Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Hải Dương

Văn bản : Quyết định 22/2018/QĐ-UBND / Tình trạng : Còn hiệu lực

190
Tài liệu, văn bản quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Hải Dương
Tài liệu, văn bản quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Hải Dương

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Hải Dương mới nhất năm 2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm 2 thành phố Hải Dương, Chí Linh, Thị xã Kinh Môn và 9 huyện : Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Kim Thành, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ.

Theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 01 tháng 10 năm 2018. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :Tách thửa đối với đất ở

  1. Đối với thửa đất ở thuộc khu vực đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 3Om2 (ba mươi mét vuông) và có kích thước cạnh tiếp giáp mặt đường chính tối thiểu là 3m (ba mét), chiều sâu vào phía trong của thửa đất vuông góc với đường chính tối thiểu là 5m (năm mét).
  2. Đối với thửa đất ở thuộc khu vực nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 60m2 (sáu mươi mét vuông) và có kích thước cạnh tiếp giáp mặt đường chính tối thiểu là 4m (bốn mét), chiều sâu vào phía trong của thửa đất vuông góc với đường chính tối thiểu là 5m (năm mét).
  3. Trường hợp cạnh tiếp giáp mặt đường chính có kích thức từ l,5m đến dưới 3,Om, đồng thời diện tích thửa đất sau tách thửa đảm bảo diện tích tối thiểu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì được phép tách thửa nhưng phần diện tích có cạnh tiếp giáp mặt đường chính và chiều sâu vào phía trong của thửa đất phải sử dụng làm đường đi, người sử dụng đất không được xây dựng nhà ở.

Tách thửa đối với đất nông nghiệp

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với thửa đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản

  1. Đối với thửa đất trồng lúa, trồng cây hàng năm nằm ngoài khu dân cư, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 500m2 (năm trăm mét vuông).
  2. Đối với thửa đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản không nằm trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư hoặc nằm trong quy hoạch khu dân cư đã được cấp có thấm quyền phê duyệt, phù hợp với quy hoạch đất ở; diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 80m2 đối với khu vực đô thị, 120m2 đối với khu vực nông thôn và 180m2 đối với khu vực nông thôn miền núi.
  3. Đối với thửa đất trồng cây hàng, năm, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản không nằm trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư hoặc nằm trong quy hoạch khu dân cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không phù họp với quy hoạch đất ở; diện tích tối thiếu của thửa đất sau khi tách thửa là 300m2 (Ba trăm mét vuông).
  4. Đối với thửa đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản hoặc thửa đất nuôi trồng thuỷ sản kết hợp với trồng cây lâu năm nằm ngoài khu dân cư hoặc khu vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng; diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 1 .OOOm2 (Một nghìn mét vuông).

Diện tích tối thiểu đưọc phép tách thửa đối với thửa đất lâm nghiệp (đất rừng)

Diện tích tối thiểu của thửa đất lâm nghiệp (đất rừng) sau khi tách thửa là 5.000m2 (năm nghìn mét vuông).

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :Quyết định 22/2018/QĐ-UBND

Theo Duan24h.net – Tách thửa Hải Dương 2022
Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
FACEBOOK FANPAGE | ZALO OFFICIAL | ZALO GROUP | TELEGRAM GROUP

Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ, Duan24h.net xin cảm ơn !!
4.6/5 - (9 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây