Danh sách dự án bất động sản tại TP Đồng Xoài (15/01/2021)

Bình Phước đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư bất động sản
Bình Phước đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư bất động sản
Nhấn để theo dõi Duan24h.net

Danh sách các dự án bất động sản (khu dân cư, khu đô thị) tại Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cập nhật đến ngày 15/01/2021.

STT Tên dự án Địa điểm Diện tích (ha) Chủ đầu tư Chủ trương đầu tư QĐ phê duyệt quy hoạch
1 Khu dân cư Đồng Xoài II Xã Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài 6.376 Cty CP Quang Minh Tiến Văn bản số 1834/UBND-SX ngày19/6/2009 của UBND tỉnh Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh
2 Khu dân cư Thành Vinh phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài 2.6047 Công ty TNHH MTV Sản xuất – Thương mại – Dịch Vụ Thành Vinh Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh
3 Khu dân cư Tiến Hưng Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 9.87 Cty CP KCN Bắc Đồng Phú Văn bản số 381/UBND-SX ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17/01/2012; 1433/QĐ-UBND ngày
9/7/2015 của UBND tỉnh
4 Khu đô thị mới – Công viên
trung tâm Đồng Xoài
Phường Tân Bình, thành phố
Đồng Xoài
56.09 Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô
thị HUD Nha Trang
Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày
21/2/2018 của UBND tỉnh
Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày
07/3/2017 của UBND tỉnh
5 Khu du lịch Hồ Suối Cam (giai đoạn 2) Phường Tân Phú và phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài 159.89 Liên danh Công ty TNHH Phúc An Khang Bình Phước – Công ty Cổ phần Licogi 13 – Công ty TNHH
Trung Chính
Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 15/6/2018; 2232/QĐ-UBND ngày
28/10/2019 của UBND tỉnh
6 Khu dân cư Tiến Hưng Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 1.7245 Công ty TNHH MTV SX TM DV
XNK Đại Hoàng Kim
Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND thành phố Đồng Xoài
7 Khu dân cư Danh Hoàng Long Ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 4.9 Công ty CP Danh Hoàng Long Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Đồng Xoài
8 Khu dân cư Phượng Hoàng Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 1 Công ty TNHH MTV BĐS Phượng Hoàng Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND thành phố Đồng Xoài
9 Khu dân cư Kiên Cường Phát Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 7.6 Công ty TNHH BĐS Kiên Cường Phát Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 2777/QĐ-UBND
ngày25/12/2019 của UBND tỉnh
10 Khu dân cư Việt Á 1 KP. Phước Bình, P.Tân Xuân,
thành phố Đồng Xoài
4.74 Công ty TNHH MTV TM DV Việt Á Quyết định số 2620/QĐ-UBND
ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
11 Khu dân cư Bờ hồ Suối Cam KP. Suối Cam, P.Tiến Thành,
TP.Đồng Xoài
5.36 Công ty TNHH MTV Công Thành Quyết định số 2593/QĐ-UBND
ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
12 Khu dân cư Hạnh Phúc 2 Phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài 5.40 Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoài Sơn Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND thành phố Đồng Xoài
13 Khu dân cư Hùng Vương Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng
Xoài
5.24 Công ty TNHH MTV BĐS Hùng
Vương
Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày
02/5/2018 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
14 Khu dân cư Tiến Hưng 1 Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 64.0 Đang lựa chọn chủ đầu tư Quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND thành phố
Đồng Xoài
15 Khu dân cư Tiến Hưng 2 Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 39.3 Đang lựa chọn chủ đầu tư Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND thành phố
Đồng Xoài
16 KDC Tiến Thành Xã Tiến Thành, Đồng Xoài 6.97 Công ty CP bất động sản Thiên Phúc Lợi Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất (345/345 lô đất)
17 Khu đô thị – thương mại – dịch vụ Tiến Thành Xã Tiến Thành, Đồng Xoài 9.78 Công ty CP Đầu tư – Bất động sản Thành Phương Đã được UBND tỉnh chấp thuận
cho phép chuyển quyền sử dụng đất (548/548 lô đất)
18 Khu nhà ở liên kế Ấp 2, xã Tiến Thành Xã Tiến Thành, Đồng Xoài 0.80 Công ty CP Đầu tư – Bất động sản Thành Phương Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất (41/41 lô đất)
19 Khu dân cư Sando city Xã Tiến Hưng, Đồng Xoài 2.69 Công ty TNHH Cổ phần sàn bất động sản sơn xây dựng Sando Đã được UBND tỉnh chấp thuận
cho phép chuyển quyền sử dụng đất (158/158 lô đất)
20 Khu dân cư Hoàng Hưng Thịnh Xã Tiến Hưng, Đồng Xoài 8.02 Công ty TNHH MTV Hoàng Hưng Thịnh Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất (559/559 lô đất)
21 Khu dân cư cao su Đồng Phú Phường Tân Phú, Đồng Xoài 47.24 Cty CP KCN Bắc Đồng Phú Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất Khu A (1.182/1.182 lô đất)
22 Khu TM dịch vụ – dân cư Tân Thành Xã Tân Thành, Đồng Xoài 9.85 Cty TNHH Việt Phương Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất (451/551 lô đất)
23 Khu dân cư Tân Thành Xã Tân Thành, Đồng Xoài 2.366 Công ty TNHH XNK Tuấn Trang Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất (60/91 lô đất)
24 KĐT TM DV Tiến Hưng Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 6.49 Công ty CP ĐT BĐS Thành Phương Đã được UBND tỉnh chấp thuận
cho phép chuyển quyền sử dụng đất (332/371 lô đất)
25 Khu dân cư Thuận Hòa Ấp 2, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 2.40 Công ty TNHH MTV BĐS Thuận Hòa Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất (98/112 lô đất)
26 Khu dân cư Hạnh Phúc Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 1.68 Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoài Sơn Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất (68/68 lô đất)
27 Khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 92.48 Công ty Cổ phần tập đoàn địa ốc Cát Tường Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất (2.846/3.553 lô đất)
28 Khu dân cư Suối Cam KP Suối Cam, P.Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài 4.70 Công ty CP ĐT B85 Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất (196/196 lô đất)
29 Khu dân cư Đức Hoàng Phát Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 0.55 Công ty TNHH MTV BĐS Đức Hoàng Phát Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (11/21 lô đất)


Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
GOOGLE NEWS | ZALO GROUP | TELEGRAM GROUP

Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ, Duan24h.net xin cảm ơn !!
[KHU ĐÔ THỊ VÀNH ĐAI 4 BÌNH DƯƠNG]
GIÁ F0 TẠI RICHLAND RESIDENCE - THUẬN LỢI 2
BAO GỒM ĐẤT NỀN, NHÀ XÃ HỘI, NHÀ PHỐ TM

Thông tin quy hoạch tháng 01/2023 Bản đồ quy hoạch cập nhật tháng 01/2023 💥
Quy định, điều kiện tách thửa tháng 01/2023 Mẫu văn bản, hợp đồng theo quy định mới
4.7/5 - (12 bình chọn)
DANH SÁCH QUAN TÂM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây