Bình Phước : 64 dự án khu dân cư chưa đủ điều kiện chuyển nhượng tới T6/2020

Danh sách các dự án Khu dân cư chưa đủ điều kiện chuyển nhượng tại Bình Phước tới ngày 30/06/2020
Danh sách các dự án Khu dân cư chưa đủ điều kiện chuyển nhượng tại Bình Phước tới ngày 30/06/2020
Nhấn để theo dõi Duan24h.net

Tổng hợp các dự án xây dựng nhà ở (khu dân cư) chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước cập nhật đến ngày 30/06/2020.

Khách hàng quan tâm đến dự án đất nền tại Bình Phước
Liên hệ số điện thoại : 09.7773.8773 ( Hỗ trợ qua Zalo 24/7)

Xem thêm : Bình Phước : 30 dự án đủ điều kiện chuyển nhượng cập nhật tới T6/2020

STT Tên dự án Địa điểm Diện tích

(ha)

Chủ đầu tư Chủ trương đầu tư Quyết định phê duyệt quy hoạch
1 Khu dân cư Đồng Xoài II Xã Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài 4,10 Cty CP Quang Minh Tiến Văn bản số 1834/UBND-

SX ngày19/6/2009 của

UBND tỉnh

Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày

21/01/2014 của UBND tỉnh

2 Khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 92,48 Công ty Cổ phần tập đoàn địa ốc Cát Tường Quyết định số 950/QĐUBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày

27/11/2018 của UBND tỉnh

3 Khu dân cư Suối Cam KP Suối Cam, P.Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài 4,70 Công ty CP ĐT B85 Quyết định số 2663/QĐUBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày

20/02/2019 của UBND thành phố

Khu nhà ở Thuận Lợi 2 ✅, NHÀ Ở XÃ HỘI, ĐẤT NỀN liền kề KCN VSIP 2, Vành đai 4, Thành phố mới Bình Dương, giao đất ngay, giá bán ưu đãi, hỗ trợ trả góp.


Đồng Xoài

4 Khu dân cư Đức Hoàng Phát Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 0,55 Công ty TNHH MTV BĐS


Đức Hoàng Phát

Quyết định số 2387/QĐUBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày

15/5/2018 của UBND thành phố

Đồng Xoài

5 Khu dân cư Thành Vinh phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài 2,60 Công ty TNHH MTV Sản xuất – Thương mại – Dịch

Vụ Thành Vinh

Quyết định số 3129/QĐUBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày

28/4/2017 của UBND tỉnh

6 Khu dân cư Ấp 1 Xã Minh Thành, huyện


Chơn Thành

175,3 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex

Bình Phước

Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày

09/7/2008 của UBND tỉnh

Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày

26/10/2016 của UBND tỉnh

7 Khu dân cư Ấp 4 Xã Minh Thành, huyện

Chơn Thành

179,1 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex –Bình Phước

Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày

09/7/2008 của UBND tỉnh

Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày

26/10/2016 của UBND tỉnh

8 Khu tái định cư  – dân cư Ấp 4 Xã Minh Thành, huyện

Chơn Thành

137,7 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex –

Bình Phước

Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày


09/7/2008 của UBND tỉnh

Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày

09/4/2015 của UBND tỉnh

9 Khu dân cư Hạnh Phúc Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 1,68 Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoài Sơn Quyết định số 1649/QĐUBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày

27/12/2018 của UBND thành phố

Đồng Xoài

10 Khu dân cư Tiến Hưng Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 9,87 Cty CP KCN Bắc Đồng Phú Văn bản số 381/UBNDSX ngày 03/02/2010 của

UBND tỉnh

Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày17/01/2012; 1433/QĐ-UBND ngày

9/7/2015 của UBND tỉnh

11 Khu dân cư Bù Nho Xã Bù Nho, huyện Phú

Riềng

39,04 Cty TNHH MTV Cao su

Phú Riềng

Văn bản số 3150/UBND-

SX ngày 11/12/2007 của

UBND tỉnh

Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày

15/4/2011 của UBND tỉnh; 2373/QĐUBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh

12 KDC Tân Khai – Công ty

TNHH Kiến Mỹ

Thị trấn Tân Khai, Hớn

Quản

17,75 Công ty TNHH Kiến Mỹ Văn bản số 3786/UBND-

SX ngày 12/11/2011 của

UBND tỉnh

Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày

15/11/2019 của UBND huyện Hớn

Quản

13 KDC Tân Khai – Công ty

TNHH Thái Việt Quang

Thị trấn Tân Khai, Hớn

Quản

10,02 Công ty TNHH Thái Việt Quang Văn bản số 3786/UBND-

SX ngày 12/11/2011 của

UBND tỉnh

Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày

15/11/2019 của UBND huyện Hớn

Quản

14 KDC Tân Khai – Công ty TNHH SX-TM-DV-DL 932 Thị trấn Tân Khai, Hớn

Quản

17,75 Công ty TNHH SX-TMDV-DL 932 Văn bản số 3786/UBND-

SX ngày 12/11/2011 của

UBND tỉnh

Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày

15/11/2019 của UBND huyện Hớn

Quản

15 Khu đô thị mới – Công viên trung tâm Đồng Xoài Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài 56,09 Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang Quyết định số 389/QĐUBND ngày 21/2/2018 của UBND tỉnh Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày

07/3/2017 của UBND tỉnh

16 Khu du lịch Hồ Suối Cam

(giai đoạn 2)

Phường Tân Phú và phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài 159,9 Liên danh Công ty TNHH Phúc An Khang Bình

Phước – Công ty Cổ phần Licogi 13 – Công ty TNHH Trung Chính

Quyết định số 1177/QĐUBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày

15/6/2018; 2232/QĐ-UBND ngày

28/10/2019 của UBND tỉnh

17 Khu dân cư Tiến Hưng Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 1,72 Công ty TNHH MTV SX TM DV XNK Đại Hoàng Kim Quyết định số 2367/QĐUBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày

19/4/2019 của UBND thành phố

Đồng Xoài

18 Khu dân cư Danh Hoàng Long Ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 4,90 Công ty CP Danh Hoàng Long Quyết định số 2800/QĐUBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày

19/9/2019 của UBND thành phố

Đồng Xoài

19 Khu dân cư Phượng Hoàng Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 1,00 Công ty TNHH MTV BĐS

Phượng Hoàng

Quyết định số 364/QĐUBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày

12/9/2019 của UBND thành phố

Đồng Xoài

20 Khu dân cư Tân Lập Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú 7,7 Công ty TNHH MTV

Ngọc Thảo Bình Phước

Quyết định số 1076/QĐUBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND huyện Đồng Phú
21 Khu dân cư Tân Phước 1 Xã Tân Phước, huyện

Đồng Phú

13,226 Công ty TNHH MTV ĐT

TM Tân Phước

Quyết định số 2081/QĐUBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày

02/3/2020 của UBND huyện Đồng Phú

22 Khu dân cư Tân Phước B Xã Tân Phước, huyện

Đồng Phú

12,71 Công ty TNHH MTV Hữu Phúc Quyết định số 387/QĐUBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 3741/QĐ-UBND ngày

27/12/2019 của UBND huyện Đồng Phú

23 KĐT TM DV Mỹ Lệ Xã Long Hưng, huyện

Phú Riềng

45,93 Công ty Mỹ Lệ (TNHH) Quyết định số 2467/QĐUBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày

20/11/2019 của UBND huyện Phú

Riềng

24 Khu dân cư Thái Thành – Bom Bo Xã Bom Bo, huyện Bù

Đăng

17,585 Công ty CP ĐT BĐS Thái Thành Quyết định số 2592/QĐUBND ngày 31/11/2018, Quyết định số 142/QĐUBND ngày 22/01/2019 và Quyết định số 1710/QĐUBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày

10/12/2019 của UBND huyện Bù

Đăng

25 Khu dân cư Ấp 2 Xã Minh Thành, huyện

Chơn Thành

166,05 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex –

Bình Phước

Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày

09/7/2008 của UBND tỉnh

Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày

18/5/2017 của UBND tỉnh

26 Khu dân cư Hiếu Cảm 1 Xã Minh Thành, huyện

Chơn Thành

191,6 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex –

Bình Phước

Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày

09/7/2008 của UBND tỉnh

Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày

15/11/2017 của UBND tỉnh

27 Khu dân cư Hiếu Cảm 2 Xã Minh Thành, huyện

Chơn Thành

209,9 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex –

Bình Phước

Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày

09/7/2008 của UBND tỉnh

Quyết định số  2542/QĐ-UBND ngày
28 Khu dân cư Đồng Tâm Xã Thành Tâm, huyện

Chơn Thành

207,4 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex –

Bình Phước

Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày

09/7/2008 của UBND tỉnh

Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày

17/11/2011 của UBND tỉnh

29 Khu dân cư Thủ Chánh Xã Thành Tâm, huyện

Chơn Thành

191,1 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex –

Bình Phước

Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày

09/7/2008 của UBND tỉnh

Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày

23/9/2011 của UBND tỉnh

30 Khu dân cư Mỹ Hưng Xã Thành Tâm, huyện

Chơn Thành

194,2 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex –

Bình Phước

Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày

09/7/2008 của UBND tỉnh

Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày

28/10/2011 của UBND tỉnh

31 Khu dân cư Hòa Vinh 1 Xã Thành Tâm, huyện

Chơn Thành

202,4 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex –

Bình Phước

Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày

09/7/2008 của UBND tỉnh

Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày

13/5/2010 của UBND tỉnh

32 Khu dân cư Hòa Vinh 2 Xã Thành Tâm, huyện

Chơn Thành

196,2 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex –

Bình Phước

Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày

09/7/2008 của UBND tỉnh

Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày

16/12/2009 của UBND tỉnh

33 Khu dân cư xã Nha Bích Xã Nha Bích, huyện

Chơn Thành

133,6 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex –

Bình Phước

Văn bản số 2939/UBNDSX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX ngày

09/7/2008 của UBND tỉnh

Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày

18/5/2017 của UBND tỉnh

34 Khu dân cư The First Home Xã Nha Bích, huyện

Chơn Thành

3,07 Công ty TNHH BĐS Kiên

Cường Phát

Quyết định số 1590/QĐUBND ngày 09/7/2018 và Quyết định 948/QĐUBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh
35 Khu dân cư Kiên Cường Phát Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 7,6 Công ty TNHH BĐS Kiên

Cường Phát

Quyết định số 2110/QĐUBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày25/12/2019 của UBND tỉnh
36 Khu dân cư Công ty CP

SXXDTM&NN Hải Vương

Xã Minh Hưng, huyện

Chơn Thành

16,00 Công ty CP SX XD

TM&NN Hải Vương

Giấy chứng nhận đầu tư số

44.1031.000216 ngày

12/11/2012 của UBND tỉnh

Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày

04/11/2010 của UBND tỉnh

37 Khu dân cư Đồng Tiến (ĐTHOUSE) Xã Đồng Tiến, huyện

Đồng Phú

4,99 Công ty CP ĐT PT BĐS

Bình Phước

Quyết định số 2797/QĐUBND ngày 12/12/2018 Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày

22/8/2019 và Quyết định số 2594/QĐUBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh

38 Khu dân cư Đồng Phú Thị trấn Tân Phú, huyện

Đồng Phú

4,6428 Công ty CP Thịnh Trí

Đồng Phú

Quyết định số 686/QĐUBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND huyện Đồng Phú
39 Khu dân cư Đồng Tiến Xã Đồng Tiến, huyện

Đồng Phú

2,4913 Công ty TNHH MTV Địa

Ốc Minh Thuận

Quyết định số 1760/QĐUBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND huyện Đồng Phú
40 Khu dân cư Thống Nhất Xã Thống Nhất, huyện

Bù Đăng

1,6 Công ty TNHH BĐS Green Land Quyết định số 2758/QĐUBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện Đồng Phú
41 Khu dân cư Xuân Hưởng Thị trấn Tân Phú, huyện

Đồng Phú

3,9 Công ty TNHH Xuân

Hưởng Bình Phước

Quyết định số 365/QĐUBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày

07/11/2019 của UBND huyện Đồng Phú

42 Khu dân cư Đất Xanh Xã Minh Hưng, huyện

Chơn Thành

41 Công ty TNHH MTV Xây

dựng Phát triển Địa ốc Đất

Xanh Bình Phước

Quyết định số 1998/QĐUBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 3494/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND huyện Chơn Thành
43 Khu đô thị mới Nam An Lộc Thị xã Bình Long 138,49 Công ty CP

SXXDTM&NN Hải

Vương

Văn bản số 720/UBNDKTN ngày 07/3/2013 của

UBND tỉnh

Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày

02/6/2014 của UBND tỉnh

44 Khu dân cư Việt Á 1 KP. Phước Bình, P.Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài 4,74 Công ty TNHH MTV TM

DV Việt Á

Quyết định số 2620/QĐUBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
45 Khu dân cư Bờ hồ Suối Cam KP. Suối Cam, P.Tiến

Thành, TP.Đồng Xoài

5,36 Công ty TNHH MTV Công Thành Quyết định số 2593/QĐUBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
46 Khu dân cư Hạnh Phúc 2 Phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài 5,40 Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoài Sơn Quyết định số 653/QĐUBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
47 Khu dân cư Hùng Vương Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 5,24 Công ty TNHH MTV BĐS

Hùng Vương

Quyết định số 933/QĐUBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
48 Khu dân cư Phước Tín Xã Phước Tín, thị xã

Phước Long

8,50 Công ty TNHH MTV BĐS

Bảo Long

Quyết định số 2349/QĐUBND ngày 11/10/2018 và Quyết định số 1042/QĐUBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
49 Khu dân cư Phú Long Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú 12,513 Công ty TNHH MTV KD

BĐS Kim Long

Quyết định số 2849/QĐUBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
50 Khu dân cư Thái Công –

Thuận Lợi

Xã Thuận Lợi, huyện

Đồng Phú

15,164 Công ty CP ĐT KD BĐS Thái Công Quyết định số 256/QĐUBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
51 Khu dân cư Thái Thành –

Thuận Lợi

Xã Thuận Lợi, huyện

Đồng Phú

13,669 Công ty CP ĐT KD BĐS Thái Thành Quyết định số 257/QĐUBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
52 Khu dân cư Phước Bình An Xã Bình Tân, huyện Phú

Riềng

19,6 Công ty TNHH MTV SX TM DV XNK Đại Hoàng Kim Quyết định số 459/QĐUBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
53 Khu dân cư Minh Hưng Xã Minh Hưng, huyện

Chơn Thành

20,0 Công ty TNHH ĐT&XD Nam Sài Gòn Quyết định số 360/QĐUBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
54 Khu đô thị Hoàng Cát Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành 17,27 Công ty CP Địa ốc Hoàng

Cát Chơn Thành

Quyết định số 1416/QĐUBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
55 Khu dân cư Tân Hưng Xã Tân Hưng, huyện

Hớn Quản

18,0 Công ty TNHH TM DV

Phú Phước

Quyết định số 1394/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
56 Khu dân cư Ngọc Điền Phát Xã Thanh Lương, thị xã Bình Long 5,7 Công ty TNHH TM DV

Tân Ngọc Hân Bình

Dương

Quyết định số 1395/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
57 Khu dân cư Phúc Cường Xã Minh Long, huyện

Chơn Thành

14,27 Công ty TNHH Phúc

Cường

Quyết định số 1397/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
58 Khu dân cư Gold Town

Miền Đông

Xã Thành Tâm, huyện

Chơn Thành

3,28 Công ty CP Đầu tư và dịch vụ địa ốc Miền Đông Quyết định số 1393/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
59 Khu dân cư Đất Mới Minh

Hưng

Xã Minh Hưng, huyện

Chơn Thành

14,90 Công ty TNHH Đất Mới

Minh Hưng

Quyết định số 1392/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
60 Khu dân cư Khang Minh Quân Xã Thanh Lương, thị xã Bình Long 5,46 Công ty TNHH Khang Minh Quân Quyết định số 1391/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
61 Khu dân cư Lộc Phát Xã Minh Hưng, huyện

Chơn Thành

4,50 Công ty TNHH MTV Xây

dựng phát triển Địa ốc

Toàn Thắng

Quyết định số 1400/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
62 Khu dân cư thương mại NVTGroup Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành 8,95 Công ty Cổ phần NVTGroup Quyết định số 1398/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
63 Khu dân cư Thành Công Land Xã Minh Hưng, huyện

Chơn Thành

5,08 Công ty TNHH MTV Thành Công Land Quyết định số 1396/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
64 Khu dân cư Thành Công Land Xã Minh Hưng, huyện

Chơn Thành

5,08 Công ty TNHH MTV Thành Công Land Quyết định số 1396/QĐUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch


Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
GOOGLE NEWS | ZALO GROUP | TELEGRAM GROUP

Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ, Duan24h.net xin cảm ơn !!

Dữ liệu được chúng tôi cập nhật liên tục và chia sẻ (tải về) miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng OCB / Số TK : 0017107777799999 / Chủ TK : Lê Quang Khải
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0813 830 830 hoặc quét mã QR dưới đây:

Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG 0934.569.938 (ZALO 247)

4.9/5 - (7 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây