Nhấn để theo dõi Duan24h.net

Tổng hợp danh sách các khu – cụm công nghiệp đang hoạt động, được quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang mới nhất.

Bắc Giang đã quy hoạch 6 Khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích gần 1.400 ha, trong đó có 4 KCN đã được đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ và đang thu hút đầu tư gồm các KCN: Đình Trám; Quang Châu; Vân Trung; Song Khê – Nội Hoàng và 2 KCN đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết là Việt – Hàn và KCN Hòa Phú.

Ngoài các KCN, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 40 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 1.384 ha. Các cụm công nghiệp này đã thu hút 186 dự án đầu tư; trong đó 176 dự án đã đi vào hoạt động, 10 dự án đang triển khai.

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX – KCN BẮC GIANG     ĐT: 0240.554133   Fax: 0240.554133

Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang hiện có 06 KCN được phê duyệt tổng diện tích 1.322 ha (không tính phần diện tích được mở rộng theo Công văn số 216/TTg-CN ngày 23/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó có 05 KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt 81,7%. Trong đó: • KCN Đình Trám 127 ha,
 • KCN Vân Trung 351 ha đã lấp đầy 100%;
 • KCN Quang Châu 426 ha đã lấp đầy 71% (còn 90 ha đang GPMB),
 • KCN Song Khê – Nội Hoàng 160 ha (lấp đầy 92,8%; còn 10 ha đang GPMB),
 • KCN Hòa Phú 208 ha (lấp đầy 50%; còn 110 ha đang GPMB),
 • KCN Việt Hàn đang thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Diện tích đất còn lại của các KCN là 170 ha, trong đó KCN Hòa Phú còn 110 ha và Song Khê – Nội Hoàng còn 10 ha, đang trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng; KCN Việt Hàn 50 ha đang đề nghị thành lập. Ngành nghề thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh chủ yếu là: Gia công, lắp giáp linh kiện điện tử; cơ khí chế tạo; năng lượng mặt trời, may mặc…

KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM

 • Diện tích : 127 ha
 • Địa điểm : Cách Thành Phố Bắc Giang 10 km
 • Chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang
 • Điện thoại: 0240566888
 • Fax: 0240 866767

KHU CÔNG NGHIỆP QUANG CHÂU

 • Diện tích 426 ha
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang
 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang
 • Điện thoại: +84-240-868888
 • Fax: +84-240-868449.
 • Website: www.saigoninvest.com

KHU CÔNG NGHIỆP SONG KHE – NỘI HOÀNG

 • Diện tích 160 ha có thể mở rộng lên trên 300 ha.
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải
 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng Yên Dũng Bắc Giang
 • Điện thoại: 0240860300
 • Fax: 0240 860300

KHU CÔNG NGHIỆP VÂN TRUNG

 • Diện tích : 351 ha
 • Địa điểm : Cách Thành Phố Bắc Giang 10 km

KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ

 • Diện tích : 208 ha
 • Địa điểm : huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HÀN

 • Diện tích : 50 ha
 • Địa điểm : Huyện Việt Yên – Bắc Giang

Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện đã thành lập 45 CCN với diện tích 1.728,5 ha, trong các CCN đã thành lập, diện tích quy hoạch CCN lớn nhất là huyện Hiệp Hoà (9 CCN, diện tích 518,9ha), huyện Lạng Giang (7 CCN, diện tích 244ha), huyện Yên Dũng (4 CCN, diện tích 193,4ha), huyện Lục Nam (6 CCN, diện tích 292,2ha). Diện tích quy hoạch CCN của các địa phương này chiếm tới 72,2% tổng diện tích quy hoạch các CCN toàn tỉnh.

Hiện có 28 CCN đã đi vào hoạt động với diện tích 730,7ha, thu hút được 186 dự án đầu tư với vốn đăng ký đạt 32.765 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt 8.675 tỷ đồng, bằng 26,48% vốn đăng ký, tỷ lệ lấp đầy đạt 66% (chỉ tính diện tích các CCN đã được đầu tư hạ tầng).

Các CCN đều được quy hoạch tại các trục, tuyến giao thông thuận lợi của tỉnh (các tuyến đường tỉnh, quốc lộ) và được bố trí cơ bản trải trên địa bàn các huyện, thành phố (riêng huyện Sơn Động chưa có CCN nào). Một số huyện có diện tích lớn như Hiệp Hoà 149,9ha, Yên Dũng 139,8ha, Lạng Giang 129,2ha. Các địa phương này có diện tích CCN đã đi vào hoạt động chiếm tới 57,3% tổng diện tích các CCN toàn tỉnh.

CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒI NGÔ


💢 Điểm tin bất động sản ngày 01/02/2023


 • Diện tích : 5 ha
 • Địa điểm : Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang

CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH VÀ TRẤN VÔI

 • Diện tích : 20 ha
 • Địa điểm : Huyện Lạc Giang – Tỉnh Bắc Giang

CỤM CÔNG NGHIỆP AN CHÂU

 • Diện tích : 10 ha
 • Địa điểm : Huyện sản Động – Tỉnh Bắc Giang

CỤM CÔNG NGHIỆP HỒNG THÁI

 • Diện tích : 8 ha
 • Địa điểm : Huyện Việt Yên – Tỉnh Bắc Giang

CỤM CỘNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌA

 • Diện tích : 10,56 ha
 • Địa điểm : Huyện Việt Yên – Tỉnh Bắc Giang

CỤM CÔNG NGHIỆP BỐ HẠBạn cần tìm một nội dung khác, hãy nhập nội dung vào ô tìm kiếm bên dưới: • Diện tích : 10 ha
 • Địa điểm : Huyện Yên Thế – Tỉnh Bắc Giang

CỤM CÔNG NGHIỆP HỒNG GIANG I VÀ II

 • Diện tích : 11,2 ha
 • Địa điểm : Huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang

CỤM CÔNG NGHIỆP TÂM AM

 • Diện tích : 10 ha
 • Địa điểm : Huyện lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang

CỤM CÔNG NGHIỆP XƯƠNG GIANG I

 • Diện tích : 10 ha
 • Địa điểm : Thành phố Bắc Giang

CỤM CÔNG NGHIỆP XƯƠNG GIANG II

 • Diện tích : 12,7 ha
 • Địa điểm : Tỉnh Bắc Giang

CỤM CÔNG NGHIỆP DĨNH KẾ • Diện tích : 9,4 ha
 • Địa điểm : Tỉnh Bắc Giang

CỤM CÔNG NGHIỆP THỌ XƯƠNG

 • Diện tích : 5,8 ha
 • Địa điểm : Tỉnh Bắc Giang

CỤM CÔNG NGHIỆP ĐA MAI

 • Diện tích : 8 ha
 • Địa điểm : Tỉnh Bắc Giang

CỤM ĐÔNG BẮC TP BẮC GIANG

 • Diện tích : 100 ha
 • Địa điểm : TP. Bắc Giang

CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN CHŨ

 • Diện tích : 25 ha
 • Địa điểm : Huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang

CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN THỊNH


 • Diện tích : 25 ha
 • Địa điểm : Huyện Lạng Giang – Tỉnh Bắc Giang

CỤM CÔNG NGHIỆP MỸ HÀ – BẾN TUẦN

 • Diện tích : 25 ha
 • Địa điểm : Huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

CỤM CÔNG NGHIỆP CẦU LỒ

 • Diện tích : 30 ha
 • Điạ điểm : Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang

….

Quy hoạch công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Đến 2030, quy hoạch 29 KCN với diện tích 7.000ha, trong đó:

+ 6 KCN đã thành lập mở rộng diện tích thêm 644ha (trong đó, các KCN Quang Châu mở rộng 90ha, KCN Hòa Phú mở rộng 307ha (trong đó, mở rộng giai đoạn I là 85ha, mở rộng giai đoạn II là 222ha), KCN Việt Hàn mở rông 148ha; sáp nhập CCN Nội Hoàng 61,4ha vào KCN Song Khê – Nội Hoàng; sáp nhập CCN Tăng Tiến 37ha vào KCN Vân Trung). Tổng diện tích sau mở rộng, sáp nhập của 06 KCN đã thành lập là 1.966ha.+ 03 KCN đã có trong quy hoạch theo Công văn số 216/TTg-CN ngày 23/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Yên Sơn – Bắc Lũng, Yên Lư, Tân Hưng) tiếp tục thực hiện mở rộng diện tích thêm 463ha (trong đó, KCN Yên Lư mở rộng thêm 223ha; KCN Yên Sơn – Bắc Lũng mở rộng thêm 190ha; sáp nhập CCN Tân Hưng diện tích 49,7ha vào KCN Tân Hưng), tổng diện tích sau mở rộng là 1.245ha.

+ Quy hoạch mới 20 KCN với diện tích 3.789ha, gồm: Tiên Sơn – Ninh Sơn, Quang Châu 2, Song Mai – Nghĩa Trung, Mỹ Thái – Xuân Hương – Tân Dĩnh, Châu Minh – Bắc Lý – Hương Lâm, Minh Đức – Thượng Lan – Ngọc Thiện, Đức Giang, Huyền Sơn, Thái Đào – Tân An, Xuân Cẩm – Hương Lâm, Hòa Yên, Yên Sơn, Đồng Phúc, Tự Lạn – Bích Sơn – Trung Sơn, Thượng Lan, Nghĩa Hưng, Ngọc Thiện, Phúc Sơn, Ngọc Lý, Mỹ Thái).

Bố trí quy hoạch 63 CCN với diện tích 3.006ha, trong đó: Giữ nguyên diện tích 36 CCN đã thành lập với diện tích 1.420ha; mở rộng diện tích 03 CCN hiện có với diện tích sau mở rộng là 225ha; quy hoạch mới 24 CCN với diện tích 1.361ha; đưa ra khỏi quy hoạch 06 CCN với diện tích 184,3ha (trong đó: sáp nhập 03 CCN vào KCN; đưa ra khỏi quy hoạch 03 CCN).

Tài liệu tham khảo :

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Tài liệu QH T. Bắc Giang 2030 (16 files; 937,3 MB)

Theo Duan24h.net – Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050


Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
GOOGLE NEWS | ZALO GROUP | TELEGRAM GROUP

Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ, Duan24h.net xin cảm ơn !!
Đánh giá bài viết
DANH SÁCH QUAN TÂM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây