Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng hợp hệ thống đô thị tỉnh Sơn La

–  Hệ thống đô thị đến 2025: Sơn La có 17 đô thị, trong đó có 6 đô thị mới. Cụ thể như sau:

Link Download bản đồ tại cuối bài viết (nếu có)

+ Đô thị nâng cấp: Lên đô thị loại IV: Các thị trấn Ít Ong, Phù Yên, Thuận Châu, Sông Mã. Đô thị nâng cấp lên đô thị loại III: Đô thị Mộc Châu với vùng lõi là 2 thị trấn Mộc Châu và Nông Trường Mộc Châu, thuộc Thị xã Mộc Châu.

+ Đô thị giữ nguyên loại đô thị: Thị trấn Hát Lót (IV), thành phố Sơn La (II), các đô thị Bắc Yên, Yên Châu (V).

+ Đô thị được công nhận mới – là các khu vực trung tâm xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, chính thức thành lập thị trấn ở giai đoạn sau: Mường Bú, Tông Lạnh, Phiêng Khoài, Gia Phù, Chiềng Khương.

+ Các đô thị loại V giữ nguyên hạng được thành lập thị trấn, có dân số và ranh giới hành chính mới là Mường Giàng (TTHCCT huyện Quỳnh Nhai); Sốp Cộp.

+ Đô thị được công nhận mới và thành lập thị trấn, ranh giới cụ thể: Vân Hồ (TTHCCT huyện Vân Hồ).

– Hệ thống đô thị đến 2030: Sơn La có 24 đô thị, trong đó có 7 đô thị mới, cụ thể như sau:

+ Đô thị nâng cấp: Lên đô thị loại I : Thành phố Sơn La; Lên đô thị loại IV: Mường Giàng, Bắc Yên, Yên Châu.

Nhà ở xã hội TP mới Bình Dương ✅, LOẠI THẤP TẦNG (1 TRỆT, 1 LẦU GỒM ĐẤT) hỗ trợ tư vấn làm hồ sơ trả góp lãi suất 4,8%/năm qua Ngân hàng chính sách, liên hệ 0888 266 898 (Ms Ngoan, cập nhật lúc 11:15 AM, 22/02/2024)


+ Đô thị giữ nguyên loại đô thị: Thuận Châu, Ít Ong, Phù Yên, Mộc Châu, Hát Lót, Sông Mã, Sốp Cộp, Vân Hồ.


+ Đô thị được công nhận mới – là các khu vực trung tâm xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, chính thức thành lập thị trấn ở giai đoạn sau: Phỏng Lái, Co Mạ, Ngọc Chiến, Mường Cơi, Mường Lầm, Tô Múa, Chiềng Yên.

+ Các đô thị loại V giữ nguyên hạng được thành lập thị trấn, có dân số và ranh giới hành chính mới là Mường Bú, Tông Lạnh, Phiêng Khoài, Gia Phù, Chiềng Khương.

– Hệ thống đô thị đến 2050: Không công nhận mới các đô thị, tập trung nâng cấp các đô thị đã có. Cụ thể:

+ Đô thị nâng cấp: Nâng cấp tất cả đô thị loại V lên đô thị loại IV và thành lập đơn vị hành chính cho các đô thị: Tông Lạnh, Phỏng Lái, Co Mạ, Mường Bú, Ngọc Chiến, Gia Phù, Mường Cơi, Phiêng Khoài, Chiềng Khương, Mường Lầm, Tô Múa, Chiềng Yên, Sốp Cộp, Vân Hồ. Nâng cấp đô thị loại IV lên đô thị loại III: Thuận Châu, Mường Giàng, Ít Ong, Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu, Hát Lót, Sông Mã – Đây là các khu vực lõi thành lập thị xã. Nâng cấp đô thị Mộc Châu trở thành đô thị loại II – thành lập thành phố Mộc Châu. Mai Sơn trở thành thị xã gắn với lõi đô thị Hát Lót.

+ Đô thị giữ nguyên loại đô thị: Thành phố Sơn La phát triển mở rộng theo tiêu chuẩn đô thị loại I.

Bảng tổng hợp hệ thống đô thị tỉnh Sơn La đến 2050

Loại đô thị2020202520302050
I0011
II1101
III0118
IV25814
V810140
Tổng11172424

Mạng lưới đô thị tỉnh Sơn La

Đô thị cấp tỉnh: Thành phố Sơn La

– Căn cứ phát triển:

+ Kết luận số 353-KL/TU ngày 07/9/2021 của BTV tỉnh ủy về phát triển thành phố Sơn la theo định hướng đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững.

+ Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;

+ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030.

+ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 – 2025.

– Tính chất: Đô thị động lực trong phát triển của tỉnh và tiểu vùng Tây Bắc, đô thị thông minh, phát triển nhanh và bền vững. Đô thị tỉnh lỵ, trung tâm kinh tế, xã hội của tỉnh Sơn La.

– Hạng đô thị: Loại I đến 2030.

– Phát triển trên đô thị hiện trạng về phía Đông Nam, Tây Nam và Đông Bắc.

– Quy mô dân số đô thị: Khoảng 78.000 người năm 2025, 130.000 người năm 2030,  200.000 người năm 2050.

Đô thị cấp vùng tỉnh

– Căn cứ phát triển:

+ Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;

+ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030. Hiện nay Phù Yên đang thực hiện Phương án mở rộng thị trấn Phù Yên với quy mô dân số sau điều chỉnh, sáp nhập khoảng 20.996 người.

+ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 – 2025.

– Các đô thị vùng tỉnh:

Hạng mụcĐô thị Mộc Châu (thành phố Mộc Châu – loại II đến 2050)Đô thị Hát LótĐô thị Phù Yên
Tính chấtĐô thị xanh, sinh thái, truyền thống kết hợp hiện đại. Trung tâm của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; trung tâm hành chính – chính trị của huyện Mộc Châu. Trung tâm chuyển giao công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện Mai Sơn. Là đầu mối giao thông quan trọng, là một cực trong tam giác phát triển kinh tế trọng điểm của Tỉnh Sơn La gồm: Thành phố Sơn La – Mai Sơn – Mường La. Là trung tâm công nghiệp và dịch vụ, đồng thời có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc của tỉnh và huyện.Thị trấn huyện lỵ huyện Phù Yên. Trung tâm hành chính, chính trị, KT, VH, XH của huyện Phù Yên; Trung tâm giao lưu văn hóa, trao đổi kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đầu mối giao thông quan trọng nối liền thị trấn với các xã thuộc huyện, là điểm trung chuyển GT đường bộ trên tuyến QL.37 nối Sơn La với Phú Thọ, Hà Nội; đô thị có tính chất quan trọng về ANQP.
Hạng đô thịLoại III đến 2025 Loại II đến 2050 (thành phố Mộc Châu)Loại IV đến 2025 Loại III đến 2050Loại IV đến 2025 Loại III đến 2050
Dân số đô thị 202552.00022.00020.000
Dân số đô thị 203057.00025.00021.000
Dân số đô thị 2050130.000120.00055.000

Đô thị cấp huyện

– Đô thị Ít Ong:

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 – 2025.

+ Tính chất: Thị trấn huyện lỵ huyện Mường La, trung tâm hành chính, chính trị, KT, VH-XH của huyện Mường La, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng; Là nhân tố trong tam giác phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh (T.P Sơn La-Mai Sơn-Mường La), đầu mối GT quan trọng của tiểu vùng; Là trung tâm CN và dịch vụ vùng lòng hồ sông Đà gắn với công trình thủy điện lớn nhất nước, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững TTATXH, đảm bảo ANQP, giữ gì bản sắc văn hóa dân tộc của tỉnh và huyện.

+ Hạng đô thị: Loại IV đến 2025.

+ Phát triển trên đô thị hiện trạng về phía Tây và Đông Nam, lấp đầy các không gian đô thị còn trống và mật độ thấp.

+ Quy mô dân số: Khoảng 14.000 người năm 2025; 15.000 người năm 2030,  40.000 người năm 2050.

– Đô thị Thuận Châu:

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030. Hiện nay huyện đang thực hiện Phương án mở rộng thị trấn Thuận Châu với quy mô khoảng 12.245 người sau sáp nhập, điều chỉnh; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 – 2025.

+ Tính chất: Trung tâm hành chính- chính trị- kinh tế- văn hóa xã hội của huyện Thuận Châu. Trung tâm giao lưu văn hóa, trao đổi kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Là nhân tố trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn vùng, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Đầu mối giao thông quan trọng nối liền thị trấn với các xã thuộc huyện, là điểm trung chuyển giao thông đường bộ trên tuyến quốc lộ 6 nối liền Sơn La với nước bạn Lào.

+ Hạng đô thị: Loại IV đến 2025.

+ Mở rộng đô thị sang các xã lân cận theo đồ án QHC đã được phê duyệt và định hướng mở rộng tiếp sang xã Chiềng Ly, Phỏng Lăng.

+ Quy mô dân số: Khoảng 13.500 người năm 2025; 15.000 người năm 2030,  47.000 người năm 2050.

– Đô thị Mường Giàng:

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 – 2025.

+ Tính chất: Thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, chính trị, KT, VH, XH của huyện Quỳnh Nhai; Trung tâm chuyển giao công nghệ, giao lưu kinh tế vùng huyện; Trung tâm dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí khu du lịch quốc gia  lòng hồ thủy điện Sơn La; Đô thị tái định cư thủy điện Sơn La; Đầu mối giao thông có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

+ Hạng đô thị: Loại IV đến 2030, loại III đến 2050. Đến 2025 thành lập đơn vị hành chính đô thị (thị trấn).

+ Mở rộng đô thị về hướng Đông Nam theo QL.6B và hướng Tây Nam theo QL.279 hướng về phía vùng kinh tế dọc QL.6.

+ Quy mô dân số: Khoảng 9.000 người năm 2025; 12.000 người năm 2030,  40.000 người năm 2050.

– Đô thị Bắc Yên:

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 – 2025.

+ Tính chất: Thị trấn huyện lỵ huyện Bắc Yên. Trung tâm hành chính, chính trị, KT, VH, XH của huyện Bắc Yên. Trung tâm giao lưu văn hóa, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đầu mối giao thông quan trọng nối thị trấn với các xã thuộc huyện, điểm trung chuyển GT đường bộ trên QL.37 nối Sơn La với Phú Thọ, Hà Nội; là độ thị có vị trí quan trọng về ANQP.

+ Hạng đô thị: Loại IV đến 2030, đến 2050 trở thành đô thị loại III.

+ Mở rộng địa giới hành chính thị trấn về phía Đông Nam và Tây Bắc vào 1 phần của xã Phiêng Bang để đảm bảo quy định về diện tích đô thị loại V và dữ trữ đất xây dựng đô thị cho quá trình đô thị hóa.

+ Quy mô dân số: Khoảng 6.500 người đến 2025; 8.000 người năm 2030,  35.000 người năm 2050.

– Đô thị Vân Hồ

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 – 2025.

+ Tính chất: Trung tâm hành chính- chính trị của huyện Vân Hồ, Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục cấp huyện. Trung tâm du lịch sinh thái, nhân văn, nghỉ dưỡng nằm trong tổng thể Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

+ Hạng đô thị: Đến 2025 được công nhận đô thị loại V và thành lập đơn vị hành chính đô thị (thị trấn); năm 2050 trở thành đô thị loại IV.

+ Thành lập đô thị tại khu vực trung tâm HC-CT huyện theo đồ án QHC đã được phê duyệt.

+ Quy mô dân số: Khoảng 6.000 người năm 2025; 8.000 người năm 2030,  30.000 người năm 2050.

– Đô thị Sông Mã:

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 – 2025.

+ Tính chất: Trung tâm hành chính- chính trị của huyện Sông Mã, Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục cấp huyện. Trung tâm kinh tế cửa khẩu, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

+ Hạng đô thị: Loại IV đến năm 2025. Loại III đến 2050.

+ Quy mô dân số: Khoảng 10.000 người năm 2025, 12.000 người năm 2030;  55.000 người năm 2050.

– Đô thị Sốp Cộp:

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 – 2025.

+ Tính chất: Trung tâm hành chính- chính trị của huyện Sốp Cộp, Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục cấp huyện. Đô thị có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

+ Hạng đô thị: Loại V đến năm 2030; loại IV năm 2050. Đến 2025 thành lập đơn vị hành chính đô thị (thị trấn Sốp Cộp).

+ Thành lập đô thị tại khu vực trung tâm HC-CT huyện theo đồ án QHC đã được phê duyệt.

+ Quy mô dân số: Khoảng 6.000 người năm 2025; 8.000 người năm 2030,  40.000 người năm 2050.

– Đô thị Yên Châu:

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 – 2025.

+ Tính chất: Trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa xã hội của huyện Yên Châu, là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Trung tâm giao lưu, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ và củng cố thế trận an ninh quốc phòng.

+ Hạng đô thị: Loại IV đến năm 2030; loại III năm 2050.

+ Quy mô dân số: Khoảng 7.000 người năm 2025; 8.000 người năm 2030,  35.000 người năm 2050.

Đô thị đặc thù

– Đô thị Mường Bú: Đến 2025 được công nhận là đô thị loại V, đến 2030 được lập đơn vị hành chính đô thị (thị trấn) và 2050 trở thành đô thị loại IV.

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 – 2025.

+ Quy mô: Dự kiến đến 2030 dân số đạt 6.000 người, đến 2050 đạt 30.000 người.

+ Tính chất: Thị trấn, trung tâm tiểu vùng phía Nam huyện Mường La. Trung tâm giao lưu văn hóa, thương mại, dịch vụ có vai trò thúc đẩy sự phát triển KT-XH của huyện. Đầu mối giao thông quan trọng giữa QL.279D và tuyến đường phát triển KT phía Nam sông Đà, cửa ngõ phía Nam của huyện Mường La, trung tâm đầu mối kết nối nguồn nhân lực và các vùng nguyên liệu của khu vực dọc lòng hồ sông Đà với khu CN Mai Sơn và vùng kinh tế dọc QL.6.

+ Sự phát triển đô thị: Động lực phát triển: Khu vực tập trung các hoạt động dịch vụ bổ trợ cho nông nghiệp các xã thuộc Thuận Châu, Mai Sơn, bổ trợ cho đô thị Ít Ong và là 1 cực trên trục động lực Ngọc Chiến – Ít Ong – Mường Bú – thành phố Sơn La. Đến năm 2030 thành lập thị trấn, duy trì quy mô đô thị loại V đến 2050, tập trung phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng đô thị.

+ Hướng phát triển đô thị: Tách 1 phần diện tích xã Mường Bú, thành lập thị trấn mới tại khu vực trung tâm xã Mường Bú. Phần diện tích xã Mường Bú còn lại sáp nhập và các xã Tạ Bú, Mường Chùm. Khu vực nội thị phát triển dọc theo QL279D và về hướng Tây Bắc theo hướng ĐT.116.

– Đô thị Ngọc Chiến

+ Căn cứ phát triển: Đô thị mới gắn với động lực phát triển du lịch xã Ngọc Chiến, mối liên hệ thuận lợi với Mù Cang Chải của Yên Bái và hệ thống giao thông.

+ Tính chất và quy mô đô thị: Đến năm 2030 được công nhận là đô thị loại V, năm 2050 chính thức thành lập đơn vị hành chính đô thị và trở thành đô thị loại IV với 30.000 người. Ngọc Chiến là đô thị du lịch và trung tâm tiểu vùng phía Bắc huyện Mường La. Trung tâm kinh tế  du lịch, dịch vụ phía Đông Bắc huyện Mường La, có vai trò thúc đẩy sự phát triển du lịch của huyện. cửa ngõ phía Bắc của huyện Mường La kết nối đi trục QL.32.

+ Sự phát triển đô thị: Hình thành trên động lực kinh tế du lịch, có tiềm năng phát triển lâu dài và bền vững. Trong tương lai sẽ trở thành trung tâm dịch vụ phục vụ khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài gắn với các sản phẩm khám phá và sinh thái của Ngọc Chiến, Mường La.

+ Hướng phát triển đô thị: Tách 1 phần diện tích xã Ngọc Chiến thành lập thị trấn mới, ranh giới thị trấn từ sát địa giới hành chính xã Ngọc Chiến phía Tây Nam đến hết ranh giới tỉnh Sơn La phía Đông Bắc. Phần diện tích xã Ngọc Chiến còn lại sáp nhập và các xã Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Hua Trai. Khu vực nội thị phát triển dọc theo Đ.T 109 kéo dài từ hồ Suối Chiến đến sát địa giới tỉnh Sơn La -Yên Bái.

– Đô thị Gia Phù:

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 – 2025.

+ Tính chất và quy mô đô thị: Đô thị mới đến năm 2025 được công nhận loại V, đến 2030 chính thức thành lập đơn vị hành chính đô thị (thị trấn) với quy mô 6.000 người, đến 2050 trở thành đô thị loại IV, quy mô 28.000 người. Là thị trấn, trung tâm tiểu vùng phía Nam huyện Phù Yên. Trung tâm dịch vụ – thương mại, sản xuất kinh danh, cn, TTCN,  có vai trò thúc đẩy sự phát triển KT-VH-XH của huyện. Đầu mối giao thông quan trọng nối liền với các xã vùng lòng hồ thủy điện Sơn La; là điểm trung chuyển GT đường bộ trên tuyến QL 43 đi huyện Mộc Châu, tuyến QL.37 đi huyện Mai Sơn và TT Phù Yên; cửa ngõ phía Nam của khu vực Phù Yên, Bắc Yên từ vùng kinh tế dọc QL.6,  thủ đô Hà Nội và CK quốc tế Lóng Sập.

+ Sự phát triển đô thị: Hình thành trên động lực kinh tế công nghiệp – cụm công nghiệp Gia Phù, có tiềm năng phá triển lâu dài và bền vững.

+ Hướng phát triển đô thị: Tách 1 phần diện tích xã Gia Phù (1048 ha) và xã Tường Phù (352 ha) thành lập thị trấn Gia Phù. Giai đoạn đến 2040, khu vực nội thị phát triển dọc theo QL.37 về phía Tây, phát triển về phía Đông từ suối Bùa đến QL.43. Giai đoạn sau 2040 phát triển mở rộng sang khu vực xã Tường Phù.

– Đô thị Mường Cơi:

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030.

+ Tính chất và quy mô đô thị: Được công nhận là đô thị loại V năm 2030, đến 2050 chính thức thành lập đơn vị hành chính đô thị với dân số 28.000 người và đạt đô thị loại IV. Thị trấn, trung tâm tiểu vùng phía Đông Bắc huyện Phù Yên. Trung tâm giao lưu văn hóa, thương mại, dịch vụ. Đầu mối giao thông quan trọng giữa QL.37 và QL.32, cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Sơn La đi các tỉnh phía Bắc như Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ… và thủ đô Hà Nội

+ Sự phát triển đô thị: Hình thành trên động lực kinh tế tổng hợp của cửa ngõ phía Nam vùng lòng hồ sông Đà.

+ Hướng phát triển đô thị: Tách 1 phần diện tích xã Mường Cơi, thành lập thị trấn Mường Cơi, diện tích còn lại sáp nhập vào các xã Huy Thượng, Mường Thải. Khu vực nội thị phát triển từ trung tâm xã hiện tại về phía Bắc và phía Nam đường QL.32B và QL.37.

– Đô thị Tông Lạnh:

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 – 2025.

+ Tính chất, quy mô: Trung tâm tiểu vùng kinh tế của huyện Thuận Châu, Trung tâm kinh tế, văn hoá và dịch vụ có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc của huyện, nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tiểu vùng phía Đông huyện, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Đầu mối giao thông quan trọng, là điểm trung chuyển giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 6 và Quốc lộ 6B. Đến 2025 được công nhận đô thị loại V, 2030 chính thức thành lập đơn vị hành chính đô thị (thị trấn) với quy mô dân số là 6.000 người, 2050 là 30.000 người – loại IV.

+ Hướng phát triển: Thành lập đô thị tại khu vực ngã ba QL 6- QL 6B theo đồ án QHC đã được phê duyệt.

– Đô thị Phỏng Lái, Co Mạ:

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030.

+ Được công nhận đô thị loại V năm 2030, chính thức thành lập đơn vị hành chính đô thị (thị trấn) vào năm 2050, đạt đô thị loại IV với quy mô mỗi đô thị 30.000 người trên động lực dịch vụ và công nghiệp.

– Đô thị Phiêng Khoài:

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 – 2025.

+ Tính chất, quy mô: Vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng, Trung tâm giao lưu văn hoá, trao đổi kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc vùng cao biên giới huyện Yên Châu, có liên kết mật thiết với khu di tích cách mạng Lao Khô (Việt – Lào). Là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tiểu vùng phía Tây Nam huyện, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Là đầu mối giao thông quan trọng nối liền với các xã vùng biên, điểm trung chuyển giao thông đường bộ trên tuyến QL 6C đi huyện Mai Sơn và Thị trấn Yên Châu. Đến 2025 được công nhận đô thị loại V, đến 2030 thành lập thị trấn với dân số là 6.000 người, 2050 là 30.000 người, loại IV.

+ Hướng phát triển: Thành lập đô thị tại khu vực trung tâm xã Phiêng Khoài theo đồ án QHC đã được phê duyệt.

– Đô thị Chiềng Khương, huyện Sông Mã:

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 – 2025.

+ Tính chất, quy mô: Đô thị cửa khẩu gắn với Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp trong tương lai. Đến 2025 được công nhận là đô thị loại V, đến 2030 thành lập thị trấn quy mô 6.000 người, đến 2050 đạt loại IV với quy mô 50.000 người.

+ Hướng phát triển: Thành lập thị trấn, với khu trung tâm đô thị là trung tâm xã Chiềng Khương tới cửa khẩu Chiềng Khương.

– Đô thị Mường Lầm, huyện Sông Mã:

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030.

+ Được công nhận đô thị loại V năm 2030, chính thức thành lập đơn vị hành chính đô thị (thị trấn) vào năm 2050, đạt đô thị loại IV với quy mô đô thị 35.000 người.

– Đô thị Tô Múa, huyện Vân Hồ:

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025;  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị quốc gia đến năm 2030.

+ Đô thị động lực của tiểu vùng phía Nam huyện Vân Hồ. Được công nhận đô thị loại V năm 2030, chính thức thành lập đơn vị hành chính đô thị (thị trấn) vào năm 2050, đạt đô thị loại IV với quy mô đô thị 21.000 người.

– Đô thị Chiềng Yên, huyện Vân Hồ:

+ Căn cứ phát triển: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025; Đô thị mới đề xuất dựa trên thuận lợi về giao thông và gắn với vùng phát triển kinh tế phía Đông huyện Vân Hồ, Mộc Châu.

+ Được công nhận đô thị loại V năm 2030, chính thức thành lập đơn vị hành chính đô thị (thị trấn) vào năm 2050, đạt đô thị loại IV với quy mô đô thị 21.000 người.

Phương án phát triển đô thị của từng huyện, thành phố

– Thành phố Sơn La: Vùng lõi đô thị tiếp tục mở rộng và phát triển, đến 2030 trở thành đô thị loại I.

– Huyện Mộc Châu: Cụm đô thị Mộc Châu (thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu) phát triển thành vùng lõi của thị xã Mộc Châu đến 2025 và thành phố Mộc Châu – đô thị loại II đến 2050.

– Huyện Mai Sơn: Đô thị Hát Lót tiếp tục phát triển, đến 2050 trở thành đô thị loại III, là khu vực nội thị của thị xã Mai Sơn (2050).

– Huyện Yên Châu: Đô thị Yên Châu phát triển thành đô thị loại IV năm 2030, loại III năm 2050 và đến 2025 – 2030 hình thành đô thị Phiêng Khoài loại V.

– Huyện Thuận Châu: Đô thị Thuận Châu trở thành đô thị loại IV năm 2025 và 2050 trở thành đô thị loại III, đến 2025 – 2030 hình thành đô thị Tông Lạnh, đến 2030 – 2050 hình thành đô thị Phỏng Lái, Co Mạ.

– Huyện Quỳnh Nhai: Duy trì phát triển Trung tâm Hành chính Chính trị huyện Quỳnh Nhai trở thành đô thị Mường Giàng, 2030 đạt đô thị loại IV, 2050 đạt đô thị loại III.

– Huyện Mường La: Nâng cấp đô thị Ít Ong trở thành đô thị loại IV năm 2025; 2050 trở thành đô thị loại III, đến 2025 – 2030 hình thành đô thị Mường Bú, đến 2030 – 2050 hình thành đô thị Ngọc Chiến.

– Huyện Phù Yên: Nâng cấp đô thị Phù Yên trở thành đô thị loại IV năm 2025, 2050 trở thành đô thị loại III, đến 2025 – 2030 hình thành đô thị Gia Phù, đến 2030 – 2050 hình thành đô thị Mường Cơi.

– Huyện Vân Hồ: Chính thức công nhận và thành lập đơn vị hành chính đô thị – thị trấn Vân Hồ năm 2025, đến 2030 – 2050 phát triển đô thị Tô Múa, Chiềng Yên.

– Huyện Sông Mã: Phát triển đô thị Sông Mã lên loại IV năm 2030, 2050 trở thành đô thị loại III, đến 2025 – 2030 hình thành đô thị Chiềng Khương, đến 2030 – 2050 hình thành đô thị Mường Lầm.

– Huyện Bắc Yên: Duy trì phát triển đô thị Bắc Yên đến 2050 đạt loại IV, 2050 đạt loại III.

– Huyện Sốp Cộp: Duy trì phát triển đô thị Sốp Cộp đến 2050 đạt loại IV, đến 2025 chính thức thành lập thị trấn Sốp Cộp.

Thống kê cụ thể hệ thống đô thị theo các huyện, thành phố như sau:

SttTên đô thịĐơn vị hành chínhLoại đô thị
2020202520302050
1Thành phố Sơn LaTP. Sơn LaIIIIII
2Đô thị Mường GiàngH. Quỳnh NhaiVVIVIII
3Đô thị Thuận ChâuH. Thuận ChâuVIVIVIII
4Đô thị Tông LạnhVVIV
5Đô thị Phỏng LáiVIV
6Đô thị Co MạVIV
7Đô thị Ít OngH. Mường LaVIVIVIII
8Đô thị Mường BúVVIV
9Đô thị Ngọc ChiếnVIV
10Đô thị Bắc YênH. Băc YênVVIVIII
11Đô thị Phù YênH. Phù YênVIVIVIII
12Đô thị Gia PhùVVIV
13Đô thị Mường CơiVIV
14Đô thị Mộc ChâuThị xã Mộc ChâuIVIIIIIIII
15Đô thị Yên ChâuH. Yên ChâuVVIVIII
16Đô thị Phiêng KhoàiVVIV
17Đô thị Hát LótH. Mai SơnIVIVIVIII
18Đô thị Sông MãH. Sông MãVIVIVIII
19Đô thị Chiềng KhươngVVIV
20Đô thị Mường LầmVIV
21Đô thị Sốp CộpH. Sốp CộpVVVIV
22Đô thị Vân HồH. Vân HồVVIV
23Đô thị Tô MúaVIV
24Đô thị Chiềng YênVIV

Bản đồ QH tỉnh Sơn La 2030

Tổng hợp bởi Duan24h.net

(Quy hoạch đô thị tỉnh Sơn La : TP Sơn La, Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu.)

4.7/5 - (6 bình chọn)


Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
TIKTOK | ZALO | TELEGRAM
| FACEBOOK
Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ, Duan24h.net xin cảm ơn !!

Dữ liệu được chúng tôi cập nhật liên tục và chia sẻ (tải về) miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng OCB / Số TK : 0017107777799999 / Chủ TK : Lê Quang Khải
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0813 830 830 hoặc quét mã QR dưới đây:

Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG 0934.569.938 (ZALO 247)

Bài trướcVốn điều lệ và vốn chủ sở hữu khác nhau như thế nào?
Bài tiếp theoQuy hoạch giao thông tỉnh Sơn La đến năm 2030

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây