Bản đồ quy hoạch, kế hoạch huyện Gò Công Tây (Tiền Giang)

Quy hoạch huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Tải về bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Công Tây (Tiền Giang)
Tải về bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Công Tây (Tiền Giang)
Nhấn để theo dõi Duan24h.net

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) giai đoạn 2021 – 2030 cập nhật  02/2023  bao gồm các công trình dân dụng, cơ quan, công nghiệp, hạ tầng giao thông, giáo dục, dự án khu dân cư đô thị  …

Vị trí địa lý của huyện :

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

  • Phía đông giáp huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công
  • Phía tây giáp huyện Chợ Gạo
  • Phía nam giáp huyện Tân Phú Đông
  • Phía bắc giáp huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Huyện Gò Công Tây có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Vĩnh Bình (huyện lỵ) và 12 xã: Bình Nhì, Bình Phú, Bình Tân, Đồng Sơn, Đồng Thạnh, Long Bình, Long Vĩnh, Thành Công, Thạnh Nhựt, Thạnh Trị, Vĩnh Hựu, Yên Luông.

Giao thông qua địa bàn huyện gồm các tuyến chính là Quốc lộ 50, Đường tỉnh 827, Đường tỉnh 12B, Đường tỉnh 877, .. đây là những trục giao thông chính kết nối huyện với các địa phương khác. Ngoài ra giao thông đường thủy hoạt động trên sông Mê kong.

Trong năm kế hoạch 2022, diện tích đất cụm công nghiệp của huyện tăng 78,0 ha do hình thành và phát triển cụm công nghiệp Long Bình (xã Bình Tân) và cụm công nghiệp Vàm Giồng xã Vĩnh Hựu và cụm công nghiệp Đồng Sơn.Mạng lưới giao thông của huyện trong năm kế hoạch 2022 tăng thêm bao gồm thực hiện một số công trình sau:

STT Tên Công trình Diện tích Địa điểm
a/  Đường tỉnh 11,19  
1  Đường tỉnh 864 nối dài (Đường dọc sông Tiền nối dài) 11,19 Các xã: Vĩnh Hựu, Long Vĩnh, Long Bình, Bình Tân
b/ Đường cấp huyện 11,02  
1 Đường Bắc kênh An Thạnh Thủy (giai đoạn 2) 0,40 TT Vĩnh Bình
2 Đường Tránh Thị trấn Vĩnh Bình 3,56 TT Vĩnh Bình
3 Đường đê sông Tra 6,30 Xã Đồng Sơn
4 Đường huyện 12 0,76 Xã Thạnh Nhựt
c/  Công trình giao thông liên xã, phường 2,84  
1  Đường ranh Thạnh Nhựt-TT Vĩnh Bình 0,10 TT Vĩnh Bình
2  Đường cặp kênh ranh Thạnh Bình (giai đoạn 1) 0,60 TT Vĩnh Bình
3  Đường cặp kênh Bờ Vùng 0,39 TT Vĩnh Bình
4  Đường Bắc kênh Ba Bê 0,49 TT Vĩnh Bình
5  Bờ kè TTVB (Đoạn từ Trường Mầm non đến cầu Nguyễn Hữu Trí) 0,13 TT Vĩnh Bình
6  Đường cặp kênh K23 (mở rộng) 0,24 TT Vĩnh Bình
7  Đường số 3 0,16 TT Vĩnh Bình
8  Đường cặp kênh ranh KP4-KP6 0,44 TT Vĩnh Bình
9  Đường tổ 7+8 0,30 TT Vĩnh Bình
d/  Các tuyến giao thông nông thôn 19,55  
1  Nhánh rẻ số 1 đường 12C 0,20 Xã Đồng Sơn
2  Nhánh rẻ số 2 đường 12C 0,17 Xã Đồng Sơn
3  Đường cặp sông Rạch Kiến 1,20 Xã Đồng Sơn
4  Đường tổ 10 0,45 Xã Đồng Sơn
5  Đường số 2 Khu đô thị Đồng Sơn 0,75 Xã Đồng Sơn
6  Đường số 8 0,39 Xã Đồng Sơn
7  Đường Ba Đâu – Bảy Gai 0,84 Xã Bình Phú
8  Đường Hội Đồng Ba 0,40 Xã Bình Phú
9  Đường Rạch Kênh 0,35 Xã Bình Phú
10  Đường Bà Căn 0,24 Xã Bình Phú
11  Đường kênh Công Điền 1 0,03 Xã Bình Phú
12  Đường Ao Chùa 0,30 Xã Đồng Thạnh
13  Đường Rạch Củi giai đoạn 2 0,28 Xã Đồng Thạnh
14  Đường kênh Năm Việt 0,30 Xã Đồng Thạnh
15  Đường kênh 6 Sưa – 5 Đọt 0,20 Xã Đồng Thạnh
16  Đường kênh T5 0,15 Xã Đồng Thạnh
17  Đường Tứ Giác Hòa Bình 0,10 Xã Đồng Thạnh
18  Đường tổ nhân dân tự quản số 11 nối dài 0,45 xã Thành Công
19  Đường kênh tổ nhân dân tự quản số 10 0,14 xã Thành Công
20  Đường Bình Tây nối dài 0,18 xã Thành Công
21  Đường cặp sông Rầm Vé 0,35 xã Thành Công
22  Đường kênh Ba Tặc 0,50 xã Thành Công
23  Đường cặp kênh Sáu Bảnh 0,35 Xã Bình Nhì
24  Đường kinh liên ấp 0,63 Xã Bình Nhì
25  Đường kinh trụ sở ấp Bình Hòa Đông 0,54 Xã Bình Nhì
26  Đường cặp kinh Màu 0,35 Xã Bình Nhì
27  Đường kinh Mộ Ông Bảo 0,21 Xã Bình Nhì
28  Đường kênh số 1 ấp Thạnh Phong 0,27 Xã Yên Luông
29  Đường kênh số 2 ấp Thạnh Phong 0,15 Xã Yên Luông
30  Đường kênh ranh Long Bình – Phú Quới (đoạn 2) 0,15 Xã Yên Luông
31 Đường cặp sông Gò Gừa 1,67 xã Thạnh Trị
32 Đường kênh xóm Thạnh Hiệp 0,08 xã Thạnh Trị
33 Đường kênh số 2 (Thạnh Hòa Đông) 0,08 xã Thạnh Trị
34 Đường Tổ 2-3 (Thạnh Bình ) 0,04 xã Thạnh Trị
35 Đường liên ấp Thạnh Hòa Tây-
Thạnh Bình
0,08 xã Thạnh Trị
36 Đường cặp kênh số 2 Thạnh Trị Yên Luông 0,08 xã Thạnh Trị
37 Đường Tây Kênh N8 0,60 xã Thạnh Trị
38 Xây dựng 03 cầu trên đường Huyện 15 0,03 Các xã: Thạnh Trị, Thạnh Nhựt, Vĩnh Hựu
39 Đường ranh Thạnh Nhựt-TT Vĩnh Bình 0,14 Xã Thạnh Nhựt
40 Đường tổ 28 ấp Bình Đông 0,30 Xã Thạnh Nhựt
41 Đường ranh Thạnh Nhựt-Vĩnh Bình 0,70 Xã Thạnh Nhựt
42 Đường Mười Huệ 0,10 Xã Thạnh Nhựt
43 Đường Công Điền 0,23 Xã Thạnh Nhựt
44 Đường 6 Lùn (nối dài) 0,01 Xã Thạnh Nhựt
45 Đường Ba Hoa 0,09 Xã Thạnh Nhựt
46 Đường Cặp kênh Năm Sên đoạn 2 (Nâng cấp) Xã Long Vĩnh
47 Đường Bờ Đai đoạn 2 (Nâng cấp) Xã Long Vĩnh
48 Đường cặp kênh Chín Lùn nối dài 0,14 xã Long Vĩnh
49 Đường mộ ông Phủ (đoạn mở rmới) (đoạn đầu ĐT 877- kênh Bờ Đáy) 0,35 xã Long Vĩnh
50 Đường Lộ Rỗi 0,74 xã Bình Tân
51 Đường Lợi An 4 0,05 xã Bình Tân
52 Đường Hòa Thạnh 1 0,03 xã Bình Tân
53 Đường cặp kênh 15 0,20 xã Bình Tân
54  Đường kênh Nam Bà Cò 0,20 xã Bình Tân
55  Đường kênh Ao chuôi 0,17 xã Bình Tân
56  Đường kênh Tám Hưởng 0,14 xã Bình Tân
57  Đưởng kênh  Tám Cai 0,04 xã Bình Tân
58  Đường Xóm Rẩy 0,12 xã Bình Tân
59  Đường Kênh Tư Nò 0,35 xã Bình Tân
60 Bến phà Vàm Giồng 0,16 Xã Vĩnh Hựu
61 Đường Bình An 3 0,16 Xã Vĩnh Hựu
62  Đường Cầu Kênh Năm Triển 0,30 Xã Vĩnh Hựu
63 Đường Bờ Xe Đội III 0,30 Xã Vĩnh Hựu
64 Đường Phú Quý 1 0,30 Xã Vĩnh Hựu
65 Đường An ninh 8 0,09 Xã Vĩnh Hựu
66 Đường An ninh 9 0,18 Xã Vĩnh Hựu
67 Đường Miếu Bà Long Thới (đoạn 3) 0,04 Xã Long Bình
68 Đường kênh Xóm Sau 0,20 Xã Long Bình
69 Đường Nam kênh hạng 2 + 1 cống 0,18 Xã Long Bình
70 Đường Hòa Phú 5 0,11 Xã Long Bình
71 Đường Phi Long Đoạn 2 0,18 Xã Long Bình
72 Đường Hào Mươi nối dài 0,03 Xã Long Bình

Bản đồ KHSDĐ H. Gò Công Tây 2022 (23 MB)

(Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050)


💢 Điểm tin bất động sản ngày 09/02/2023Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
GOOGLE NEWS | ZALO GROUP | TELEGRAM GROUP

Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ, Duan24h.net xin cảm ơn !!

Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng OCB / Số TK : 0017107777799999 / Chủ TK : Lê Quang Khải
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0813 830 830 hoặc quét mã QR dưới đây:

4.9/5 - (7 bình chọn)
DANH SÁCH QUAN TÂM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây