Bản đồ kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước đến năm 2025

890
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước đến năm 2025
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước đến năm 2025

Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025 bao gồm TP Đồng Xoài, TX Bình Long, TX Phước Long, TX Chơn Thành, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Đồng Phú, Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng.

Phương hướng, mục tiêu tổng quát

– Phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2025 phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của cả nước và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thích nghi tốt trước những thay đổi khó lường trên thế giới.

– Phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Phước được đặt trong bối cảnh phát triển của trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước; Chuyển từ vị trí “dự trữ” thành một “động lực” tăng trưởng và phát triển cho cả vùng; nâng cao tỷ trọng công nghiệp dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, tham gia hình thành các chuỗi giá trị và cụm ngành của cả vùng.

– Công nghiệp hóa nông nghiệp tạo ra sự dịch chuyển lao động từ nuôi trồng sang công nghiệp và dịch vụ; phát triển các cụm ngành sản phẩm mang tính chiến lược với trọng tâm là các khâu chế biến và dịch vụ có giá trị gia tăng cao gắn với việc làm ổn định cho người dân.

– Quan tâm đầu tư các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Quy hoạch dự trữ đất để xây dựng các công trình văn hóa, thể thao khi đủ điều kiện.

– Hướng đến phát triển bền vững bằng việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu; ưu tiên đầu tư vào những ngành và lĩnh vực, các trung tâm đô thị và hành lang phát triển tạo ra nhiều của cải cho tỉnh, đồng thời gắn với các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ những người yếu thế, khuyến khích họ vươn lên.

– Nắm bắt tốt các cơ hội, thích ứng với những biến động trên thế giới và các rủi ro có thể xảy ra, tận dụng cơ hội nhằm thu hút tối đa các yếu tố từ bên ngoài, nhưng tránh tình trạng dồn nguồn lực vào một vài cơ hội nào đó.

– Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo động lực mới để phát triển kinh tế – xã hội toàn diện, vững chắc. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

– Phấn đấu đến năm 2025, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng biên giới với đô thị trong tỉnh; tăng cường kết nối vùng; hoàn thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước chuyên dần sang chính quyền số; đảm bảo quốc phòng an ninh vững chắc.

Sắp triển khai Nhà ở xã hội K Home New City (TP mới Bình Dương),bao gồm căn hộ và nhà phố tìm hiểu thêm thông tin dự và điều kiện mua, trả góp, liên hệ 0888 266 898 (Ms Ngoan, cập nhật lúc 09:40 PM, 14/07/2024)


Các chỉ tiêu chủ yếu

Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đến năm 2025 như sau:

– Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 9% đến 10%/năm.

– GRDP bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng, tương đương 4.500 USD. – Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp – xây dựng: 46% – 48%; Thương mại – dịch vụ: 36% – 38%; Nông – lâm – thủy sản: 15% – 17%.

– Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025 là 185.000 tỷ đồng.

– Thu ngân sách đạt 18.000 tỷ đồng – 18.500 tỷ đồng.

– Kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD.

– Thành lập mới 6.000 doanh nghiệp và 150 hợp tác xã.

– Có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 02 huyện được công nhận huyện nông thôn mới. Mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập mới từ 01 đến 02 phường, thị trấn.

– Có 70% trường đạt chuẩn quốc gia.

– Phấn đấu đạt 10 bác sĩ và 32 giường bệnh/vạn dân; duy trì mức sinh thay thế, tăng nhanh dân số cơ học để có tổng mức tăng dân số bình quân hàng năm từ 2% – 2,5%; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trẻ em được tiêm chủng; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 10%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

– Phấn đấu hàng năm có từ 90% trở lên hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, từ 70% trở lên thôn, ấp, khu phố được công nhận danh hiệu “thôn, ấp, khu phố văn hóa”; 100% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

– Tạo 200.000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 3%. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%; mỗi năm giảm khoảng 2.000 hộ nghèo – 2.500 hộ nghèo.

– Tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm (cây điều và cao su) đạt 76,7%; có 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước đến năm 2025

Một số chỉ tiêu quan trọng theo loại đất được liệt kê như :

– Đất khu công nghiệp: Diện tích đất khu công nghiệp đến năm 2025 là 12.344 ha, ngoài 4.258 ha quốc gia phân bổ thì tỉnh xác định thêm 8.086 ha để xây dựng, mở rộng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển công nghiệp của tỉnh.

Phát huy các lợi thế của tỉnh về nguồn lực đất đai và vị trí trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ để phát triển đồng bộ, hiệu quả và nhanh chóng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo động lực thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và ngoài nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Danh mục các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước đề xuất quy hoạch giai đoạn 2021 - 2025
Danh mục các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước đề xuất quy hoạch giai đoạn 2021 – 2025

– Đất cụm công nghiệp: Xác định nhu cầu đến năm 2025 là 1.016 ha, tăng 883 ha so với năm 2020 để xây dựng, mở rộng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đất thương mại dịch vụ: Xác định nhu cầu đến năm 2025 là 630 ha, thực tăng 323 ha so với năm 2020, trong đó: Tăng 328 ha để thực hiện các dự thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh; giảm 5 ha do chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp khác.

– Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Xác định nhu cầu đến năm 2025 là 3.586 ha, thực tăng 427 ha so với năm 2020, trong đó: Tăng 511 ha để thực hiện xây dựng, mở rộng các nhà máy, xưởng chế biến,… trên địa bàn tỉnh; giảm 84 ha do chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp khác. 

Lĩnh vực xây dựng khu đô thị, khu dân cư:

– Đất ở tại nông thôn: Xác định nhu cầu đến năm 2025 là 7.888 ha, thực tăng 2.722 ha so với năm 2020, trong đó: Tăng 3.146 ha để thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu dấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất,… trên địa bàn các xã; giảm 424 ha do chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp khác.

– Đất ở tại đô thị: Xác định nhu cầu đến năm 2025 là 3.978 ha, thực tăng 2.139 ha so với năm 2020, trong đó: Tăng 2.241 ha để thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu dấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất,… trên địa bàn các phường, thị trấn; giảm 102 ha do chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp khác.

Bản đồ KHSDĐ T. Bình Phước 2025 (30 MB)

Tổng hợp bởi Duan24h.net

Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
TIKTOK | ZALO | TELEGRAM
| FACEBOOK
Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ.

Quét mã QR để mở nhanh bài viết này trên điện thoại, máy tính bảng.

Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG 0934.569.938 (ZALO 247)

4.7/5 - (8 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây