Khu đất công ‘không lối đi’ ở Bình Dương: Cần giải quyết dứt điểm những vướng mắc

Khu đất thuộc dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 ở Bình Dương.
Khu đất thuộc dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 ở Bình Dương.

Khu đất công được UBND tỉnh Bình Dương chủ trương giao đất nhưng sau đó lại ra văn bản thu hồi làm phát sinh nhiều vướng mắc.

Khu đất công “không lối đi”

Theo tài liệu, ngày 30/5/2002, UBND tỉnh Bình Dương có Văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) làm chủ đầu tư dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 (huyện Bến Cát, hiện là Thị xã Bến Cát). Năm 2006, UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định 475/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh và mở rộng KDC này, trong đó có diện tích đất xây dựng công ích 7.551m2.

Khu đất thuộc dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 ở Bình Dương.
Khu đất thuộc dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 ở Bình Dương.

Tháng 12/2014, UBND phường Mỹ Phước có tờ trình về việc công nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) như giao đất không thu tiền sử dụng đất cho đơn vị này, trong đó có khu đất công diện tích 7.551m2. Tháng 2/2015, UBND thị xã Bến Cát ra Quyết định về việc phê duyệt danh mục quỹ đất công ích cho UBND phường Mỹ Phước quản lý.

Cũng trong năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi (Công ty Thuận Lợi) nhận chuyển nhượng QSDĐ từ Công ty Thiên Phú trên cơ sở trúng đấu giá từ ngân hàng. Sau đó, Công ty Thuận Lợi được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án KDC Mỹ Phước 4 và được tách thành 2 dự án là KDC Mỹ Phước 4 – Khu A và KDC Mỹ Phước 4 – Khu B.Tháng 4/2016, UBND tỉnh Bình Dương có văn bản về chủ trương chuyển giao dự án KDC Cầu Đỏ và KDC Mỹ Phước 4. Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty Thuận Lợi được làm chủ đầu tư 2 KDC trên do trúng đấu giá QSDĐ từ ngân hàng. Lúc này, Công ty Thuận Lợi làm thủ tục chuyển giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích chưa được cấp trong dự án Mỹ Phước 4.

Đến tháng 12/2016, UBND Thị xã Bến Cát có Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) KDC Mỹ Phước – Khu B. Lúc này, khu đất công 7.551m2 nằm xen cài trong ranh dự án KDC Mỹ Phước 4 –  Khu B, không tiếp giáp đường giao thông vẫn do UBND phường Mỹ Phước quản lý.

Ngày 7/12/2016, UBND phường Mỹ Phước có tờ trình gửi UBND Thị xã Bến Cát và các phòng, ban chức năng liên quan về việc xin chủ trương hoán đổi khu đất công ích nêu trên của phường với Công ty Thuận Lợi.

Việc UBND phường Mỹ Phước làm tờ trình nêu trên là thực hiện căn cứ theo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mỹ Phước về việc giao UBND phường Mỹ Phước lập tờ trình trình UBND Thị xã Bến Cát xin chủ trương được hoán đổi đất công với Công ty Thuận Lợi nhằm giữ lại quỹ đất công của phường giao cho Ban Chỉ huy Quân sự phường làm khu tăng gia sản xuất khi thực hiện xong công tác hoán đổi đất.


World Cup 2022 : Xem World Cup 2022 trực tiếp, Lịch thi đấu chính thức

Như vậy, có thể thấy tờ trình của UBND phường Mỹ Phước về việc xin chủ trương được hoán đổi đất với Công ty Thuận Lợi được thống nhất cả về tổ chức Đảng và tổ chức chính quyền.

Đến ngày 11/6/2018, Công ty Thuận Lợi tiếp tục có công văn số 124/TL-2018 đề nghị Sở TNMT tỉnh Bình Dương hướng dẫn giao phần đất công nằm trong dự án KDC Mỹ Phước 4. Sau khi nhận được văn bản của Công ty Thuận Lợi, Sở TNMT tỉnh Bình Dương có công văn số 517/STMT – CCQLĐĐ ngày 22/1/2109 gửi UBND Thị xã Bến Cát, UBND phường Mỹ Phước về việc lấy ý kiến phương án sử dụng đất công thuộc dự án KDC Mỹ Phước 4.

Ngày 5/4, UBND Thị xã Bến Cát có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan với nội dung lấy ý kiến về phương án xử lý khu đất công. Sau đó, UBND thị xã Bến Cát trình phương án xử lý khu đất công trên.

Theo đó, UBND Thị xã Bến Cát, các ngành chức năng và UBND phường Mỹ Phước thống nhất đề nghị chủ đầu tư thực hiện một trong hai phương án: Công ty Thuận Lợi bồi thường lại cho UBND phường Mỹ Phước một thửa đất khác có diện tích, giá trị ngang bằng với thửa đất công trong khu quy hoạch để địa phương xây dựng các công trình phúc lợi.Bạn cần tìm một nội dung khác, hãy nhập nội dung vào ô tìm kiếm bên dưới:Hoặc trên cơ sở các ngành chức năng thẩm định, xác định giá trị thửa đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị chủ đầu tư là Công ty Thuận Lợi nộp tiền vào ngân sách địa phương để UBND Thị xã Bến Cát đầu tư xây dựng công trình công cộng, phúc lợi cho phường Mỹ Phước.

10 ngày, giao – thu hồi cùng 1 lô đất công

Ngày 26/4/2019, Sở TNMT tỉnh Bình Dương có Công văn số 2941/STNMT-CCQLĐĐ kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét chấp thuận chủ trương thu hồi 7.551m2 đất công do UBND phường Mỹ Phước quản lý để giao cho Công ty Thuận Lợi thực hiện dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B tại phường Mỹ Phước (Thị xã Bến Cát). Đồng thời, Công ty Thuận Lợi thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất công ích theo quy định.

Theo Sở TNMT Bình Dương, phần diện tích đất 7.551m2 thuộc thửa đất số 1441, tờ bản đồ 59 nằm trong quy hoạch thực hiện hiện dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B hiện do UBND phường Mỹ Phước quản lý trong danh mục đất công ích. Do khu đất này nằm giữa ranh dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B (không tiếp giáp đường giao thông), nếu thực hiện thu hồi và đấu giá QSDĐ sẽ không phù hợp với quy định tại Khoản 61, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ theo Khoản 61, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Điểm b, Khoản 1 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh về trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương cùng đề nghị của UBND Thị xã Bến Cát, Sở TNMT kiến nghị UBND tỉnh xem xét: Chấp thuận chủ trương thu hồi diện tích 7.551,1m2 đất trồng cây lâu năm thuộc quỹ đất công ích do UBND phường Mỹ Phước quản lý để giao Công ty Thuận Lợi thực dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B.Ngày 16/7/2019, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng ký thay Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản số 3457/UBND-KTN về việc kiến nghị nghị liên quan đến giao đất công ích tại dự án KDC Mỹ Phước 4.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: Về chủ trương, chấp thuận thu hồi diện tích 7.551,1m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 1441, tờ bản đồ 59 thuộc quỹ đất công ích do UBND phường Mỹ Phước quản lý để giao cho Công ty Thuận Lợi thực hiện Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B tại phường Mỹ Phước (Thị xã Bến Cát).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Công ty Thuận Lợi có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất công ích nêu trên bằng quỹ đất tương ứng để địa phương đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi theo quy định.

Sự việc tưởng chừng được tháo gỡ, chủ đầu tư có thể thực hiện dự án sau thời gian quá lâu chờ đợi giải quyết vướng mắc thì bất ngờ ngày 25/7/2019, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng tiếp tục ký thay Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản số 3635/UBND-KTN để thu hồi Văn bản số 3457/UBND-KTN. Điều này đồng nghĩa với việc UBND tỉnh rút lại chủ trương giao khu đất công ích.


Bên cạnh việc thu hồi chủ trương, UBND tỉnh Bình Dương giao UBND Thị xã Bến Cát kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng… (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật tại dự án KDC Mỹ Phước 4 do Công ty Thuận Lợi làm chủ đầu tư.

Chủ trương giao đất công là phù hợp

Theo Sở TNMT tỉnh Bình Dương, ngày 30/7/2019, UBND tỉnh Bình Dương có Công văn giao Sở TNMT phối hợp cùng UBND Thị xã Bến Cát cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để nắm rõ tình hình thực hiện dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 và những nội dung liên quan đến phần diện tích đất công ích nằm trong quy hoạch của dự án KDC Mỹ Phước 4.

Sở TNMT tỉnh Bình Dương xác định, dự án KDC Mỹ Phước 4 được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư bằng văn bản trước ngày 01/7/2014, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, do đó không phải đấu giá QSDĐ nhưng phải xây dựng phương án, bồi thường, hỗ trợ trước khi lập thủ tục giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư.

Trên cơ sở kiến nghị của Công ty Thuận Lợi, kết quả kiểm tra thực địa, đối chiếu ranh quy hoạch dự án và ý kiến của UBND Thị xã Bến Cát, Sở TNMT có Công văn số 2941/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/6/2019 kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét chấp thuận chủ trương thu hồi phần diện tích đất công ích. Công ty Thuận Lợi có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ trước khi thực hiện thủ tục giao đất theo quy định.

“Như vậy, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019 về chủ trương, chấp thuận thu hồi diện tích 7.551m2 thuộc quỹ đất do UBND phường Mỹ Phước quản lý để giao cho Cty Thuận Lợi thực hiện dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B theo đề xuất của Sở TNMT Bình Dương là phù hợp với quy định nêu trên và tình hình thực tế tại thời điểm kiểm tra”, văn bản của Sở TNMT tỉnh Bình Dương nêu rõ.Sở TNMT tỉnh Bình Dương cũng thông tin rõ việc kiến nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương chấp thuận giao khu đất công cho Công ty Thuận Lợi. Theo đó, Ngày 24/7/2019, Sở TNMT phối hợp địa phương kiểm tra thực tế khu đất, hiện trạng phát sinh 2 căn nhà đang xây dựng trái phép trên khu đất công, các giao dịch dân sự chưa đủ điều kiện theo luật định. Trong khi Công ty chưa lập thủ tục bồi thường đất công ích theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019, chưa lập thủ tục giao đất, thuê đất để thực hiện dự án là không đúng với quy định pháp luật đất đai.

Do đó, các đơn vị thống nhất kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019, giao UBND Thị xã Bến Cát có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo đúng quy định.

Ngày 24/7/2019, Sở TNMT có văn bản số 3657/STNMT- CCQLĐĐ tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3635/UBND-KTN ngày 25/7/2019 thu hồi lại chủ trương và giao UBND Thị xã Bến Cát có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo đúng quy định. Qua đó cho thấy, việc ban hành Công văn số 3635/UBND-KTN ngày 25/7/2019 là thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

“Quan điểm của Sở TNMT và UBND Thị xã Bến Cát là luôn khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Sau khi UBND thị xã Bến Cát xử lý các vi phạm và báo cáo kết quả xử lý thì Sở TNMT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương giải quyết đối với phần đất công ích nêu trên”, văn bản của Sở TNMT Bình Dương nêu rõ.

Chủ đầu tư nói gì?

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty Thuận Lợi cho biết: “Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000; năm 2003, khu đất có diện tích 7.551,1 m2 do UBND phường Mỹ Phước quản lý nằm trong ranh Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4B và tiếp giáp với Rạch Chùm Chũm. Từ năm 2016, theo chủ trương và hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công ty Thuận Lợi đã và đang thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi một khu đất khác có giá trị hơn và phù hợp với mục đích, nhu cầu sử dụng đất cho UBND phường Mỹ Phước”.

Đến ngày 5/4/2019, UBND Thị xã Bến Cát chủ trì cùng đại diện các phòng ban chuyên môn thuộc UBND Phường Mỹ Phước tổ chức cuộc họp về việc xử lý phần đất công này đã đề nghị Công ty Thuận Lợi thực hiện một trong hai phương án.

Cụ thể: “Phương án 1, đền bù lại cho UBND phường Mỹ Phước một thửa đất khác có diện tích và giá trị ngang bằng với 7.551m2 đất công trong khu quy hoạch để địa phương xây dựng công trình phúc lợi; Phương án 2, trường hợp được các ngành chức năng thẩm định giá trị thửa đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị chủ đầu tư nộp số tiền trên vào ngân sách địa phương để thị xã Bến Cát xây dựng công trình cho phường Mỹ Phước”.

Thừa nhận việc xây dựng hạ tầng trước khi có Quyết định thu hồi, giao lại phần diện tích đất này là không phù hợp với quy định về pháp luật xây dựng nhưng đại diện chủ đầu tư cho rằng, việc UBND tỉnh Bình Dương đồng ý thu hồi văn bản số 3457/UBND – KTN ngày 16/7/2019 với lý do Cty Thuận Lợi xây dựng trước khi được giao đất là không phù hợp với quy định tại Điều 63, 64 Luật đất đai năm 2013 về thu hồi đất, vì hành vi xây dựng trước khi giao đất không phải là căn cứ thu hồi lại chủ trương của tỉnh về hoán đổi đất.

Đối với việc có 2 căn nhà xây dựng trên khu đất công ích của bà Trần Thị Xúy và ông Huỳnh Đức Anh, Công ty Thuận Lợi khẳng định không có việc chủ đầu tư xây dựng 2 căn nhà nói trên.

“Chính hai nhà đầu tư góp vốn tự ý lựa chọn và ký kết hợp đồng thi công xây dựng nhà ở với nhà thầu và xây dựng nhà ở trái phép, vấn đề này thuộc thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Phía Công ty Thuận Lợi cũng đã có Thông báo mời hai nhà đầu tư góp vốn xây dựng nhà ở trái phép liên hệ làm việc để thống nhất hướng xử lý, xác định trách nhiệm vi phạm hành chính của hai bên, thậm chí là hoàn trả lại tiền cả gốc lẫn lãi cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, hai nhà đầu tư này không phối hợp với Công ty Thuận Lợi trong việc tháo gỡ, bảo vệ quyền lợi của mình mà còn tiếp tục cung cấp các thông tin trái chiều, không chính xác”, Cty Thuận Lợi cho biết.

Doanh nghiệp để xảy ra vi phạm về đất đai, xây dựng trong quá trình thực hiện dự án cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý vi phạm, cơ quan chức năng cũng cần khách quan, phù hợp trong việc áp dụng các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng để xử lý tránh ảnh hưởng tới quá trình đầu tư của doanh nghiệp nói riêng và môi trường đầu tư tại tỉnh Bình Dương nói chung.

Theo VTC


Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
FACEBOOK FANPAGE | ZALO OFFICIAL | ZALO GROUP | TELEGRAM GROUP

Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ, Duan24h.net xin cảm ơn !!
5/5 - (1 bình chọn)
DANH SÁCH QUAN TÂM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây