Thông báo dự án đủ điều kiện mua bán trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

81
Tích hợp thông báo dự án nhà đủ điều kiện mua bán, cho thuê trên Công dịch vụ công quốc gia
Tích hợp thông báo dự án nhà đủ điều kiện mua bán, cho thuê trên Công dịch vụ công quốc gia

Theo yêu cầu của Thủ tương chính phủ về việc nghiên cứu xây dựng, tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với dịch vụ công về thủ tục hành chính “Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua”.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục, điều kiện đối với các giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn, đặc biệt là một số nội dung quy định:  • Điều kiện khi đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh;
  • Việc thực hiện thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua;
  • Việc thực hiện bảo lãnh, thanh toán trong bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai;
  • Việc thế chấp, điều kiện thế chấp (dự án đầu tư xây dựng nhà ở và nhà ở hình thành trong tương lai);
  • Giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch đối với trường hợp không bắt buộc phải có giấy chứng nhận.

Đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả, tình hình thực hiện quy định về thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Trong đó, nêu cụ thể về các nội dung: Trình tự thủ tục; hồ sơ yêu cầu; việc công khai thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; các đề xuất, kiến nghị.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu xây dựng, tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo Báo Hà Nội MớiBÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây