh có 14 cụm công nghiệp6 (CCN) và thực tế bổ sung thêm 3 CCN7 (Chế biến hải sản Lộc An, Chế biến hải sản Bình Châu và Chế biến thực phẩm Long Phước).


Đối với hai CCN Chế biến hải sản Lộc An và Chế biến hải sản Bình Châu được tỉnh thành lập nhằm di dời các cơ sở chế chiến thủy sản nằm phân tán tại các huyện, thành phố giáp biển, CCN Chế biến thực phẩm Long Phước được tỉnh thành lập nhằm di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP. Bà Rịa.

(i). Trong số các CCN trên địa bàn tỉnh, có :

 • 08 CCN (gồm Ngãi Giao, Hắc Dịch 1, Hắc Dịch 2, Boomin Vina, Tóc Tiên, Hồng Lam) do doanh nghiệp ngoài nhà nước làm chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng;
 • 06 CCN (gồm Chế biến hải sản Bình Châu, Chế biến hải sản Lộc An, Chế biến thực phẩm Long Phước, Long Hương 2, Phước Thắng, Bến Đầm) do Nhà nước đầu tư;
 • 01 CCN (Hòa Long) có một phần (15,9 ha) được UBND tỉnh giao cho TP. Bà Rịa đầu tư, để phục vụ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, một phần (29,1 ha) được giao cho DN đầu tư và kinh doanh hạ tầng;
 • 02 CCN (gồm Tân Phước và Phước Tân) là chưa có chủ đầu tư.

Hiện nay, có 12 CCN đã và đang đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó, 6 CCN đã hoàn thành đầu tư hoàn chỉnh và 6 CCN đang đầu tư. Tuy nhiên, hiện có một số CCN chưa kết nối được với hạ tầng thoát nước thải chung của khu vực, do hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào cụm công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ (nước thải của CCN đã xử lý đủ tiêu chuẩn xả thải vào nguồn tiếp nhận).

(ii). Tình hình thu hút đầu tư: hiện có 6 CCN đã thu hút được 31 dự án đầu tư thứ cấp (sản xuất công nghiệp), trong đó có 20 dự án sản xuất công nghiệp đã đi vào hoạt động, 11 dự án đang xây dựng và thực hiện thủ tục đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.895 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 8.700 lao động. Tỷ lệ lấp đầy chung của 6 CCN đang hoạt động đạt 64,22%.

HIện trạng cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
HIện trạng cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Không gian phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh có thể xác định như sau:

(i) vùng lãnh thổ phía Tây (gồm TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa và TX. Phú Mỹ), tập trung mật độ cao tại hành lang kinh tế phía Tây (dọc QL51 và sông Thị Vải – Cái Mép), trên cơ sở khai thác lợi thế tự nhiên, hạ tầng kết nối thuận lợi;

(ii) vùng lãnh thổ trung tâm (gồm các huyện Châu Đức, Đất Đỏ và Long Điền);

(iii) vùng lãnh thổ phía Đông (huyện Xuyên Mộc) là thấp hơn rất nhiều. Trong hành lang kinh tế phía Nam (dọc tuyến đường ven biển Vũng Tàu – Long Hải – Phước Hải – Bình Châu), công nghiệp phát triển khá tập trung nhưng mật độ thấp hơn rất nhiều so với trong hành lang kinh tế phía Tây;

(iv) vùng huyện đảo Côn Đảo, không gian phát triển kinh tế – xã hội và công nghiệp rất hạn chế

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khu công nghiệp

(1). Tiếp tục quy hoạch và thành lập 02 KCN đã có trong quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam là:

 • Khu công nghiệp Vạn Thương;
 • Khu công nghiệp – đô thị HD;

(2). Bổ sung vào quy hoạch 04 KCN mới gồm:

 • Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 mở rộng;
 • Khu công nghiệp Cù Bị,
 • Khu công nghiệp – Đô thị Xà Bang,
 • Khu công nghiệp – Đô thị Bình Ba (huyện Châu Đức).

(3). Đưa KCN dầu khí Long Sơn ra khỏi Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam và chuyển đất KCN sang đất công nghiệp các công trình trọng điểm quốc gia.

(4). Không đăng ký bổ sung quy hoạch đối với KCN Đá Bạc 2 và 3; diện tích đất dự kiến quy hoạch các KCN này được chuyển sang đất năng lượng tái tạo – nên không đăng ký đưa vào quy hoạch.

(5). Không đưa vào quy hoạch các khu công nghiệp Đất Đỏ 2, KCN – đô thị – dịch vụ Xuyên Mộc, do địa điểm nằm trong vùng xanh – cân bằng sinh thái, nhằm bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo vệ vùng phát triển du lịch ở ven biển và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

(6). Không đưa vào quy hoạch KCN Phước Hoà, do địa điểm nằm ở trung tâm thị xã Phú Mỹ (vị trí Trường bắn Lam Sơn cũ) do nằm tại trung tâm thị xã Phú Mỹ và nên ưu tiên vị trí này để xây dựng trung tâm dịch vụ logistics hoặc phát triển đô thị mới.

(7). Để không bị lỡ cơ hội phát triển, cần đầu tư đồng bộ hạ tầng với quá trình đầu tư hệ thống giao thông kết nối quan trọng trong và ngoài tỉnh, thành lập và triển khai đầu tư hạ tầng đối với 03 KCN: KCN – ĐT HD, KCN Vạn Thương, KCN Phú Mỹ 3 mở rộng.

Đông thời, triển khai giai đoạn 1 đối với 03 KCN: KCN Cù Bị, KCN Xà Bang, KCN Bình Ba (huyện Châu Đức) ngay sau khi Quy hoạch Tỉnh được duyệt.

(8). Theo Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ tiêu sử dụng đất KCN đến năm 2030 được phân bổ là 10.755 ha.

Sau khi cân đối diện tích các KCN đã có trong quy hoạch các KCN Việt Nam, các KCN đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch, tổng diện tích đất các KCN tiếp tục thực hiện theo quy hoạch hiện còn lại là 8.203 ha.

Như vậy, diện tích đất KCN có thể bổ sung vào quy hoạch đến năm 2030 phù hợp với Quyết định 326/QĐ-TTg là 2.552 ha. Đề xuất phân bổ cho KCN Phú Mỹ 3 mở rộng 650 ha, KCN Cù Bị 1.200 ha, KCN Xà Bang 400ha và KCN Bình Ba 300 ha.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ quy hoạch có 19 khu công nghiệp với tổng diện tích đất 15.503ha, trong đó đất KCN theo chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ đến năm 2030 là 10.755 ha. Cụ thể như trong Bảng dưới đây.

Quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030
Quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030

(9). Với 19 khu công nghiệp, tổng diện tích 15.052,66ha và đất các dự án trọng điểm công nghiệp (Tổ hợp hoá dầu, trung tâm điện lực LNG, Nhà máy lọc dầu số 3, các dự án điện năng lượng mặt trời tại Đá Bạc…) diện tích khoảng trên 1.000ha, tổng diện tích đất KCN và dự án công nghiệp trọng điểm của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch đạt khoảng trên 16 ngàn ha.

(10). Định hướng ngành, lĩnh vực công nghiệp thu hút đầu tư thứ cấp vào các KCN mới quy hoạch thành lập, xây dựng hạ tầng trong thời kỳ 2021-2030 như sau:

(i). KCN-ĐT HD (TX. Phú Mỹ): Chủ đạo (nhưng không hạn chế và theo quy định pháp luật hiện hành) là các cụm ngành công nghiệp cơ khí (công nghiệp sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị điện…; cơ khí chính xác chế tạo sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao), hóa chất (điện hóa, vật liệu công nghệ cao và mới).

(ii). KCN Phú Mỹ 3 mở rộng, tiếp tục thu hút các ngành nghề theo chức năng chuyên sâu của KCN Phú Mỹ 3.

(iii). Các KCN – Đô thị Cù Bị, Xà Bang, Bình Ba (huyện Châu Đức):

 • Chủ đạo là các ngành, lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, sạch, xanh như cụm ngành công nghiệp cơ khí công nghệ cao (điện tử, thiết bị điện, y tế, rôbot, ô tô…);
 • Công nghiệp công nghệ thông tin;
 • Công nghiệp hỗ trợ (linh kiện ô tô, linh kiện điện tử, điện cơ, cơ – điện tử…);
 • Sản xuất, gia công, lắp ráp cụm linh kiện, bộ phận cấu thành, đặc biệt là các sản phẩm hoàn chỉnh quy mô lớn với nhà đầu tư chiến lược hướng tới hị trường toàn cầu.

Khi thành lập các KCN Cù Bị và KCN Xà Bang, cần đặc biệt chú trọng yêu cầu về bảo vệ môi trường, quản lý chặt chẽ các hoạt động xả thải, yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng KCN phải nghiên cứu xây dựng hệ thống cống thu gom đưa toàn bộ nước thải dẫn theo cống ngầm xả về phía hạ lưu hồ Đá Đen. Tuyệt đối không để ảnh hưởng ô nhiễm nguồn nước đối với các hồ Đá Đen,
Kim Long, Châu Pha…

(11). Ngoài các KCN, trong giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu cũng triển khai các dự án công nghiệp lớn, trọng điểm của quốc gia và của tỉnh như: Mở rộng Tổ hợp hoá dầu Long Sơn, Trung tâm điện lực LNG, Nhà máy lọc dầu số 3 (theo quy hoạch của Chính phủ)… với quỹ đất phát triển công nghiệp khoảng trên 1.000ha.

Cụm công nghiệp

Hiện CCN Hắc Dịch 2 (xã Hắc Dịch, Tx. Phú Mỹ) đang làm thủ tục chuyển đổi (hạ tầng) CCN thành khu dân cư, dự án nhà ở (đã được chấp thuận chủ trương). Trên địa bàn xã Hắc Dịch, có CCN Hắc Dịch 1 đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 64,39% nên còn 8,77 ha đất công nghiệp chưa cho thuê và xung quanh đây còn có 2 CCN là Boomin Vina và Tóc Tiên với 20,73 ha và 8,34 ha đất công nghiệp chưa cho thuê, tương ứng.

Với tư duy, mô hình phát triển mới, đó là trong mỗi KCN mới sẽ giành 5÷10 ha đất công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư công nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ và/hoặc di dời các cơ sở công nghiệp hiện hữu có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường thì khi CCN Hắc Dịch 2 chuyển đổi thành dự án nhà ở cũng không tạo ra áp lực đối với nhu cầu về hạ tầng công nghiệp cho các đối tượng đó trên địa bàn TX. Phú Mỹ trong thời kỳ quy hoạch.

CCN Bến Đầm, huyện Côn Đảo, đã nhận được sự đồng ý loại ra khỏi quy hoạch (văn số 5457/UBND-VP ngày 16/5/2022) để phát triển năng lượng tái tạo và nhu cầu quốc phòng.

Đáp ứng nhu cầu di dời các cơ sở công nghiệp hiện hữu phân tán, có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường và nhu cầu hạ tầng công nghiệp cho các nhà đầu tư công nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ/hộ gia đình nên đề xuất bổ sung thêm 02 CCN mới là Kim Long (x. Kim Long, h. Châu Đức) với quy mô 29,12 ha và Phước Long Thọ (x. Phước Long Thọ, h. Đất Đỏ) với quy mô 50 ha.

Như vậy, trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, tổng số CCN vẫn giữ nguyên là 17 với tổng diện tích là 568,75 ha, tăng thêm 16,02 ha, cụ thể như sau.

Quy hoạch cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030
Quy hoạch cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030

Diện tích đất CCN được phân bổ còn lại là 115,25 ha (= 684,00 – 568,75) sẽ dành cho phát triển thêm và/hoặc mở rộng một số điểm công nghiệp nông thôn trên địa bàn.

Hồ sơ QH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2030

Tổng hợp bởi Duan24h.net

(Quy hoạch khu, cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu : TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu, TX Phú Mỹ, Châu Đức, Côn Đảo, Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc.)

5/5 - (4 bình chọn)


Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
TIKTOK | ZALO | TELEGRAM
| FACEBOOK
Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ, Duan24h.net xin cảm ơn !!

Dữ liệu được chúng tôi cập nhật liên tục và chia sẻ (tải về) miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng OCB / Số TK : 0017107777799999 / Chủ TK : Lê Quang Khải
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0813 830 830 hoặc quét mã QR dưới đây:

Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG 0934.569.938 (ZALO 247)

Bài trướcQuy hoạch giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030
Bài tiếp theoQuy hoạch du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây