Quy hoạch vùng liên huyện tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

174
Quy hoạch vùng liên huyện tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
Quy hoạch vùng liên huyện tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

Quy hoạch vùng liên huyện tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chia làm 2 vùng : Vùng Đông và Vùng Tây.

Tiêu chí, cơ sở phân vùng liên huyện

– Các vùng lãnh thổ (các huyện) gần nhau, có sự tương đồng về điều kiện tự nhiên, xã hội, trình độ phát triển, quan hệ hữu cơ về địa lý lãnh thổ, văn hóa, tập quán, liên kết giao thông thuận lợi, có thể cùng sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế như: xử lý chất thải, nghĩa trang, điện, nguồn nước, văn hóa, y tế, giáo dục, trung tâm bảo trợ xã hội…

– Các vùng lãnh thổ có kết nối thuận lợi với nhau về giao thông đặc biệt là sự hội tụ của hạ tầng kỹ thuật chung, có mỗi quan hệ hữu cơ về phát triển kinh tế.

– Kế thừa các định hướng về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 -2030.

Từ cơ sở phân vùng nêu trên, tỉnh Quảng Nam sẽ được phân chia thành 02 vùng chính: Vùng Đông và Vùng Tây với các định hướng như sau:

Vùng Đông tỉnh Quảng Nam

Phạm vi, tính chất

– Phạm vi nghiên cứu: vùng Đông có quy mô diện tích khoảng 2743km2, chiếm 26,2% diện tích toàn tỉnh Quảng Nam. Bao gồm 09 đơn vị hành chính huyện, thị xã, thành phố phía Đông tỉnh Quảng Nam, gồm: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ

– Tính chất:

 • Là vùng kinh tế tổng hợp thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và tỉnh Quảng Nam, với các ngành kinh tế chủ đạo là kinh tế biển, dịch vụ, công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao.
 • Là vùng động lực của tỉnh Quảng Nam, thúc đẩy làn tỏa phát triển với các vùng xung quanh.
 • Là khu vực tập trung các đô thị lớn, nơi bố trí các trung tâm hành chính, chính của tỉnh, các trung tâm giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao lớn của toàn tỉnh và khu vực.
 • Là Đầu mối giao thông, giao lưu của tỉnh Quảng Nam nói riêng và của Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung và khu vực.
 • Có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

Lợi thế cạnh tranh

Sắp triển khai Nhà ở xã hội TP mới Bình Dương,bao gồm căn hộ và nhà phố tìm hiểu thêm thông tin dự và điều kiện mua, trả góp, liên hệ 0888 266 898 (Ms Ngoan, cập nhật lúc 08:07 PM, 21/06/2024)


Là vùng có dân cư tập trung, trình độ văn hóa cao, nguồn nhân lực nhiều; cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế đã phát triển, đầu mối nhiều loại hình giao thông quan trọng: đường bộ, đường sắt, cảng hàng không và hệ thống cảng biển…

Hướng phát triển trọng tâm

– Đầu tư phát triển vùng biển trở thành chuỗi đô thị – Trung tâm dịch vụ, du lịch – công nghiệp sạch – nông nghiệp công nghệ cao; Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử; phục hồi hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phấn đấu đưa kinh tế biển và vùng ven biển của tỉnh phát triển mạnh, giữ vai trò chủ lực trong nền kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Tổ chức lại và triển khai, đưa vào hoạt động hiệu quả các nhóm dự án trọng điểm Đông Nam.

– Xây dựng vùng Đông thành một khu vực quan trọng của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung với kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học công nghệ.

– Phát triển KKT mở Chu Lai theo mô hình khu kinh tế tổng hợp, phấn đấu trở thành KKT động lực của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.

Định hướng hệ thống đô thị

– Tỉ lệ đô thị hóa: đến năm 2020: 29,48%, Đến năm 2025: 47,9%,; đến năm 2030: 60,4%,

– Đô thị trung tâm: hình thành 3 cụm đô thị động lực Núi Thành, Tam Kỳ và Hội An – Điện Bàn theo chuỗi Bắc Nam

– Hệ thống các đô thị trong vùng:

 • Thành phố Tam Kỳ: hiện trạng là đô thị loại II, dự kiến đến năm 2030 là đô thị loại I
 • Thành phố Hội An: Hiện trạng là đô thị loại II, dự kiến đến năm 2030 vẫn là đô thị loại II
 • Thị xã Điện Bàn: Hiện trạng là đô thị loại IV, dự kiến đến năm 2025 là đô thị loại III, đến năm 2030 vẫn là đô thị lại III
 • Huyện Đại Lộc: Hiện trạng có 01 đô thị: Đô thị Ái Nghĩa, là đô thị loại V; Đến năm 2025 có 02 đô thị: Đô thị Ái Nghĩa vẫn giữ đô thị loại V, hình thành đô thị Vĩnh Phước – Lâm Tây là đô thị loại V; Đến năm 2030 có 03 đô thị: Đô thị Ái Nghĩa là đô thị loại IV, đô thị Vĩnh Phước – Lâm Tây vẫn giữ là đô thị loại V, hình thành đô thị Kiểm Lâm là đô thị loai V.
 • Huyện Duy Xuyên: Hiện trạng có 01 đô thị: Đô thị Nam Phước là đô thị loại V; đến năm 2025 có 02 đô thị: Đô thị Nam Phước vẫn giữ là đô thị loại V, hình thành đô thị Duy Hải – Duy Nghĩa là đô thị loại V; Đến năm 2030 có 03 đô thị: Đô thị Nam Phước vẫn giữ là đô thị loại IV, đô thị Duy Hải – Duy Nghĩa giữ là đô thị loại V, hình thành đô thị Kiểm lâm là đô thị loại V
 • Huyện Quế Sơn: Hiện trạng có 01 đô thị: Đô thị Đông Phú là đô thị loại V, đến năm 2030 có 01 đô thị: Đô thị Đông Phú vẫn giữ là đô thị loại V.
 • Huyện Thăng Bình: Hiện trạng có 01 đô thị: Đô thị Hà Lam là đô thị loại V, đến năm 2025 có 02 đô thị: Đô thị Hà Lam là đô thị loại IV, hình thành đô thị Bình Minh là đô thị loại V; Đến năm 2030 có 02 đô thị: Đô thị Hà Lam là đô thị loại III, đô thị Bình Minh vẫn giữ là đô thị loại V.
 • Huyện Phú Ninh: hiện trạng có 01 đô thị: Đô thị Phú Thịnh là đô thị loại V; Đến năm 2030 có 01 đô thị: Đô thị Phú Thịnh vẫn giữ là đô thị loại V.
 • Huyện Núi Thành: Hiện trạng có 01 đô thị: Đô thị Núi Thành là đô thị loại V; Đên năm 2025 có 01 đô thị: Đô thị Núi Thành là đô thị loại IV; Đến năm 2030 có 01 đô thị: Đô thị Núi Thành là đô thị loại III.

Vùng Tây tỉnh Quảng Nam

Phạm vi, tính chất

– Phạm vi nghiên cứu: vùng Tây có quy mô diện tích khoảng 7831,7 km2, chiếm 73,8 % diện tích Toàn Tỉnh Quảng Nam. Bao gồm 09 đơn vị hành chính huyện:

– Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Nông Sơn, Hiệp Đức, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My.

– Tính chất:

 • Là vùng bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên
 • Là Vùng Lâm nghiệp chế biến nông lâm và dược liệu
 • Là khu vực kinh tế cửa khẩu, cửa ngõ giao thương kinh tế, thương mại và du lịch giữa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam với các tỉnh Trung – Nam Lào và kết nối với khu vực Đông – Nam Thái Lan.
 • Là vùng sản xuất năng lượng tái tạo

Lợi thế cạnh tranh

Kết nối Đông Tây Thuận lợi thông qua các tuyến QL 40B, QL 14E, QL 14G,  QK 14B.

Cửa khẩu quốc tế Nam Giang là của ngõ giao thương giữa tỉnh Quảng Nam nói chí riêng và Vùng trọng điểm kinh tế miền Trung với Lào và các nước Asean.

Sở hữu cảnh quan tự nhiên sinh thái nhiều tiềm năng cho phát triển du lịch.

Hướng phát triển trọng tâm

– Bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên

– Tăng cường kết nối Đông Tây thông qua việc nâng cấp các trục giao thông Đông Tây, Hình thành các không gian kinh tế dọc hành lang.

– Phát triển giao thương quốc tế với các nước Asean thông qua cửa khẩu Nam Giang và cửa khẩu Tây Giang.

– Phát triển vùng nguyên liệu và chế biến Dược Liệu tại Nam Trà My, đẩy mạnh thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Định hướng hệ thống đô thị

– Tỉ lệ đô thị hóa: Năm 2020: 13.79%; Năm 2025: 36%;  Năm: 39.6%

– Đô thị Trung tâm: xác định 03 đô thị trung tâm với 03 hành lang kinh tế Đông Tây Quan trọng:

 • Đô thị Nam Trà My: là đô thị trung tâm của hành lang dọc QL 40B
 • Đô thị  Khâm Đức: là  đô thị trung tâm của hành lang kinh tế dọc QL 14E
 • Đô thị Mỹ Thạnh: là đô thị trung tâm của hành lang kinh tế dọc QL 14B

– Hệ thống các đô thị trong vùng:

 • Huyện Đông Giang: Hiện trang có 01 đô thị: Đô thị Prao là đô thị loại V; Đến năm 2030 có 02 đô thị: Đô thị Prao vẫn giữ là đô thị loại V,  hình thành đô thị Sông Vàng là đô thị loại V; Đến năm 2030 có 02 đô thị: Đô thị Prao và đô thị Sông Vàng vẫn giữ là đô thị loại V.
 • Huyện Tây Giang: Hiện trạng chưa có đô thị nào; Đến năm 2030 hình thành 02 đô thị: Đô thị Tơ Viêng, đô thị A Xan đều là đô thị loại V.
 • Huyện Nam Giang: Hiện trạng có 01 đô thị: Đô thị Mỹ Thạch là đô thị loại V; Đến năm 2030 có 01 đô thị: Đô thị Mỹ Thạnh là đô thị loại IV.
 • Huyện Nông Sơn: Hiện trạng chưa có đô thị; Đến năm 2030 sẽ có 01 đô thị: Đô thị Trúc Phước là đô thị loại V.
 • Huyện Hiệp Đức: hiện trạng có 01 đô thị: Đô thị Tân An là đô thị loại V; Đến năm
 • Huyện Phước Sơn: Hiện trạng có 01 đô thị: Đô thị Khâm Đức là đô thị loại V; Đến năm 2030 có 02 đô thị: Đô thị Khâm Đức là đô thị loại IV, hình thành đô thị Phước Hiệp là đô thị loại V.
 • Huyện Tiên Phước: Hiện trạng có 01 đô thị: Đô thị Tiên Kỳ là đô thị loại V; Đến năm 2030 có 01 đô thị: Đô thị Tiên Kỳ vẫn giữ là đô thị loại V.
 • Huyện Bắc Trà My: Hiện trạng có 01 đô thị: Đô thị Bắc Trà My là đô thị loại V; Đến năm 2030 có 01 đô thị: Đô thị Bắc Trà My vẫn giữ là đô thị loại V.
 • Huyện Nam Trà My: hiện trạng có 01đô thị: Đô thị Tắc Pó là đô thị loại V; Đến năm 2030 có 01 đô thị: Đô thị Tắc Pó vẫn giữ là đô thị loại V

Hồ sơ QH tỉnh Quảng Nam 2030

Tổng hợp bởi Duan24h.net

(Quy hoạch vùng liên huyện tỉnh Quảng Nam : Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước.)


Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
TIKTOK | ZALO | TELEGRAM
| FACEBOOK
Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ.

Dữ liệu được chúng tôi cập nhật liên tục và chia sẻ (tải về) miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng OCB / Số TK : 0017107777799999 / Chủ TK : Lê Quang Khải
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0813 830 830 hoặc quét mã QR dưới đây [DANH SÁCH ỦNG HỘ]:

Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG 0934.569.938 (ZALO 247)

4.9/5 - (8 bình chọn)
Bài trướcQuy hoạch phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
Bài tiếp theoKhu công nghiệp Thụy Trường (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây