Hồ sơ mua Nhà Ở Xã Hội năm 2024, kèm theo mẫu Đơn đăng ký

2535
Hồ sơ mua Nhà Ở Xã Hội (cập nhật mới nhất 2023)
Hồ sơ mua Nhà Ở Xã Hội (cập nhật mới nhất 2023)

Đối tượng đáp ứng được các điều kiện mua Nhà Ở Xã Hội năm 2024 cần phải chuẩn bị hồ sơ mua nhà ở xã hội, sau đó nộp cho chủ đầu tư để xét duyệt.

Căn cứ Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 20/2016/TT-BXD, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cần chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ như sau:

Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội năm 2024

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA NOXH

Để được tư vấn về các điều kiện, thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định hiện hành, độc giả có thể liên hệ các hotline sau để được hỗ trợ miễn phí 0812.966.929 hoặc 0888.266.898.

Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội
Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội

Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội năm 2024

TT

Đối tượng

Giấy tờ chứng minh

1

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng

Giấy tờ chứng minh về đối tượng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng, xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở của Nhà nước do UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp

2

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị

Giấy xác nhận về đối tượng do UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên nếu có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

3

Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Xác nhận về đối tượng do cơ quan nơi đang làm việc về đối tượng được mua nhà ở xã hội

4

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân

5

Cán bộ, công chức, viên chức

6

Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ mà thuộc diện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội

Giấy tờ chứng minh đối tượng được thuê nhà ở công vụ do cơ quan quản lý nhà ở công vụ cấp

7

Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập

Giấy tờ chứng minh về đối tượng do cơ sở đào tạo nơi đối tượng đang học tập

8

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Bản sao có chứng thực chứng minh người đó có tên trong danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp huyện)

Một dự án nhà ở xã hội dạng chung cư cao tầng tại TP Hà Nội
Một dự án nhà ở xã hội dạng chung cư cao tầng tại TP Hà Nội

Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú 2024

TT

Đối tượng

Giấy tờ chứng minh

1

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng

Xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở, đất ở của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên nếu có thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

2

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị

3

Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

4

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân

5

Cán bộ, công chức, viên chức

6

Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ mà thuộc diện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội

Giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà ở công vụ về việc đã trả lại nhà ở công vụ

7

Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập

Xác nhận của cơ sở đào tạo nơi đối tượng đang học tập về việc chưa được thuê nhà ở tại nơi học tập

8

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Xác nhận của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương nơi người có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư

– Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội thì phải có bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó.

– Trường hợp đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không có hộ khẩu thường trú theo quy định trên thì phải có bản sao giấy xác nhận đăng ký tạm trú và giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội từ 01 năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án.

– Kể từ ngày ngày 01/7/2021 thì việc xác nhận đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện theo quy định của Luật Cư trú; trường hợp đã được cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật Cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.

– Kể từ ngày 01/01/2023 chính thức bỏ Sổ hộ khẩu, có 4 loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú bao gồm: Thẻ Căn cước công dân; Chứng minh nhân dân; Giấy xác nhận thông tin về cư trú; Giấy thông báo số định danh cá nhân thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hình ảnh Dự án nhà ở xã hội thấp tầng (gồm nhà + đất) tại tỉnh Bình Dương
Hình ảnh Dự án nhà ở xã hội thấp tầng (gồm nhà + đất) tại tỉnh Bình Dương

Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập năm 2024

TT

Đối tượng

Giấy tờ chứng minh

1

Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

2

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân

3

Cán bộ, công chức, viên chức

4

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị

Tự kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai.

Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh thuế thu nhập của các đối tượng này trong trường hợp cần thiết

Trên đây là hồ sơ mua nhà ở xã hội mới nhất (hồ sơ đề nghị mua nhà ở xã hội được cập nhật theo Nghị định 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2021). Hồ sơ này thực chất là những giấy tờ chứng minh điều kiện hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Đề án xây dựng Nhà Ở Xã Hội

Bộ Xây Dựng đang triển khai đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 (đã hoàn thiện và đang trình Chính phủ phê duyệt).

Bước đầu đề án xác định nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân từ nay đến năm 2030 khoảng 2,4 triệu căn, hiện nay các địa phương đã đăng ký đầu tư khoảng 1,4 triệu.

Và theo nội dung đề án được Bộ Xây dựng trình Chính phủ, từ nay đến năm 2025 sẽ xây dựng khoảng 571.000 căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp ở đô thị, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp.

Tiếp đó, trong giai đoạn từ 2025-2030, sẽ tiếp tục xây dựng thêm khoảng 845.000 căn nhà ở xã hội.

Cũng theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước hiện đang triển khai 401 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, với quy mô xây dựng khoảng 434.000 căn hộ, nên từ nay đến năm 2025 chỉ cần xây dựng thêm khoảng 200.000 căn là đạt mục tiêu đề án đưa ra.

Dự án nhà ở xã hội thời gian tới sẽ nhận được nhiều ưu đãi nên giá bán sẽ phù hợp hơn với người thu nhập thấp, công nhân. Điều này sẽ góp phần làm giảm giá nhà trên thị trường, tất nhiên thị trường vẫn có phân khúc giá cao để đáp ứng nhu cầu của nhóm người có thu nhập cao.

Theo Duan24h.net – Nhà ở xã hội tháng  03/2024 

4.8/5 - (9 bình chọn)
Bài trướcVăn khấn và đồ lễ khai trương công ty, cửa hàng mới
Bài tiếp theoKhu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây