- Quảng cáo -
Trang chủ Tin tức

Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ đến năm 2030

Thông tin Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ đến năm 2030
Thông tin Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ đến năm 2030
Nhấn để theo dõi Duan24h.net

Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050: TP Huế, TX Hương Thủy, TX Hương Trà, A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền.

Phạm vi ranh giới quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm phần lãnh thổ tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích tự nhiên trên đất liền 4.947,11 Km2, tại tọa độ địa lý từ 160 đến 16,80 vĩ Bắc và từ 1070 đến 108,20 kinh Đông, thuộc vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung. Vị trí của tỉnh:

⬇️ Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

 • Phía Tây Bắc giáp với tỉnh Quảng Trị,
 • Phía Đông Bắc giáp với Biển Đông, Phía Đông Nam giáp với thành phố Đà Nẵng;
 • Phía Nam giáp với tỉnh Quảng Nam;
 • Phía Tây Nam giáp nước CHDCND Lào.

Phần không gian biển có ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm một khoảng cách 06 hải lý, với diện tích khoảng 1.453,44 Km2 do Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định và công bố. Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 09 đơn vị hành chính cấp huyện.

Quy hoạch đô thị Thừa Thiên Huế

Đến năm 2025, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương có 9 đơn vị hành chính với 03 quận, 02 thị xã và 04 huyện; trong đó:

Dự kiến khu vực nội thành bao gồm 3 quận [1]:

 • Thành phố Huế: Tách thành 2 quận (quận phía Bắc, quận phía Nam).
 • Thành lập Quận Hương Thủy hình thành từ thị xã Hương Thủy có sự sắp xếp lại một số đơn vị phường ,xã [2]

* Hệ thống đô thị trực thuộc Tỉnh gồm: 02 đô thị

 • Thị xã Phong Điền (dự kiến thành lập) (đô thị loại IV)
 • Thị xã Hương Trà (đô thị loại IV) [3]

*  Các huyện ngoại thành bao gồm: Huyện Quảng Điền, Huyện A Lưới, Huyện Phú Vang, và dự kiến sáp nhập huyện Phú Lộc với huyện Nam Đông.

– Đô thị cấp huyện gồm 15 đô thị, trong đó, gồm 06 thị trấn thuộc huyện loại V gồm: Thị trấn Sịa (H. Quảng Điền), TT Phú Đa (H. Phú Vang), TT A Lưới (H. A Lưới), TT Khe Tre, TT Phú Lộc; TT Lăng Cô và 09 đô thị mới loại V gồm: Vinh Thanh, Phú Mỹ (H. Phú Vang), Thanh Hà (H. Quảng Điền), Vinh Hưng, Vinh Hiền, Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, La Sơn (Phú Lộc-Nam Đông).

Đến năm 2030: Thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương gồm có 10 đơn vị hành chính: 03 quận, 01 thành phố, 02 thị xã và 04 huyện, trong đó:

Khu nhà ở Thuận Lợi 2 ✅, NHÀ Ở XÃ HỘI, ĐẤT NỀN liền kề KCN VSIP 2, Vành đai 4, Thành phố mới Bình Dương, giao đất ngay, giá bán ưu đãi, hỗ trợ trả góp.


Các quận nội thành: dự kiến giữ nguyên cấu trúc các quận: Quận phía Bắc, Quận phía Nam; Quận Hương Thủy;


* Hệ thống đô thị trực thuộc Tỉnh dự kiến gồm 03 đô thị:

–  Các thị xã/thành phố: Thị xã Hương Trà (đô thị loại IV), thị xã Phong Điền (đô thị loại IV), thành phố Chân Mây – Lăng Cô (đô thị loại III )[4];

Các huyện ngoại thành dự kiến bao gồm: Huyện Quảng Điền, Huyện A Lưới, Huyện Phú Vang, và Huyện Phú Lộc – Nam Đông.

Hoàn thiện cấu trúc không gian hệ thống đô thị; phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị.

Đô thị cấp huyện gồm 11 đô thị, trong đó, 05 thị trấn thuộc huyện (đô thị loại V): Thị trấn Sịa (H. Quảng Điền), TT Phú Đa (H. Phú Vang), TT A Lưới (H. A Lưới), TT Khe Tre, TT Phú Lộc (H. Phú Lộc –Nam Đông)) và 06 đô thị mới loại V (Vinh Thanh, Phú Mỹ (H. Phú Vang), Thanh Hà (H. Quảng Điền), La Sơn (H. Phú Lộc – Nam Đông), đô thị Hồng Vân, Lâm Đớt (H. A Lưới).


Tầm nhìn năm 2050

Tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Khu vực nội thành dự kiến: 04 quận (Quận phía Bắc, Quận phía Nam; Quận Hương Thủy, quận Hương Trà). Hệ thống đô thị trực thuộc dự kiến gồm:

 • Tổng số đô thị: 08 đô thị, trong đó: 02 thành phố, 02 thị xã, 04 thị trấn
 • 02 Đô thị loại III: Thành phố Chân Mây – Lăng Cô, Thành phố Phong Điền
 • 02 Đô thị loại IV: Thị xã Quảng Điền, Thị xã Phú Vang
 • 04 Đô thị loại V: TT Khe Tre (H. Phú Lộc –Nam Đông), thị trấn A Lưới, thị trấn Hồng Vân, thị trấn Lâm Đớt.

[1] Phạm vi ranh giới hành chính khu vực nội thành và khu vực ngoại thành bao gồm các đơn vị hành chính cấp huyện sẽ được làm chính xác trong Đề án phân loại đô thị phù hợp với các quy định của Hiến pháp và pháp luật về phân cấp, phân loại đô thị ; các nghị quyết của HĐND tỉnh và Quốc Hội

[2] Dự kiến tách xã Dương Hòa nhập vào Thị Xã Hương Thủy

[3] Dự kiến tách xã Dương Hòa nhập vào Thị Xã Hương Thủy[4] Chân Mây- Lăng Cô được hình thành trên cơ sở KKT Chân Mây – Lăng Cô và sáp nhập thêm 1 số phường xã dự kiến. Phạm vi ranh giới hành chính khu vực nội thành và khu vực ngoại thành bao gồm các đơn vị hành chính cấp huyện sẽ được làm chính xác trong Đề án phân loại đô thị phù hợp với các quy định của Hiến pháp và pháp luật về phân cấp, phân loại đô thị; các nghị quyết của HĐND tỉnh và Quốc Hội

Tài liệu và bản đồ tham khảo

Báo cáo tóm tắt QH tỉnh Thừa Thiên Huế

Báo cáo tổng hợp QH tỉnh Thừa Thiên Huế

19. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2030 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

20. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN TẦM NHÌN ĐẾN 2050-TỈNH THỪA THIÊN HU


21. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

22. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP & CỤM CÔNG NGHIỆP THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

23. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

24. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

25. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030-TỈNH THỪA THIÊN HUẾ26. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, THỦY LỢI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THỜI KỲ 2021 – 2030 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

27. BẢN ĐỒ PHƯƠNG HƯỚNG PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG HÀNH LANG LIÊN KẾT VÙNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

28. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

29. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN – VÙNG TRUNG TÂM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

30. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN VÙNG ĐÔNG NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

31. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN VÙNG TÂY BẮC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

32. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN PHONG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

33. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN QUẢNG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

34. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

35. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN PHÚ LỘC- NAM ĐÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

36. BẢN ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

37. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế

38. Bản đồ phân vùng môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

39. BẢN ĐỒ VỊ TRÍ CÁC DỰ ÁN THỜI KỲ NĂM 2021-2023, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tổng hợp bởi Duan24h.net

Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
GOOGLE NEWS | ZALO GROUP | TELEGRAM GROUP

Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ, Duan24h.net xin cảm ơn !!


Dữ liệu được chúng tôi cập nhật liên tục và chia sẻ (tải về) miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng OCB / Số TK : 0017107777799999 / Chủ TK : Lê Quang Khải
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0813 830 830 hoặc quét mã QR dưới đây:

CĂN HỘ TRUNG TÂM TP THUẬN AN (BÌNH DƯƠNG), GIÁ RẺ NHẤT PHÂN KHÚC
DIỆN TÍCH TỪ 32M2 - 60M2 CĂN HỘ LEGACY PRIME THUẬN AN

Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG 0934.569.938 (ZALO 247)

4.9/5 - (7 bình chọn)
- Quảng cáo -

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây