Dự án tại Bình Phước đủ điều kiện ra sổ cho người dân T3/2021

288
Danh sách dự án đủ điều kiện chuyển nhượng tại Bình Phước
Danh sách dự án đủ điều kiện chuyển nhượng tại Bình Phước

Sở xây dựng tỉnh Bình Phước cập nhật Danh sách 38 dự án đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân đến ngày 31/03/2021.

DS DỰ ÁN ĐỦ DK HUY ĐỘNG VỐN (.PDF)Sở xây dựng tỉnh Bình Phước cập nhật Danh sách 03 dự án đủ điều kiện huy động vốn đến ngày 31/03/2021.

DS DỰ ÁN ĐỦ DK HUY ĐỘNG VỐN (.PDF)

Sở xây dựng tỉnh Bình Phước cập nhật Danh sách 80 dự án chưa đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân đến ngày 31/03/2021.

DS DỰ ÁN CHƯA CHUYỂN NHƯỢNG (.PDF)BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây