Khu, cụm công nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024

2203
Khu - cụm công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Khu - cụm công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bảng tổng hợp danh sách các khu, cụm công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 đang hoạt động và được quy hoạch đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

  • Địa chỉ : Trung tâm Hành chính – Chính trị, số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Tên tiếng Anh : The Baria – Vung Tau Industrial Zones Authority (BIZ)
  • Điện thoại :  (84-64) 381 6640

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KHU CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTg ngày tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

STT Tên khu công nghiệpĐịa điểmChỉ tiêu sử dụng đất KCN đến năm 2030 (ha)Nhu cầu diện tích
đất dự kiến quy hoạch (ha)
Ghi chú
1Khu công nghiệp Đông XuyênThành phố Vũng Tàu 167,73 167,73 Đang hoạt động
2Khu công nghiệp Phú Mỹ IThị xã Phú Mỹ951,25 951,25 Đang hoạt động
3Khu công nghiệp Phú Mỹ II và mở rộngThị xã Phú Mỹ1.021,47 1.021,47 Đang hoạt động
4Khu công nghiệp Phú Mỹ IIIThị xã Phú Mỹ802,52 802,52 Đang hoạt động
5Khu công nghiệp Mỹ Xuân AThị xã Phú Mỹ302,40 302,40 Đang hoạt động
6Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2Thị xã Phú Mỹ422,22 422,22 Đang hoạt động
7Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-ConacThị xã Phú Mỹ211,92 211,92 Đang hoạt động
8Khu công nghiệp Mỹ
Xuân B1-Tiến Hùng
Thị xã Phú Mỹ200,00 200,00 Đang hoạt động
9Khu công nghiệp Mỹ
Xuân B1-Đại Dương
Thị xã Phú Mỹ145,70 145,70 Đang hoạt động
10Khu công nghiệp Cái MépThị xã Phú Mỹ670,09 670,09 Đang hoạt động
11Khu công nghiệp Châu ĐứcHuyện Châu Đức 1.556,14 1.556,14 Đang hoạt động
12Khu công nghiệp Đá BạcHuyện Châu Đức 295,00 295,00 Đang hoạt động
13Khu công nghiệp Đất Đỏ 1Huyện Đất Đỏ 496,22 496,22 Đang hoạt động
14Khu công nghiệp dầu khí Long SơnThành phố Vũng Tàu850,00 850,00Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy CNĐKĐT; tiếp tục hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng, đất đai để triển khai đầu tư
15Khu công nghiệp Vạn ThươngThị xã Phú Mỹ 400,00 400,00 Đang làm đầu tư thủ tục
16Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- Conac Mở RộngThị xã Phú Mỹ 110,00 110,00 Đang làm đầu tư thủ tục
17Khu công nghiệp HDThị xã Phú Mỹ600,00 450,00

Đang làm thủ tục đầu tư với diện tích KCN 450ha.

Phần còn lại triển khai thực hiện sau năm 2030 hoặc sau khi được bổ
sung chỉ tiêu sử dụng đất khi điều chỉnh Quyết định 326/QĐ-TTg

18Khu công nghiệp Phú MỹThị xã Phú Mỹ 650,00 455,00

Trong giai đoạn 2021-2030, triển khai thực hiện đối với phần diện tích nằm trong chỉ tiêu đất KCN được phân bổ theo Quyết định 326/QĐ-TTg.

Phần còn lại triển khai thực hiện sau năm 2030 hoặc sau khi được bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất khi điều chỉnh Quyết định 326/QĐ-TTg.

19Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 1Huyện Châu Đức 1.200,00 450,00
20Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 2Huyện Châu Đức 1.000,00 400,00
21Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 3Huyện Châu Đức1.000,00 397,34
22Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 4Huyện Châu Đức 1.000,00 0Triển khai thực hiện sau năm 2030 hoặc sau khi được bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất khi điều chỉnh Quyết định 326/QĐ-TTg.
23Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 5Huyện Châu Đức 1.200,00 0
24Khu công nghiệp Nam Châu ĐứcHuyện Châu Đức 800,00 0

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTg ngày tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

STT Tên cụm công nghiệp (CCN) Địa điểmDiện tích dự kiến (ha)
Cụm công nghiệp đang hoạt động  
1CCN Long Phước Thành phố Bà Rịa 10,20
2CCN Hắc Dịch 1 Thị xã Phú Mỹ 30,00
3CCN Ngãi Giao Huyện Châu Đức 30,00
4CCN An Ngãi Huyện Long Điền 37,00
5CCN Lộc An Huyện Đất Đỏ 38,00
6CCN Bình Châu Huyện Xuyên Mộc 21,50
II Các cụm công nghiệp đã thành lập, đang đầu tư hạ tầng kỹ thuật  
7CCN Hồng Lam Thành phố Bà Rịa 30,00
8CCN Phước Thắng Thành phố Vũng Tàu 34,99
9CCN Hòa Long Thành phố Bà Rịa 50,00
10CCN Boomin Vina Thị xã Phú Mỹ 50,00
11CCN Tóc Tiên Thị xã Phú Mỹ 35,00
III Các cụm công nghiệp quy hoạch  
12CCN Tam Phước Huyện Long Điền 30,00
13CCN Phước Tân Huyện Xuyên Mộc 50,00
14CCN Long Hương 2 Thành phố Bà Rịa 35,00
15CCN Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ 32,00
16CCN Châu Đức Huyện Châu Đức 32,00
Tổng cộng 547,00  

4.7/5 - (12 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây